Opdateringer til Microsoft Social Engagement 2016

Opdatering 1.12 til Microsoft Social Engagement 2016

Mærk forfattere med brugerdefinerede mærker

Du kan nu mærke alle forfattere med brugerdefinerede mærker og filtrere efter disse mærker. Det betyder, at du nu kan segmentere forfattere i alle vores apps ved brug af filtrering. Du kan f.eks. oprette en strøm for indlæg fra din gruppe af "mærkefortalere" eller bruge Analyse til at se, hvordan tonen hos "brancheførende" forfattere ændrer sig.

Hvis du vil mærke en forfatter, skal du åbne visningen af forfatteroplysninger (ikke tilgængelig for alle kilder) og derefter klikke på knappen Tilføj. Det svarer til den måde, du mærker indlæg på. Du kan se forfattermærkerne i indlægsdetaljer og i indlægslister som ikoner.

Bemærk, at det vil tage noget tid, før disse ændringer af forfattermærker vises i alle indlæg. Nye indlæg fra forfattere forsynes direkte med forfattermærker, når indlæggene indsamles. Forfatteroplysninger for Twitter-forfattere vil fortsat vise yderligere oplysninger. Flere oplysninger: Få oplysninger om bestemte forfattere

Få forøget engagement ved brug af Disqus

Microsoft Social Engagement introducerer Disqus som en yderligere datakilde. Disqus bruges af millioner af websteder, herunder blogge og nyhedswebsteder, og giver mulighed for kommentarer fra og diskussioner mellem brugerne om relevante emner. Disqus er tilgængelig som en selvbetjeningskilde i Microsoft Social Engagement, og giver brugerne mulighed for at indsamle relevante data ved at definere søgeemner med nøgleord.

Sørg for at sikre integrationen af Microsoft Dynamics 365 med Social Engagement

Hvis du vil sikre, at det kun er de Dynamics 365-domæner, som du ejer, der kan anmode om dine data i Social Engagement, skal du eksplicit føje dine Microsoft Dynamics 365-domæner til listen over tilladte domæner i Microsoft Social Engagement. Hvis du er Dynamics 365-administrator, kan du gøre dette fra Indstillinger > Tilladte domæner. Tilføj kun de Microsoft Dynamics 365-domæner, du ejer, som tilladte domæner for at aktivere kommunikation med Dynamics 365.

Bemærk

Fra og med opdatering 1.12 til Microsoft Social Engagement 2016 har alle *.dynamics.com-domæner ikke længere tilladelse til at kommunikere med Dynamics 365 som standard.

Opdatering 1.11 Microsoft Social Engagement 2016

Opdatering til Dynamics 365

Vi har for nylig lanceret den nye Dynamics 365-programpakke. Det betyder, at du nu kan se henvisninger til det nye Dynamics 365-varemærkenavn i hele Microsoft Social Engagement-programmet. Tidligere henvisninger til Dynamics CRM er nu erstattet af Dynamics 365. Bemærk, at dette ikke påvirker dine eksisterende forbindelser eller integrationsfunktioner med forekomster af Dynamics CRM.

Ny statuspanel for automatiseringsregler

For at give dig bedre overblik over kørslen af dine automatiseringsregler har vi tilføjet et nyt statuspanel. Du kan nu se kørselsstatistikker for de seneste syv dage og dermed kontrollere, at reglerne fungerer som forventet. I panelet vises mængden af indlæg, som reglerne er kørt på, organiseret efter bestemte handlinger, der er udført. Du kan se statusser på tværs af alle dine regler eller for en bestemt regel.

Få vist Office 365-profilfotos i Social Engagement

Det er nu nemmere at identificere brugere takket være muligheden for at se deres profilfotos i Microsoft Social Engagement. Vi indsamler brugernes profilfotos fra Office 365 og viser dem de steder i Microsoft Social Engagement, hvor brugernes profilfotos vises, herunder på øverste navigationslinje og andre steder som modtager af et socialt indlæg eller de brugere, som en social profil deles med.

Vi har tilføjet et hurtigt link for at hjælpe dig med at uploade eller redigere dit profilfoto. Du kan finde dette hurtige link ved at gå til din Office 365-profilside fra Microsoft Social Engagement-navigationslinjen eller ved at gå til Dine indstillinger i Personlige indstillinger.

Bemærk

Fotos, der uploades i Office 365, vises måske ikke med det samme i Microsoft Social Engagement, og du skal måske opdatere din browser eller logge på igen for at se dem.

Registrering af forekomster af
Microsoft Dynamics 365 (online), så de fungerer på tværs af alle dine lokationer for datacentre, er opdateret

Når du tilføjer en Dynamics 365-forbindelse i Microsoft Social Engagement, behøver du ikke længere at vælge lokationen for datacenteret for din Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst manuelt.

