Angiv indstillinger for brugergrænsefladen

Når administratorer konfigurerer Microsoft Social Engagement, skal de definere de standardværdier, som gælder for alle brugere af samme løsning. Du kan dog tilsidesætte administratorens standardindstillinger, så brugergrænsefladen vises ifølge dine ønsker. Du kan vælge en af følgende for din Social Engagement-profil:

 • Skærmsprog

 • Standardtidsramme i Analyse

 • Foretrukket farvetema

 • Format for dato og klokkeslæt

 • Talformat

 • Diagramformat

Redigere dine brugerindstillinger

 1. På navigationslinjen skal du klikke på knappen Indstillinger Knappen Konfiguration > Mine indstillinger.

  --ELLER--

  Naviger til Indstillinger > Personlige indstillinger.

 2. Angiv dine indstillinger under Dine indstillinger i rullemenuerne og dialogboksene.

 3. Klik på Gem for at anvende dine ændringer.

Indstilling Det kan du gøre
Profilfoto Klik på Rediger for at navigere til din Office 365-konto og overføre det foto, du vil bruge som dit profilfoto. Det nye foto erstatter standardfotoet i profilen og vil være synligt i forskellige områder af Social Engagement, hvor brugeraktiviteten er involveret. Bemærk, at det kan tage noget tid at synkronisere din Office 365-konto.

Du kan også ændre din profil ved at klikke på indstillingen Vis Office 365-profil på øverste navigationslinje.
Skærmsprog Vælg det sprog, som programmet skal vises på.

De tilgængelige sprog i Social Engagement fremgår af oversigten i en oversættelsesvejledning, som kan downloades.
Dato/kl.-format Angiv standardtidsformatet for dato og klokkeslæt for diagrammer og grafer i dialogboksen.
Tema Vælg mellem et lyst og et mørkt farvetema for din brugergrænseflade.
Talformat Vælg mellem et foruddefineret sæt af indstillinger for visningen af tal på brugergrænsefladen.
Standardtidsramme Angiv standardtidsrammen for visning af analyserede data i diagrammer og grafer. Du kan altid ændre tidsrammen.
Diagramformat Du kan vælge mellem visningerne Diagram og Tabel. Vælg, om du vil have vist datapunkterne som diagrammer eller som tabeller med felter for individuelle datapunkter. Derudover kan du vælge til at gengive widgets med udfyldningsmønstre eller dækkende farver, afhængigt af dine præferencer.

Se også

Introduktion til Social Engagement
Administrere globale indstillinger