Arbejde med mærker

Med hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker i Social Engagement kan du prioritere og filtrere dine indlæg. Når forfattere publicerer indlæg på sociale medier, gør de det som regel, fordi der er noget, der ligger dem på sinde. Jo større antal indlæg, jo mere arbejdsintensivt og tidskrævende bliver det at læse alle disse indlæg og identificere dem, der er relevante for din virksomhed – f.eks. for at finde ud af, om forfatterne stiller et spørgsmål, som du gerne vil besvare, eller om de klager over en service, hvor du vil følge op på problemet. Når et indlæg i Social Engagement er indsamlet fra et søgeemne, aflaster vi dig for noget af arbejdet. Indsamlede indlæg analyseres af algoritmen, der er baseret på maskinel indlæring, for at registrere forfatterens hensigter, eller du kan tilføje dine egne brugerdefinerede mærker og senere opgradere dem til automatiske mærker.

Sådan fungerer hensigtsanalyse

Hensigtsanalyse anvendes til indlæg, når de findes af et søgeemne. Indlæg får en score i forhold til algoritmen, og hvis det er relevant, markeres hensigterne som værende identificeret. Et indlæg kan have flere hensigtsmærker, men som regel er der kun ét.

Følgende hensigtsmærker bruges af Social Engagement.

Hensigtsmærke Det udtrykker forfatteren
Køb Interesse for at købe et produkt eller en service
Problem Irritation over et produkt eller en service
Anmodning om oplysninger Behov for flere oplysninger om en service eller et produkt
Supportanmodning Behov for at få hjælp og support til brug af en service eller et produkt

Bemærk

Hensigtsanalyse er tilgængelig for engelske Social Engagement-indlæg, der er fundet på Twitter og Facebook.

Hensigtsmærker er foruddefinerede i Microsoft Social Engagement. Servicen til maskinel indlæring forudsiger, om indlæg vedrører et af de understøttede hensigtsmærker. Vi anbefaler, at du fjerner eller tilføjer hensigtsmærker fra indlæg, hvis de ikke er nøjagtige, for at forbedre maskinel indlæring.

Tilføje brugerdefinerede mærker

Social Engagement giver dig mulighed for at tilføje et eller flere brugerdefinerede mærker til indlæg. Du kan derefter filtrere indlæg, der matcher specifikke brugerdefinerede mærker. Brugerdefinerede mærker adskiller sig fra hensigtsmærker, fordi de ikke er foruddefinerede mærker, og fordi de ikke automatisk tilføjes, når et indlæg indsamles.

Bemærk

Det er kun ledere og respondenter, der kan oprette et nyt brugerdefineret mærke, men alle brugerroller kan tilføje eller fjerne mærker på indlæg. Flere oplysninger: Om brugerroller

 1. Vælg Indlæg i højre side på en Analyse-side for at se indlægslisten.

  ELLER

  Gå til Social Center for at se dine strømme.

 2. Vælg et indlæg, og klik derefter på Tilføj Knappen Tilføj ud for symbolet for brugerdefinerede mærker Mærkesymbol i Social Engagement. Begynd at skrive for at angive det brugerdefinerede mærke, du vil tilføje, og tryk derefter på Enter for at vælge mærket eller oprette et nyt.

 3. Vælg Bekræft.

  Bemærk

  Det maksimale antal brugerdefinerede mærker, du kan tilføje pr. indlæg, er 20 mærker. Hvis du vil tilføje flere mærker, skal du først fjerne andre mærker.

Opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker

Aktivér tilpasset indlæring på dine brugerdefinerede mærker ved at føje dem til din liste over automatiske mærker. Social Engagement anvender tilpasset indlæring på automatiske mærker for at forudsige mærker for nye indgående indlæg. Systemet lærer af indlæggene, når brugeren foretager redigeringer af og handlinger på mærker. Automatiske mærker anvender tekstanalyse og teknikker fra Azure Machine Learning til at lære mønstrene fra de indlæg, der er mærket manuelt af brugeren, mærker, der er tilføjet af systemet og bekræftet af brugeren, eller mærker, der er tilføjet af systemet og fjernet af brugeren.
For at forbedre dine arbejdsprocesser og øge effektiviteten, kan du bruge indlæg med automatiske mærker i Social Engagement som vigtige beskeder i mails, strømme, aktivitetskort og automatiseringsregler.

Bemærk

Det er kun administratorer, der kan opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker. Flere oplysninger: Om brugerroller

Føje et brugerdefineret mærke til din liste over automatiske mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger

 2. Vælg Automatiske mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg Tilføj automatisk mærke Knappen Tilføj under Automatiske mærker.

  Bemærk

  Du kan vedligeholde op til fem automatiske mærker samtidigt.