Den nye knap Kontrollér forekomster søger automatisk efter og viser alle dine Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomster på tværs af alle lokationer af datacentre. Du kan derefter vælge den specifikke forekomst, som Microsoft Social Engagement skal oprette forbindelse til.

Få vist tilknyttede billeder og videoer i tweets i
Social Engagement

Billeder og videoer, der er uploadet på Twitter, og som er linket i tweets via t.co-links, vises nu i Microsoft Social Engagement i oplysningerne om et indlæg på indlægslisterne. Denne opdatering medfører en forbedret arbejdsproces, idet brugere kan se linkede billeder og videoer med den samme uden at forlade Microsoft Social Engagement.

Opdatering 1.10 til Microsoft Social Engagement 2016

Reddit som en ny kilde

Vi har tilføjet Reddit som en ny kilde i Microsoft Social Engagement. Konfigurer eller rediger nøgleordsregler, og vælg derefter Reddit som en yderligere søgekanal. Du vil se Reddit-indlæg og kommentarer i en trådvisning samt i de analysewidgets, du allerede anvender. Reddit indeholder ikke nogen lokationsoplysninger.

Når du arbejder med indlæg, kan du nu generere interne links, så du nemt kan dele indlæg med andre Social Engagement-brugere i din organisation. Hvis du vil generere et link til et indlæg, skal du klikke på knappen Kopiér intern URL-adresse i detaljerne for indlægget.

Opdater Dynamics 365-forbindelser for at opdatere objektmetadata

Vi har for nylig introduceret muligheden for at opdatere metadata i Social Engagement ved at opdatere en Dynamics 365-forbindelse. Vi har nu udvidet dette til også at opdatere Dynamics 365-objektmetadataene på Dynamics 365-forbindelsen. Når du opdaterer en forbindelse, får du besked, hvis nogen Dynamics 365-objekter eller objektattributter ikke længere er tilgængelige, og derefter fjernes de automatisk fra Dynamics 365-forbindelsen.

Opdatering 1.9 til Microsoft Social Engagement 2016

Nye sprog til lytning

Du kan nu søge på fire nye sprog i Social Engagement. Bosnisk, kroatisk, serbisk og slovensk er nu tilgængelig i regler for nøgleordssøgning, analysefiltre, filtersæt og globale indstillinger for søgesprog og standardindstillingerne for søgeemner.

Aktive indlæg i Analyse

Når du arbejder med indlæg i Analyse, vil du nu få vist de indlæg, du har åbnet og fremhævet for nylig. Når du bruger pil op og pil ned i øverste højre hjørne af visningen af oplysninger om indlæg, justeres indlægslisten til placeringen for det indlæg, du ser på. Dette sker også i strømme, når du navigerer gennem oplysningerne om indlæg. Når du er klar til at gå tilbage til indlægslisten, vises det sidste indlæg, du har åbnet, øverst på din indlægsliste.

Opdater
metadata for Dynamics 365-forbindelse

Vi introducerer knappen Opdater, så du manuelt kan opdatere Dynamics 365-metadata i Social Engagement. Når du opretter en Dynamics 365-forbindelse, henter og lagrer Social Engagement metadataene, f.eks. Dynamics 365-version, -objekter og -objektegenskaber. Alle ændringer af Dynamics 365-forekomsten, der resulterer i ændringer af metadataene, opdateres ikke automatisk i Social Engagement. Brug knappen Opdater til at udløse en opdatering af metadataene, så oplysningerne om din Dynamics 365-forbindelse i Social Engagement holdes opdaterede.

Til din orientering viser datoen Senest opdateret på Dynamics 365-forbindelsen, hvornår Dynamics 365-metadataene i Social Engagement sidst blev opdateret.

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1.8

Forenklet redigering til nøgleordsbaserede søgeregler

Vi har forbedret arbejdsprocessen for angivelse af nøgleord, medtagelser og udelukkelser for nøgleordsbaserede søgeregler i søgekonfigurationen. De ord, du angiver, vises som enkelte elementer, som gør det nemmere at slette og redigere søgeregler og øger læsbarheden. Når du indtaster et komma eller trykker på Enter, ændres nøgleordet til et element, der nemt kan fjernes. Hvert separate element fungerer som en OR-operator, som tidligere blev repræsenteret med et komma (,).

Du kan arbejde med denne funktion ved at gå til Søgekonfiguration og derefter oprette en ny nøgleordsregel eller redigere en eksisterende.

