Lære dine filtre at kende

Du kan når som helst redigere eller fjerne filtre fra din analyse, og diagrammerne, oversigterne og nøgletallene (KPI'er) bliver tilpasset dit valg. Filtre, som du definerer, forbliver på de forskellige sider i Analyse og tilpasses, hvis du vælge specifikke datapunkter for at gå ned i en mere detaljeret analyse. Der er forskellige filtre tilgængelige til forskellige interaktionsområder. Klik på knappen Filter Knappen Filter for at udvide og få vist de indstillinger, der er tilgængelige for hvert enkelt filter.

Bemærk

Du kan kun se tilgængelige filtre, når du konfigurerer dine datasæt. Nogle filtre er ikke tilgængelige i et område, fordi de er baseret på metadata, som du ændrer efter indlægget er blevet hentet, enten manuelt eller via arbejdsprocesserne. Flere oplysninger: Undgå filterkombinationer, der giver konflikt

Nøgleord

Tilføj nøgleord, der skal vises i indlæg, så de bliver tilgængelige til analyse. Du kan tilføje hele sætninger eller enkeltord. Hvis du tilføjer en kommasepareret liste over sætninger eller ord, håndteres kommaerne som booleske OR-forbindelser, og dette vil således tilføje flere nøgleordsfiltre. Almindelige tegn accepteres, foruden specialtegnene @, # og $. Din analyse indsnævrer dine resultater til indlæg, der indeholder de nøgleord, du har indtastet i dit nøgleordsfilter.

Kilder

Vælg de leverede kilder eller brugerdefinerede kilder, der er aktive i din aktuelle analyse. Din analyse viser resultater fra de kilder, du har valgt i dit filter. Flere oplysninger: Se, hvad der dækkes af kilder

Sprog

Vælg på listen over aktive søgesprog, hvis din analyse skal fokusere på et eller flere sprog. Din analyse viser resultater fra de sprog, du har valgt i dit filter.

Synspunkt

Filtrer dine indlæg efter synspunktsværdi. Du kan vælge mellem positiv, negativ eller neutral.

Status for synspunkt

Vælg mellem systemklassificerede og manuelt redigerede synspunktsværdier. Du bør skelne mellem, om en synspunktsværdi er beregnet af synspunktsalgoritmen, eller om den er redigeret af en bruger. Bekræftelse eller ændring af en synspunktsværdi for et indlæg anses for at være en manuel redigering. Du kan begrænse dit datasæt, så du kun får vist indlæg, der har den valgte synspunktsstatus.

Rækkevidde

Social Engagement tager højde for en forfatters netværksstørrelse for at bestemme den potentielle størrelse af en forfatters indflydelse. Social Engagement knytter forfatterens potentielle indflydelse til værdier for rækkevide for at kunne foretage en segmentering af forfatterens rækkevidder for Twitter.

Vælg en værdi mellem 1 og 5, hvor 1 er den laveste rækkevidde og 5 er den højeste.

Din analyse indsnævrer dine resultater til indlæg, der kommer fra forfattere, som har den rækkevidde, du har defineret i dit filter.

Lokation

Hvis du vil filtrere dine data for indlæg fra bestemte lokationer, skal du føje lokationer eller lokationsgrupper til dette filter. Du kan få vist en liste over tilgængelige lokationer ved at begynde at skrive de første bogstaver i inputfeltet. Du kan føje filtre til niveauet af lande/områder. Filtrering på byniveau understøttes ikke. Din analyse indsnævrer dine resultater til indlæg, der indeholder lokationsdata, og hvor lokationsdataene svarer til det filter, du har tilføjet.

Placeringstype

Vælge den type lokationsdata, du vil medtage i dit aktuelle datasæt. Analysere indlæg, der er publiceret i et bestemt land/område (indlægslokation) eller efter forfattere fra et bestemt land/område (forfatterlokation). Vælg indlægslokation, forfatterlokation eller begge.

Vælger du begge lokationstyper i filteret, og et indlæg indeholder begge typer, vil det tage højde for indlægslokationen før forfatterlokationen. Hvis du kun har valgt én lokationstype, vises det samme indlæg for hvert valg.

Bemærk

Nogle indlæg har muligvis ikke en tildelt lokation, hvis forfatteren ikke delte nogen lokation.

Forfattermærker

Filtrer indlæg efter forfattermærker. Forfattermærker er en nem måde til hurtigt at oprette grupper af forfattere for at se, hvad de kommenterer. Du kan også udelade forfattermærker fra dette filter. Dette gør det nemt at oprette datasæt, der udelader en gruppe forfattere med mærker. Hvis der f.eks. findes regler, som udelukker behandling af data om mindreårige, kan du mærke mindreårige forfattere og udelade dem i det datasæt, som du analyserer eller på anden måde behandler.

Forfattere

Filtrer indlæg efter forfatternavne. Alle forfatternavne kan filtreres, hvis forfatteren har publiceret mindst ét indlæg. Du kan begynde at skrive forfatterens navn for at få vist forslag til forfatternavne fra din løsnings database. Når du filtrerer efter forfatter, bevares kun indlæg fra de valgte forfattere i dit datasæt og i widgetvisningen.

Indlægstype

Vælg mellem Indlæg, Svar, Del eller Privat meddelelse for at begrænse dit datasæt og få vist resultaterne for de valgte indlægstyper.

Indlæg: Enkeltindlæg, der er publiceret, efterhånden som status opdateres.

Svar: Indlæg, der refererer til et overordnet indlæg (svar på Twitter, kommentér på Facebook).

Del: Alle indlæg i dit datasæt, som er delinger på Facebook eller retweets på Twitter.

Privat meddelelse: Alle indlæg, der er direkte meddelelser sendt til en social profil. Desuden skal indsamling af private meddelelser være tilladt i den sociale profil, og der skal konfigureres en regel for private meddelelser, som skal registrere dem.

Bidragyder

Begræns dit datasæt for at få vist indlæg, der enten kommer fra ejeren af eller publikummet til en Facebook-side. Du kan vælge at få vist indlæg fra Facebook-sider, som enten er publiceret af ejeren af en Facebook-side, eller som kommer fra andre personer, der slår indlæg op på denne Facebook-side.

Modtager

Modtagerfilteret begrænser dit datasæt, så det kun viser indlæg, der er tildelt den valgte bruger eller gruppe. Du kan indtaste en hvilken som helst bruger eller gruppe, der er tildelt et indlæg i Social Engagement. Begynd at skrive et navn for at få vist forslag. Du kan også angive, om du vil medtage indlæg, der er tildelt til grupper, som modtageren er medlem af.

Etiketter

Begræns dit datasæt, så du kun får vist indlæg, der er tildelt de valgte etiketter. Du kan også udelukke etiketter, når du bruger etiketfilteret til at finde indlæg, der ikke har en bestemt etiket. Enhver etiket, som en administrator har defineret i Indstillinger > Globale indstillinger > Etiketter, findes som en filterværdi.

Find indlæg, der enten er eller ikke er tilknyttet en Dynamics 365-post.

Mærker og intentioner for indlæg

Find indlæg, der svarer til et af de tilgængelige hensigtsmærker eller brugerdefinerede mærker.

Se også

Bruge filtre til at se relevante data
Analysere sociale data ved hjælp af widgets