Om brugerroller

Administratorer kan tildele roller med relevante tilladelser til brugerne af din Microsoft Social Engagement-løsning. Hver bruger kan få tildelt to sæt roller: konfigurationsroller og interaktionsroller. Det giver administratorer fleksibilitet til at kunne administrere brugerroller og tilladelser og give brugerne den funktionalitet, de har behov for.

Hver inviteret bruger skal tildeles begge typer roller.

En administrator kan opdatere den rolle som Topanalytiker og Respondent, som automatisk tildeles til en bruger, der er inviteret for nylig.

Hvis du vil tildele og redigere brugerroller, skal du gå til Indstillinger > Brugeradministration.

Vigtigt

Brugerroller, der er konfigureret i Dynamics 365 for Customer Engagement, gælder ikke for Social Engagement. Du skal angive roller i både Social Engagement og i Customer Engagement. En bruger kan have en forskellig rolle i hver løsning.

Hvis der er brugere, der er inviteret for nylig, i løsningen, kan administratorer finde dem på rullemenuen under Indstillinger > Brugeradministration.

Konfigurationsbrugerroller

Konfigurationsrollen definerer tilladelser til at konfigurere søgeemner og til at konfigurere programmet.

Følgende tabel viser konfigurationsrollerne Analytiker, Topanalytiker og Administrator og de tilladelser, de har.

Tilladelser Analytiker Topanalytiker Administrator
Få vist alle analyser Ja Ja Ja
Redigere synspunktsværdi Ja Ja Ja
Slette indlæg Nej Ja Ja
Udelukke/slette forfattere Nej Ja Ja
Opret og rediger søgeemner Nej Ja. Kun søgeemner, der er oprettet af én selv, kan redigeres Ja
Oprette og administre vigtige kategorier Nej Kan kun redigere ejede kategorier Ja
Administrere brugerdefinerede kilder Nej Nej Ja
Opret og rediger lokationsgrupper Nej Kan kun redigere ejede lokationsgrupper Ja
Administrere brugerroller Nej Nej Ja
Udelukke kilder og termer Nej Nej Ja
Konfigurere og få vist forbindelser til andre apps Nej Nej Ja
Oprette og administrere vigtige beskeder Ja Ja Ja
Definere globale indstillinger Nej Nej Ja
Oprette og redigere aktivitetskort Ja Ja Ja
Administrere automatiseringsregler Nej Nej Ja
Opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker, omdøbe brugerdefinerede mærker, slette brugerdefinerede mærker Nej Nej Ja
Rediger ejere af søgeemner Nej Nej Ja

Interaktionsbrugerroller

Interaktionsrollen definerer tilladelser til at samarbejde med andre brugere af løsningen og til at interagere på sociale medier inde fra løsningen.

Administratorer kan tildele de relevante interaktionsroller for at lade brugere interagere med et indlæg fra Social Engagement. En bruger med rollen Leder vil typisk definere strømme og dele dem med andre brugere. Læsere vil bare kunne spore de samtaler og indlæg, der er tildelt dem, mens Respondenter har tendens til at agere ud fra et indlæg.

Tilladelser Læser Respondent Leder
Få vist strømme Ja Ja Ja
Administrere sociale profiler Nej Ja Ja
Rediger etiketter til indlæg Nej Ja Ja
Rediger tildelinger af indlæg Nej Ja Ja
Administrere strømme Nej Nej Ja
Reager på et indlæg Nej Ja Ja
Udgiv et nyt indlæg Nej Ja Ja
Oprette en post fra et socialt indlæg Nej Ja Ja
Fjerne tilknytning af et indlæg fra en Customer Engagement-post Nej Nej Ja
Vis oplysninger om poster Ja Ja Ja
Vis automatiseringsregler Ja Ja Ja
Opret brugerdefinerede mærker Nej Ja Ja
Redigere mærker på indlæg (bekræfte mærker, tilføje mærker, fjerne mærker) Ja Ja Ja
Oprette nye forfattermærker Nej Ja Ja
Tilføje eksisterende forfattermærker, ændre eller fjerne forfattermærker Ja Ja Ja

Se også

Administrere Microsoft Social Engagement
Integrere Social Engagement med Office 365
Tildele tilladelser og brugerroller