Angive en Etiket-handling for automatiseringsregler

Med automatiseringsregel kan du nu angive en etiket på indlæg på basis af de definerede filterkriterier. På denne måde kan du automatisk sortere indgående sociale indlæg ved at angive relevante etiketter på dem.

Du kan arbejde med denne funktion ved at gå til Indstillinger > Automatiseringsregler og derefter oprette en ny regel eller redigere en eksisterende. Flere oplysninger: Angive en etiket

Administrere ejerskab til søgeemner

Vi har gjort det muligt at skifte ejer af et søgeemne, så du kan sikre, at alle søgeemner ejes af den rette bruger i din organisation. Brugere med rollen Topanalytiker kan kun redigere ejede søgeemner. Men nu kan du give disse brugere ejerskab til søgeemner, de administrerer. Du skal være administrator for at kunne ændre ejerne af søgeemner. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-emnet Om brugerroller.

Du kan vælge en ny ejer til et søgeemne ved at gå til søgeemnet i Søgekonfiguration og derefter redigere ejeren. Flere oplysninger: Om brugerroller, Oprette eller slette et søgeemne

Medtage eller udelade grupper i filteret Modtager

Vi har udvidet filtreringsfunktionaliteten for filteret Modtagere, hvor du nu kan angive, om du vil medtage Office 365 Grupper til Dynamics 365. Når du filtrerer et indlæg, der er tildelt til en bruger, kan du nu angive, om du vil medtage indlæg, der er tildelt til grupper, som brugeren er medlem af. Tidligere medtog vi indlæg tildelt til grupper, som en bruger var medlem af, sammen med indlæg, der var tildelt brugeren direkte. Flere oplysninger: Modtager

Oprettelse af flere søgeregler til Instagram, brugerdefinerede kilder og private meddelelser

Hvis du hurtigt vil oprette søgeemner med flere regler, kan du nu oprette flere regler til Instagram-konti, brugerdefinerede kilder og private meddelelser samtidig. Du kan oprette flere regler samtidig til disse kildetyper på samme måde som ved Twitter-profiler og Facebook-sider. De valgte profiler gemmes som enkelte regler under det valgte søgeemne.

Du bruger denne funktion ved at gå til Søgekonfiguration, oprette en ny regel til Instagram, brugerdefinerede kilder eller private meddelelser og derefter tilføje flere regler. Flere oplysninger: Føje regler til et søgeemne

Forbedret brugergrænseflade til filtre

Det er nu blevet nemmere at få vist og bruge filtre. Når du åbner filtereditoren, kan du se, at aktive filtre nu vises med fed, skjult. og viser antallet af aktive filtre, så du nemt kan se alle dine filtre. Vi har også reduceret behovet for at rulle manuelt, når du åbner filterdimensioner. I Analyse kan du nu nemt få vist og åbne et bestemt aktivt filter ved at klikke på det øverst på siden Analyse.

Opdatering 1.7 til Microsoft Social Engagement 2016

Introduktion af Instagram som en ny kilde i Social Engagement

Instagram er nu tilgængelig som en kilde i Social Engagement, så du kan engagere dig i yderst relevante billeder og korte videoer fra millioner af indlæg, der publiceres hver dag.

Hvis du vil indsamle indlæg, der omtaler et bestemt hashtag, kan du oprette regler for nøgleordssøgning for #hashtags på Instagram for at finde offentlige indlæg på Instagram, som indeholder dette hashtag.

Når du vil følge alle indlæg fra vigtige Instagram-konti (f.eks. kontoen for et konkurrerende mærke), kan du konfigurere regler for Instagram-konti til at indsamle alle indlæg fra en bestemt Instagram-konto.

Hvis du vil hente data fra Instagram, skal du føje mindst én Instagram-profil til dine sociale profiler i Social Engagement og derefter tillade dataindsamling for den pågældende profil.

Flere oplysninger: Tilføje en nøgleordsregel, Administrere adgangstokener

Vi er glade for at kunne meddele, at alle kunder, der bruger Dynamics 365 sammen med Social Engagement, nu kan oprette Dynamics 365-objekter fra et indlæg i Social Engagement. Bruger med en Professional-licens kan nu knytte et indlæg til Dynamics 365 og udløse en arbejdsproces i Dynamics 365. Selvom brugere med en Microsoft Social Engagement Professional-licens nu kan oprette nye poster i Dynamics 365 ud fra enkeltindlæg, er automatisk oprettelse af poster med brug af automatiseringsregler fortsat kun tilgængelig for Enterprise-licenser.

