Udføre visuel filtrering på widgets

Udover at se analysen af det aktuelle datasæt kan du arbejde effektivt med widgets ved at anvende filtre, så kun de mest relevante data bliver vist.

Tilføje filtre for at udføre fokuseret analyse på Analytikere-sider

Hvis du vil begrænse datasættets oplysninger og se en fokuseret analyse, skal du bruge filtre, som understøttes af de enkelte sider under Analytikere.

De aktive filtre gælder for alle widgets på siden. Du kan anvende filtre fra rullelisten i filtersektionen eller ved at analysere ned i et skærmelement på widgetten (visuelt filter).

Hvis du vil identificere det område, hvor det visuelle filter er aktiveret, skal du placere musen eller klikke på visningsområdet for widgetten. For de områder, der understøtter visuel filtrering, ændres markøren til en håndmarkør. Klik på det datapunkt, hvor du vil tilføje filteret.

Vigtigt

Når du anvender et nyt filter, opdateres alle widgets på den valgte side under Analyse, og dataene vises ifølge det nye filter. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

Visuel filtrering for tekstbaserede widgets

Teksttypewidgets viser metrikværdier for data som f.eks. sætninger. Hvis du vil anvende visuelle filtre på disse widgets, skal du klikke på en sætning, der vises på widgetten. Den valgte sætning føjes til sætningsfilteret, og siden genberegnes ud fra de valgte filtre.

Vigtigt

Den sætning, der er tilføjet for nylig, erstatter ikke de eksisterende filtre, men tilføjes på den aktuelle liste over sætninger.

For eksempel: En bruger klikker på udtrykket "Contoso", og det føjes til nøgleordsfilteret, samtidig med at widgetten genindlæses. Derefter klikker en anden bruger på udtrykket "Dynamics" i den genindlæste widget. "Dynamics" føjes til sætningsfilteret uden at fjerne det udtryk, der er tilføjet tidligere.

Visuel filtrering for listebaserede widgets

Listebaserede widgets viser metrikværdierne i mængder og i rækker, f.eks. for sprog og kilder. Hvis du vil anvende visuelle filtre for disse widgets, skal du klikke på rækken for en given metrikværdi, og det valgte område, tidspunkt eller dimension føjes til filteret.

Bemærk

Enhver anden dimensionsværdi, som allerede findes i filteret, bliver fjernet. Kun de aktuelle filterværdier bliver anvendt, og kun de relevante metrikværdier vises.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Om widgets på siden Oversigt