Arbejde med mærker

Hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker er to af de måder, som du kan bruge til at prioritere og filtrere dine indlæg på i Social Engagement. Når forfattere publicerer indlæg på sociale medier, gør de det som regel, fordi der er noget, der ligger dem på sinde. Jo større antal indlæg, jo mere arbejdsintensivt og tidskrævende bliver det at læse alle disse indlæg og identificere dem, der er relevante for din virksomhed – f.eks. for at finde ud af, om forfatterne stiller et spørgsmål, som du gerne vil besvare, eller om de klager over en service, hvor du vil følge op på problemet. Når et indlæg i Social Engagement er indsamlet fra et søgeemne, aflaster vi dig for noget af arbejdet. Indsamlede indlæg analyseres af algoritmen, der er baseret på maskinel indlæring, for at registrere forfatterens hensigter, eller du kan tilføje dine egne brugerdefinerede mærker og senere opgradere dem til automatiske mærker. Flere oplysninger: Arbejde med indlæg

Sådan fungerer hensigtsanalyse

Hensigtsanalyse anvendes til indlæg, når de findes af et søgeemne. Indlæg får en score i forhold til algoritmen, og hvis det er relevant, markeres hensigterne som værende identificeret. Et indlæg kan have flere hensigtsmærker, men som regel er der kun ét.

Der bruges følgende hensigtsmærker Mærkesymbol i Social Engagement i Social Engagement.

Hensigtsmærke Det udtrykker forfatteren
Køb Interesse for at købe et produkt eller en service
Problem Irritation over et produkt eller en service
Anmodning om oplysninger Behov for flere oplysninger om en service eller et produkt
Supportanmodning Behov for at få hjælp og support til brug af en service eller et produkt
Bemærk

Hensigtsanalyse er tilgængelig for engelske Social Engagement-indlæg, der er fundet på Twitter og Facebook.

Hensigtsmærker Mærkesymbol i Social Engagement er foruddefineret i Microsoft Social Engagement. Servicen til maskinel indlæring forudsiger, om indlæg vedrører et af de understøttede hensigtsmærker. Vi anbefaler, at du fjerner eller tilføjer hensigtsmærker fra indlæg, hvis de ikke er nøjagtige, for at forbedre maskinel indlæring. Flere oplysninger: Arbejde med indlæg

Tilføje brugerdefinerede mærker

Social Engagement giver dig mulighed for at føje et eller flere brugerdefinerede mærker til indlæg. Du kan derefter filtrere indlæg, der matcher specifikke brugerdefinerede mærker. Brugerdefinerede mærker adskiller sig fra hensigtsmærker, fordi de ikke er foruddefinerede mærker, og fordi de ikke automatisk tilføjes, når et indlæg indsamles. Hvert indsamlet indlæg skal have tilføjet et brugerdefineret mærke. Brugerne kan definere strømme ved at tildele brugerdefinerede mærker.

Bemærk

Det er kun ledere og respondenter, der kan oprette et nyt brugerdefineret mærke, men alle brugerroller kan tilføje eller fjerne mærker på indlæg. Flere oplysninger: Om brugerroller

 1. Klik på Indlæg i højre side på en side i Analyse for at se indlægslisten.

  --ELLER--

  Gå til Social Center for at se dine strømme.

 2. Klik på et indlæg, og klik derefter på Tilføj Knappen Tilføj ud for symbolet for brugerdefinerede mærker Mærkesymbol i Social Engagement. Begynd at skrive for at angive det brugerdefinerede mærke, du vil tilføje, og tryk derefter på Enter for at vælge mærket.

 3. Klik på Bekræft.

  Bemærk

  Det maksimale antal brugerdefinerede mærker, du kan tilføje pr. indlæg, er 20 mærker. Hvis du vil tilføje flere mærker, skal du først fjerne andre mærker.

Bemærk

Hvis du vil konfigurere et mærke for Social Selling Assistant, kan du gå til Konfigurer et brugerdefineret mærke for at opgradere indlæg.

Opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker

Aktivér tilpasset indlæring på dine brugerdefinerede mærker ved at føje dem til din liste over automatiske mærker. Social Engagement anvender tilpasset indlæring på automatiske mærker for at forudsige mærker for nye indgående indlæg. Systemet lærer af indlæggene, når brugeren foretager redigeringer af og handlinger på mærker. Brugerdefinerede mærker bruger tekstanalyse og Azure Machine Learning-teknikker til at indlære mønstre fra indlæg, der manuelt er mærket af brugeren. I takt med at flere mærkede indlæg bliver tilgængelige, kan servicen hele tiden lære og forbedre kvaliteten. Mærkede indlæg omfatter mærker, der er tilføjet manuelt af brugeren, mærker, der er tilføjet af systemet og bekræftet af brugeren, eller mærker, der er tilføjet af systemet og fjernet af brugeren. Nye indgående indlæg kan automatisk få tildelt en score af servicen og bruges/spores gennem Microsoft Social Engagement. For at forbedre dine arbejdsprocesser og forbedre effektiviteten kan du bruge indlæg med automatiske mærker i Social Engagement som vigtige beskeder i mails, strømme, aktivitetskort og automatiseringsregler. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Bemærk

Det er kun administratorer, der kan opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker. Flere oplysninger: Om brugerroller

Føje et brugerdefineret mærke til din liste over automatiske mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger

 2. Klik på Automatiske mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. Klik på Tilføj mærke Knappen Tilføj under Automatiske mærker

  Bemærk

  Du kan vedligeholde op til fem automatiske mærke samtidig.

 4. I ruden Tilføj automatisk mærke skal du angive et mærke for at søge efter og vælge eksisterende brugerdefinerede mærker, der skal ændres til automatiske mærker.

 5. Klik på Gem for at anvende dine ændringer.

 6. På din liste over brugerdefinerede mærker skal du vælge mærket, og derefter skal du angive Automatisk mærkning som Til i ruden Mærkedetaljer.

  --ELLER--

  På listen over brugerdefinerede mærker skal du angive Automatisk mærkning som Til ud for titlen på det brugerdefinerede mærke.

  Bemærk

  Det kan tage op til seks timer, før indlæg begynder at blive markeret automatisk.

Visning af mærkedetaljer

Du kan når som helst kontrollere kvaliteten af dine automatiske mærker for at sikre en model af høj kvalitet. Det er vigtigt at forstå, at kvalitet varierer hen over tid, og du bør kun slå automatisk mærke til, når kvaliteten er acceptabel. For at opnå acceptabel kvalitet anbefaler Social Engagement, at du først har mindst 50 indlæg mærket. Klik på mærkenavnet på listen for at kontrollere kvaliteten af dine automatiske mærker. I ruden Mærkedetaljer kan du angive kvaliteten, kvalitetsoversigt og historik for mærkede indlæg for det pågældende automatiske mærke.

Kvalitet: Kvaliteten angiver, om scoren af dine valgte mærker overskrider eller ikke opfylder minimumkravene til kvalitet.

Kvalitetsoversigt: Historikdiagrammet for kvalitet viser kvaliteten af det automatiske mærke fra de seneste 30 dage.

Historik for mærkede indlæg: Historikdiagrammet for mærkede indlæg viser, hvor mange mærker der er markeret automatisk, og hvor mange der er redigeret manuelt, siden automatisk mærkning blev slået til.

Fjerne automatiske mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Automatiske mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. Klik på Fjern i panelet Automatiske mærker, og klik derefter på Bekræft.

  Bemærk

  De fjernede mærker forbliver synlige på tidligere indlæg, men den automatiske tildeling af score ophører på indgående indlæg.

Administrere dine mærker

Slette mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Brugerdefinerede mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. I panelet Brugerdefinerede mærker skal du klikke på Slet Knappen Slet ud for navnet på mærket og derefter klikke på Bekræft.

Omdøbe mærker

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Brugerdefinerede mærker i ruden Globale indstillinger.

 3. I panelet Brugerdefinerede mærker skal du klikke på Rediger Knappen Rediger ud for navnet på mærket og derefter begynde at skrive i redigeringsfeltet.

 4. Klik på Bekræft Knappen Anvend

Finde indlæg med mærker

Hvis du hurtigt vil finde indlæg med mærker Mærkesymbol i Social Engagement, skal du bruge mærkefilteret, når du opretter et datasæt. Du kan også oprette automatiske regler, der overvåger dine hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker. Flere oplysninger: Bruge filtre til at se relevante data, Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Se også

Administrere globale indstillinger
Arbejde med indlæg