Flere oplysninger: Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365, Integrere Social Engagement med Office 365

Ny og hurtigere indsamling af indlæg fra Facebook-sider

Social Engagement har markant forbedret dataaktualiteten af indlæg og kommentarer fra Facebook-sider. Når du vil begynde at bruge den nye dataindsamling, skal du som minimum føje én Facebook-indsamlingsprofil til de sociale profiler i Social Engagement. Godkendte Facebook-indsamlingsprofiler genererer en brugeradgangstoken i Facebook. Tokens, der er godkendt til dataindsamling, har som regel en levetid på ca. 60 dage på grund af Facebooks krav. Administratorer og profilejere modtager mailbeskeder, når en profil er ved at udløbe.

Flere oplysninger: Administrere sociale profiler, Administrere adgangstokens, Kontrollere tilstanden for dine sociale profiler

For at du kan forbedre oplevelsen, når du konfigurerer nye søgeregler, giver Social Engagement dig nu mulighed for at konfigurere flere Twitter-søgeregler og Facebook-sideregler på én gang. Opret en ny regel for Twitter eller Facebook, og søg dernæst efter de Facebook-sider eller Twitter-profiler, du vil tilføje under det nuværende søgeemne.

Hvis du hurtigt vil kunne finde søgeemner eller søgeregler, der indeholder et bestemt ord eller en bestemt sætning, kan du nu anvende et filter i ruden Kategori og Søgeemner. Start med at skrive den streng, du leder efter, og få vist alle emner eller regler, der svarer til det, du skriver. Du kan også filtrere på sprog eller kilder i konfigurationen af søgeemner og søge efter brugerdefinerede kilder under fanen med brugerdefinerede kilder.

Flere oplysninger: Føje regler til et søgeemne, Tilføje en Twitter-regel, Tilføje en Facebook-sideregel

Administrere brugerdefinerede mærker

Visse mærker bliver forældede over tid, og det kan også være, at du vil omdøbe dem. Vedligehold dine brugerdefinerede mærker, og lad dine brugere arbejde med relevante elementer. Administratorer kan nu omdøbe brugerdefinerede mærker og slette dem, hvis der ikke længere er behov for dem.

Flere oplysninger: Arbejde med mærker

Gennemgå kvaliteten af automatiske mærker

Det er en hjælp for dig at have indsigt i kvaliteten og oversigten over indlæringsmodellerne til automatiske mærker og hensigter, så du effektivt kan administrere og optimere funktionen til automatiske mærker. I Indstillinger på siden Automatiske mærker kan du finde oplysninger om kvaliteten af modellen til maskinel indlæring for hvert enkelt automatiske mærke.

Flere oplysninger: Arbejde med mærker

Medtage eller udelade filteret Etiket

Du kan nu opbygge strømme i Social Center, som dækker en lang række arbejdsprocesser, ved at bruge det opdaterede filter Etiket. Med filteret Etiket kan du nu vælge, om du vil have vist indlæg, der har fået tildelt den valgte etiket, eller om du udtrykkeligt vil have vist indlæg, der ikke har fået tildelt den valgte etiket.

Du kan f.eks. arbejde med etiketter som "Lukket" eller "Sagen løst" og filtrere disse etiketter ud i en strøm, der viser indlæg tildelt til en gruppe brugere, så de arbejder med indlæg, der stadig kræver handling.

Flere oplysninger: Få at vide, hvilke filtre der understøttes i øjeblikket, Bruge filtre til at se relevante data

Automatisk tildele indlæg til en bruger eller en gruppe ved at bruge automatiseringsregler

Med yderligere udvidelse af funktionerne til automatisk sortering af nyligt fundne indlæg stiller automatiseringsregler nu handlingen Tildel til til rådighed. Baseret på de filtre, du definerer, tildeles indlæg automatisk til en bruger eller en gruppe.

Du kan f.eks. tildele indlæg med købshensigter til dit salgsteam, så de kan følge op på dem. Eller du kan tildele indlæg med negative synspunkter, der omtaler din virksomheds service eller produkt, til dit kundeserviceteam.

Hvis du hurtigt vil kontrollere antallet af indlæg, der behandles af en automatiseringsregel, viser Social Engagement nu, hvor mange indlæg der svarer til dine filtre. Når du definerer filterne, får du vist, hvor mange indlæg der tidligere svarede til de valgte filtre i din standardtidsramme, så du kan se, om det ligger inden for dine forventninger. Derudover vises handlingerne for hver automatiseringsregel nu på en liste, så du nemt kan redigere dem.

Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Direkte meddelelser og private meddelelser understøtter nu op til 10.000 tegn

Direkte meddelelser på Twitter og private meddelelser på Facebook understøtter nu op til 10.000 tegn pr. meddelelse, så du kan skrive længere svar til dit publikum. Du får besked, hvis du er ved at nå grænsen for tegn.

