Om brugerroller

Du kan tildele roller med relevante tilladelser til brugerne af din Microsoft Social Engagement-løsning. Hver bruger kan få tildelt to sæt roller: konfigurationsroller og interaktionsroller. Det giver administratorer fleksibilitet til at kunne administrere brugerroller og tilladelser og give brugerne den funktionalitet, de har behov for.

Hver inviteret bruger skal tildeles begge typer roller.

En administrator skal bekræfte den rolle som Analytiker og Læser, som automatisk tildeles til en inviteret bruger, eller opdatere brugerrollen.

Hvis du vil tildele og redigere brugerroller, skal du gå til Indstillinger > Brugeradministration.

Bemærk

Siden Indstillinger kan kun ses af administratorer.

Vigtigt

Brugerroller, der er konfigureret i Microsoft Dynamics 365, gælder ikke for Social Engagement. Du skal angive roller i både Social Engagement og i Dynamics 365. En bruger kan have en forskellig rolle i hver løsning.

Hvis der er brugere af typen Inviteret for nylig (Analytiker/Læser) i løsningen, modtager administratorer en meddelelse, når de går til området Indstillinger.

Konfigurations brugerroller

Konfigurationsrollen definerer tilladelser til at konfigurere søgeemner og til at konfigurere programmet.

Følgende tabel viser konfigurationsrollerne Analytiker, Topanalytiker og Administrator og de tilladelser, de har.

Tilladelser Analytiker Topanalytiker Administrator
Få vist alle analyser Ja Ja Ja
Rediger synspunktsværdi for indlæg Ja Ja Ja
Slet indlæg Nej Ja Ja
Udeluk/slet forfattere Nej Ja Ja
Opret og rediger søgeemner Nej Ja. Kan kun redigere søgeemner, der er oprettet af én selv Ja
Opret og administrer vigtige kategorier Nej Kan kun redigere ejede kategorier Ja
Administrer brugerdefinerede kilder Nej Nej Ja
Opret og rediger lokationsgrupper Nej Kan kun redigere ejede lokationsgrupper Ja
Administrer brugerroller Nej Nej Ja
Udeluk kilder og ord Nej Nej Ja
Konfigurer forbindelser til Dynamics 365 Nej Nej Ja
Opret og administrer vigtige beskeder Ja Ja Ja
Definer globale indstillinger Nej Nej Ja
Opret og rediger aktivitetskort Ja Ja Ja
Administrer automatiseringsregler Nej Nej Ja
Administrer event hub-forbindelser Nej Nej Ja
Vis event hub-forbindelser Nej Nej Ja
Opgrader brugerdefinerede mærker til automatiske mærker, omdøb brugerdefinerede mærker, slet brugerdefinerede mærker Nej Nej Ja
Rediger ejere af søgeemner Nej Nej Ja

Interaktionsbrugerroller

Interaktionsrollen definerer tilladelser til at samarbejde med andre brugere af løsningen og til at interagere på sociale medier inde fra løsningen.

Administratorer kan tildele de relevante interaktionsroller for at lade brugere interagere med et indlæg fra Social Engagement. En bruger med rollen Leder vil typisk definere strømme og dele dem med andre brugere. Læsere vil bare kunne spore de samtaler og indlæg, der er tildelt dem, mens Respondenter har tendens til at agere ud fra et indlæg.

Tilladelser Læser Respondent Leder
Få vist strømme Ja Ja Ja
Administrer sociale profiler Nej Ja Ja
Rediger etiketter til indlæg Nej Ja Ja
Rediger tildelinger af indlæg Nej Ja Ja
Administrer strømme Nej Nej Ja
Reager på et indlæg Nej Ja Ja
Udgiv et nyt indlæg Nej Ja Ja
Opret en Dynamics 365-post fra et socialt indlæg Nej Ja Ja
Fjern tilknytning af et indlæg fra en Dynamics 365-post Nej Nej Ja
Vis oplysninger om poster Ja Ja Ja
Vis automatiseringsregler Ja Ja Ja
Opret brugerdefinerede mærker Nej Ja Ja
Rediger mærker på indlæg (bekræft mærker, tilføj mærker, fjern mærker) Ja Ja Ja

Se også

Administrere Microsoft Social Engagement
Integrere Social Engagement med Office 365
Tildele tilladelser og brugerroller