 4. I ruden Tilføj automatisk mærke skal du angive et mærke for at søge efter og vælge eksisterende brugerdefinerede mærker, der skal ændres til automatiske mærker. Hvis du endnu ikke har nogen oprettede brugerdefinerede mærker, kan du se afsnittet Tilføje brugerdefinerede mærker.

 5. Vælg Gem for at anvende dine ændringer.

 6. På din liste over brugerdefinerede mærker skal du vælge mærket, og derefter skal du angive Automatisk mærkning som Til i ruden Mærkedetaljer.

  --ELLER--

  På listen over brugerdefinerede mærker skal du angive Automatisk mærkning som Til ud for titlen på det brugerdefinerede mærke.

  Bemærk

  Det kan tage op til seks timer, før indlæg begynder at blive markeret automatisk.

Fjerne automatiske mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Vælg Automatiske mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg Fjern i panelet Automatiske mærker, og vælg derefter Bekræft.
  De fjernede mærker forbliver synlige i tidligere indlæg, men den automatiske pointtildeling ophører for indgående indlæg.

Øge præcisionen for systemklassificerede mærker

Hvis du vil forbedre den underliggende model for maskinel indlæring for automatiske mærker og hensigtsmærker, kan du bekræfte og fjerne systemklassificerede mærker. Hvis du fjerner et systemklassificeret mærke fra et indlæg, fortæller du modellen, at mærket blev tilføjet forkert, men når du bekræfter et mærke, angiver du for modellen, at mærket blev tilføjet korrekt.

Fjerne et systemklassificeret mærke

 1. Vælg et automatisk mærke eller et hensigtsmærke i filteret Mærker og hensigter for indlæg for at oprette et datasæt, der indeholder de mærkede indlæg, du vil gennemse.

 2. Vælg et indlæg.

 3. Ved siden af mærkesymbolet Mærkesymbol i Social Engagement, skal du vælge Fjern dette mærke Fjern mærkesymbol i Social Engagement.
  Det systemklasssificerede mærke fjernes fra indlægget, og modellen for maskinel indlæring tager denne fjernelse i betragtning ved fremtidig tildeling af systemklassificerede mærker.

Bekræfte et systemklassificeret mærke

 1. Vælg et automatisk mærke eller et hensigtsmærke i filteret Mærker og hensigter for indlæg for at oprette et datasæt, der indeholder de mærkede indlæg, du vil gennemse.

 2. Vælg et indlæg.

 3. Ved siden af mærkesymbolet Mærkesymbol i Social Engagement, skal du vælge Bekræft automatisk mærke Bekræft mærkesymbol i Social Engagement.
  Hensigtsmærke og brugerdefineret mærke med fremhævelse af kontrolelementet Bekræft
  Et stjernesymbol angiver, at dette systemklassificerede mærke er bekræftet manuelt, og modellen for maskinel indlæring tager denne bekræftelse i betragtning ved fremtidig tildeling af systemklassificerede mærker.

Gennemgå kvaliteten af en mærkningsmodel

Du kan når som helst kontrollere kvaliteten af dine automatiske mærker for at sikre en model af høj kvalitet. Det er vigtigt at forstå, at kvalitet varierer løbende, og du bør kun slå automatisk mærkning til, når kvaliteten er acceptabel. For at opnå acceptabel kvalitet anbefaler Social Engagement, at du først har mærket mindst 50 indlæg.
Vælg mærkenavnet på listen for at kontrollere kvaliteten af dine automatiske mærker. I ruden Mærkedetaljer kan du angive kvaliteten, kvalitetsoversigt og historik for mærkede indlæg for det pågældende automatiske mærke.

Kvalitet: Kvaliteten angiver, om scoren af dine valgte mærker overskrider eller ikke opfylder minimumkravene til kvalitet.

Kvalitetsoversigt: Historikdiagrammet for kvalitet viser kvaliteten af det automatiske mærke fra de seneste 30 dage.

Historik for mærkede indlæg: Historikdiagrammet for mærkede indlæg viser, hvor mange indlæg der er markeret automatisk, og hvor mange der er redigeret manuelt, efter automatisk mærkning blev slået til.

Administrere dine mærker

Slette mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Vælg Brugerdefinerede mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. I ruden Brugerdefinerede mærker skal du vælge Slet Knappen Slet ud for navnet på mærket og derefter klikke på Bekræft.

Omdøbe mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Vælg Brugerdefinerede mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. I ruden Brugerdefinerede mærker skal du vælge Rediger Knappen Rediger ud for navnet på mærket og derefter begynde at skrive i redigeringsfeltet.

 4. Vælg Bekræft Knappen Anvend

Finde indlæg med mærker

Hvis du hurtigt vil finde indlæg med mærker, skal du bruge filteret Mærker og hensigter for indlæg til konfiguration af et datasæt.

Se også

Administrere globale indstillinger
Arbejde med indlæg