Flere oplysninger: Engagere dig i private samtaler

Detaljer om Twitter-indlæg viser nu tråde til svar og retweets

For at give dig en bedre forståelse af indvirkningen eller konteksten af et indlæg viser den detaljerede visning af et Twitter-indlæg nu svar og retweets som separate tråde. Svar er nu relateret til de indlæg, de besvarer, i stedet for at blive behandlet som individuelle indlæg.

Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Nye indstillinger til håndtering af indlæg, der ikke længere svarer til en strøms datasæt

I Social Center kan du med strømme nu vælge, hvordan du vil håndtere indlæg, der ikke længere svarer til en strøms datasæt. Du kan enten lade strømmen skjule disse indlæg automatisk, eller du kan vælge at få besked i strømmen, før et indlæg skjules. Det giver dig ikke blot mulighed for at arbejde mere effektivt, når du sorterer indlæg, men gør det også muligt at arbejde hurtigere med indlæg.

Flere oplysninger: Holde styr på live-datastrømme med Social Center, Konfigurere en strøm

Opdateret Hjælp og undervisningscenter

Eftersom der er tilføjet rigtigt mange smarte funktioner til Social Engagement i de seneste versioner, har vi udvidet fodaftrykket for hjælpeindholdet. Vi har forbedret siden Social Engagement Hjælp og undervisningscenter, så du hurtigt får de rigtige oplysninger. Kig jævnligt forbi. Vi bliver ved med at opdatere indholdet i takt med, at nye funktioner udgives.

Flere oplysninger: Microsoft Social Engagement Hjælp og undervisning

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1.6

Arbejd mere effektivt i strømme og indlægslister

Forøg din produktivitet og arbejde problemfrit med indlæg. Strømme og indlægslister giver dig nu mulighed for hurtigt at springe til næste indlæg, når du gennemgår indlægsoplysninger. Klik på pilene Forrige/Næste for hurtigt at flytte mellem indlæg. Og nu gemmer Social Engagement alle handlinger, du anvender på et indlæg, i buffer, så du sparer værdifuld tid ved at sætte handlinger i kø og ikke er nødt til at afslutte hver handling, før du kan anvende den næste.

Introduktion af intelligente datasæt

Kunderne har nu fordelen ved at arbejde med intelligente datasæt – datasæt, der kun viser relevante filtre. Intelligente datasæt sikrer, at kunderne altid konfigurerer gyldige datasæt. Der vises en meddelelse, hvis du bruger et filter, der ikke understøttes af et interaktionsområde.

Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

Opdatering 1.5 til Microsoft Social Engagement 2016

Introduktion af automatiske mærker og tilpasset indlæring på mærker

Du kan nu aktivere tilpasset indlæring på dine brugerdefinerede mærker ved at føje dem til listen over automatiske mærker. Social Engagement anvender tilpasset maskinel indlæring på disse mærker for at forudsige mærker for nye indgående indlæg. Det giver systemet mulighed for at lære af brugernes redigeringer af mærker og mærkningen af indlæg

Brugerdefinerede mærker bruger tekstanalyse og Azure Machine Learning-teknikker til at indlære mønstre fra indlæg, der manuelt er mærket af brugerne. I takt med at flere mærkede data bliver tilgængelige, kan servicen hele tiden lære og forbedre kvaliteten. Mærkede data omfatter mærker, der er tilføjet manuelt af brugeren, mærker, der er tilføjet af systemet og bekræftet af brugeren, eller mærker, der er tilføjet af systemet og fjernet af brugeren. Nye indgående indlæg (uden mærker) kan automatisk få tildelt en score af servicen og blive analyseret gennem Social Engagement. Kvaliteten af automatisk scoring kan overvåges på den tilhørende side Indstillinger.

Funktionen rulles gradvist ud, så der opnås en problemfri overgang. Der kræves ingen handling fra din side. Du finder den nye side under Indstillinger > Globale indstillinger > Automatiske mærker, når funktionen er tilgængelig.

Flere oplysninger: Arbejde med mærker

Vi introducerer synspunktsregistrering for kinesisk og japansk

Social Engagement omfatter nu synspunktsberegning for kinesisk og japansk ud over de allerede tilgængelige sprog. Forstå med et hurtigt overblik, hvordan dit publikum opfatter de ord, du søger på. Du kan finde flere oplysninger om de sprog, som Social Engagement er oversat til, og analyser af synspunkter i Microsoft Social Engagement Oversættelsesvejledning, Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktsværdier.

Udvidet kildedækning: Blogge

Vi har udvidet den nuværende dækning af kilden Blogge. Den udvidede kilde inkluderes automatisk, hvis du konfigurerer et nyt søgeemne med en nøgleordsregel. For at undgå en utilsigtet overskridelse af din månedlige indlægskvote, fortsætter dine eksisterende søgeemner med at indsamle indlæg med den tidligere kildedækning. Hvis du vil opdatere eksisterende søgeemner til at omfatte den udvidede dækning af kilden Blogge, kan du redigere dine eksisterende søgeregler for nøgleord ved f.eks. at tilføje et komma (,) og gemme den redigerede regel.

Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Åbne tilknyttede sociale indlæg med den interaktive oplevelse i Dynamics 365

Dynamics 365 har for nylig introduceret den nye interaktive servicehub, der tilbyder en anden brugeroplevelse fra webklienten. Ved Dynamics 365-objekter, der er aktiveret til interaktiv oplevelse, overfører vi dig nu automatisk til den interaktive servicehub, når du åbner en post på et socialt indlæg, der er knyttet til Dynamics 365. Dynamics 365-objekter, der ikke er aktiveret til interaktiv oplevelse, åbnes fortsat i webklienten.

Engagere dig i sociale profiler

Siden Sociale profiler har fået et nyt design som forberedelse til fremtidige funktionelle ændringer. Du kan let tilføje tokens for at interagere med indlæg og få vist tilstanden for dine tokens.

Flere oplysninger: Administrere adgangstokens

Der er færre pop op-vinduer, når du knytter indlæg til Dynamics 365 (online)

Godkendelsesmekanismen for tilknytning af et socialt indlæg til Dynamics 365 er ændret fra klientsiden til serversiden. Med denne ændring ser du ikke længere pop op-godkendelsesvinduer, når du tilknytter et indlæg eller får vist et tilknyttet indlæg i Social Engagement.

Men du ser muligvis stadig pop op-vinduer, når du tilknytter eller får vist et indlæg, hvis du har en Dynamics 365-forekomst, der er ældre end Dynamics 365 Online 2016-opdateringen, er placeret i North America 2-datacentret eller er i det lokale miljø.

Funktionen rulles gradvist ud, så der opnås en problemfri overgang. Der kræves ingen handling fra din side.

Du kan finde flere oplysninger om denne funktion, i Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1.4

Introduktion af brugerdefinerede mærker

I den sidste udgave introducerede vi hensigtsmærker – et sæt foruddefinerede mærker, der automatisk føjes til indlæg på basis af forfatterens hensigt. Vi har udvidet mulighederne i mærkefunktionen med brugerdefinerede mærker. Ud over hensigtsmærker kan du nu manuelt tilføje indlæg ét eller flere brugerdefinerede mærker. Brugerdefinerede mærker giver dig mulighed for frit at vælge mærkenavnene og de indlæg, du ønsker at føje dem til. Mærker er meget praktiske, når du ønsker at forsyne indlæg med yderligere kontekst, fremhæve vigtige meddelelser, opbygge sorteringskøer og aktivere en mere detaljeret strukturering af dit datasæt. Du kan også filtrere indlæg efter brugerdefinerede mærker for at indsnævre din analyse eller definere strømme på basis af dem.

Widget'en Mærker blev også opdateret, så den afspejler antallet af indlæg med brugerdefinerede mærker. Du kan tjekke det ud på Analyse > Samtaler, så du med et hurtigt overblik kan forstå, hvordan mærkerne er fordelt i dit datasæt.

Flere oplysninger: Arbejde med indlæg

Ny kilde: Forummer

Forummer er digitale diskussionsforummer på internettet, hvor der diskuteres alle slags emner. Hvis du vil forstå dit publikum, er du nødt til at lytte til, hvad de tænker. Gode ideer opstår ofte i forbindelse med livlige diskussioner, og forummer giver dig en god måde til at opfange dem og finde ud af, hvad folk tænker om emner, der betyder noget for din forretning.

Find ud af, hvad kunderne siger på en række offentlige internetforummer. Social Engagement tilbyder forummer som en ny kilde, så du bedre kan forstå de emner og problemer, du støder på i forumdiskussioner. Nøgleordssøgninger på forummer kan hjælpe dig med at indsamle relevante indlæg til dine søgeemner. Hvis du vil gå i gang med at bruge denne nye kilde, skal du enten konfigurere et nyt søgeemne eller redigere et eksisterende søgeemne og inkludere Forummer i kilden til din nøgleordsregel.

Nogle forummer leverer lokationsdata, så deres indlæg kan vises som en del af widget'en Lokationsindsigt eller på et aktivitetskort. Tjek dine lokationsdata på Analyse > Lokationer for at finde ud af, hvor forfatterne til forumindlæggene er placeret.

Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Streame sociale data til Microsoft Azure Event Hubs

Ved brug af Microsoft Azure Event Hubs – et meget skalerbart behandlingsprogram til publicerings- og abonnementshændelser, der behandler millioner af hændelser pr. sekund – kan du omforme og lagre sociale data til yderligere behandling. Angiv en automatiseringsregel i Social Engagement, og stream alle indlæg, der svarer til denne regel, som hændelser til en tilsluttet event hub. Når dataene er overført til event hubben, kan du få adgang til dem fra ethvert program, du forbinder til din event hub.

Når Social Engagement sender et socialt indlæg som en hændelse til Azure Event Hubs, sendes JSON-nyttedata til den tilsluttede event hub. Sammen med standardegenskaberne for indlægget kan du definere brugerdefinerede nøgleværdipar, der skal tilføjes, når du konfigurerer automatiseringsreglen for et givet datasæt, så du kan oprette brugerdefinerede analysescenarier og avancerede rapporteringsfunktioner.

Flere oplysninger: Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs

Reagere på en offentlig samtale med en privat meddelelse

Samtaler på Twitter starter normalt som individuelle brugeres offentlige tidslinjer. Specielt når det gælder supportanmodninger, er det ofte nødvendigt med yderligere oplysninger (f. eks. et fakturanummer eller en bekræftelse af det virkelige navn). Disse yderligere oplysninger er normalt ikke beregnet til offentligheden og skal derfor deles på en privat måde. Social Engagement giver dig nu mulighed for at tilføje et link, så du kan starte en privat samtale fra ethvert offentligt svar på Twitter. Det giver dig mulighed for at ændre enhver offentlig samtale til en privat samtale, uden at du mister konteksten.

Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Opdatering 1.3 til Microsoft Social Engagement 2016

Få indsigt i en forfatters hensigt ved hjælp af hensigtsanalyse

For at øge teameffektiviteten for salgs- og serviceorganisationer registrerer Social Engagement automatisk hensigter i engelske sociale indlæg på Facebook og Twitter. Hensigtsmærker anvendes til indsamlede indlæg og analyseres af algoritmen, der er baseret på maskinel indlæring, for at registrere forfatterens hensigter. Indlæg, der findes af et søgeemne, får en score i forhold til algoritmen, og hvis det er relevant, markeres hensigterne som værende identificeret. Ud over automatisk mærkning kan du tilføje mærker eller fjerne mærker fra indlæg manuelt. Flere oplysninger: Arbejde med mærker

Vi har introduceret hensigtswidgetten med henblik på at analysere hensigterne i brugergrænsefladen. Den viser en distribution af hensigtsmærkerne i det aktuelle datasæt. Metrikværdierne omfatter det samlede antal indlæg med hensigtsmærker, antallet af indlæg pr. hensigtsmærke og tendensen pr. hensigtsmærke. Analyse af hensigter hen over et datasæt giver dig en hurtig indsigt i, hvad der først og fremmest optager dit publikum. Du kan hurtigt se, om der er flere købshensigter, efter du har iværksat en marketingkampagne, og få en ekstra indikator for, hvor vellykket den er. Eller du kan se, om der er ved at dukke større problemer op ud fra en øget mængde indlæg med supportanmodninger eller klager. Flere oplysninger: Få indsigt fra offentlige samtaler

Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Knyt automatisk indlæg, der svarer til dine filterkriterier, til Dynamics 365-objekter som f.eks. sager og kundeemner. Når du kombinerer dette med hensigtsanalyse, kan du konfigurere en automatisk sorteringsproces. Kundeproblemer på sociale medier kan f.eks. identificeres automatisk og distribueres til din serviceafdeling som sager. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Synspunktsanalyse for arabisk

Den opdaterede synspunktsalgoritme giver dig mulighed for at udføre synspunktsanalyse for indlæg på arabisk. Desuden vises indhold i indlæg på arabisk, hebraisk eller urdu nu justeret fra højre mod venstre på indlægslisten og i indlægsoplysninger. Flere oplysninger: Microsoft Social Engagement Oversættelsesvejledning, Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktværdier

Dele et link fra et indlæg, der er fundet i Social Engagement

Når du finder et indlæg i Social Engagement, uanset om det er i en strøm i Social Center eller på indlægslisten i Analyse, kan du med nogle få klik dele dette indlæg med dine ligemænd. Du skal blot klikke på knappen Link til indlæg og føje tekst til dit indlæg. Vælg den sociale profil, du vil sende dit indlæg til, og så er du færdig. Prøv det. Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Vi har introduceret forbedringer, når der anmodes om oplysninger fra Dynamics 365-registreringstjenesten, og opdateret fejlmeddelelserne, når der er problemer med forbindelsen til Dynamics 365. Forespørgsler om godkendelser håndteres nu mere problemfrit, når du knytter et indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365 (i det lokale miljø).

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1.2

Tilføj fotos, når du besvarer et indlæg

Et billede siger mere end tusind ord. Når du besvarer et indlæg på Twitter eller Facebook fra Social Engagement, kan du føje fotos til dine svar. Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Få vist oplysninger om Twitter-profiler i Social Engagement

Sociale profiler er afgørende for, hvor vellykket din sociale strategi er. Vi har flyttet dem til deres egen side i området Indstillinger for at give dig en hurtig metode til at opdatere, tilføje eller dele profiler. Flere oplysninger: Administrere sociale profiler

Søgekonfiguration tilgængelig på alle enheder

Vi har tilføjet support til alle enheder i området Søgekonfiguration. Nu kan du ikke blot kontrollere, hvordan dine søgeemner er konfigureret, og hvilken type regler de indeholder, men også oprette eller redigere søgninger, mens du er på farten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer dine egne søgninger, under Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier.

Tilpasning af brugeroplevelsen

Når du gennemser, hvordan dine søgeemner er arrangeret på kategorilisten, er søgereglerne i et søgeemne nu repræsenteret med de tilsvarende ikoner. Vi har desuden forbedret indlægslistens layout. Indlægslisten i Analyse og den brede visning af strømme adskiller nu oplysninger om forfatteren fra indlæggets indhold for at forbedre læsbarheden.

Ny og forbedret funktionalitet på widgets

Widgetten Kilder har nu en fuldskærmvisning, som viser hele listen med kilder og deres antal af indlæg. Widgetten Kildehistorik har nu forbedret fremhævning af datapunkter, så du nemt kan se dataenes værdier. Forfattere efter kilde viser ikke blot de fem mest aktive kilder, men opsummerer også, hvor mange forfattere der har oprettet indlæg i de andre kilder.

Nye videoer tilføjet

Vi har tilføjet følgende nye videoer til samlingen: 3 intelligente metoder til at interagere med dine kunder i Microsoft Social Engagement 2016 (3:00) og Nye funktioner i Microsoft Social Engagement 2016 (4:19). Kig forbi jævnligt for at se nye multimedieaktiver, som kan hjælpe dig med hurtigt at få de nyeste oplysninger om Social Engagement. Kast et blik på den opdaterede side Videoer og e-bøger for at se en samling af alt publiceret multimedieindhold.

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1.1

Tilføj brugerdefinerede kilder fra offentlige RSS- og Atom-feeds

Udvid dækningen af dine datakilder ved at tilføje brugerdefinerede kilder Social Engagement. Brugerdefinerede kilder er en metode til at få yderligere data fra dine foretrukne offentlige RSS- og Atom-feeds. Udvid antallet af kilder, samtidig med at du holder styr på alle dine feeds. Du kan oprette søgeemneregler og filtre for at få yderligere viden om alle dine kilder. Flere oplysninger: Oprette eller slette brugerdefinerede kilder

Få vist oplysninger om Twitter-profiler i Social Engagement

Microsoft Social Engagement tilbyder en indbygget oplevelse til at finde oplysninger om Twitter-profiler. Få mere at vide om forfatterens interesser, og hvem vedkommende interagerer med. Du kan hurtigt se, hvilke medier og hashtags forfatteren har opslået i de seneste 30 dage. Du kan hurtigt se dine sociale profilers relation til forfatteren og begynde at følge direkte fra Social Engagement. Få en ide om, hvad forfatteren er optaget af, med en kronologisk liste over vedkommendes seneste tweets. Du kan få vist forfatteroplysninger ved at klikke på knappen Forfatteroplysninger Knappen Vis forfatteroplysninger i Social Engagement i forfatter-widgetten eller ved at klikke på profilbilledet i Social Center og Analyse-indlægslisten. Få mere at vide om forfatternes interesser og deres baggrund via forfatteropslag for at holde styr på de personer, som påvirker dit sociale feed. Flere oplysninger: Åbne forfatteroplysninger

Samarbejde med Office 365 Grupper i Social Engagement

Hjælp grupper med at samarbejde i din organisation. Ud over at arbejde med individuelle brugere i Social Engagement kan du nu arbejde med Office 365 Grupper. Tildel indlæg til grupper for at gøre hele teams opmærksomme på dem. Del sociale profiler og strømme med grupper for at sikre, at de rette teams har adgang til de relevante profiler og data. Office 365 Grupper kan oprettes og administreres fra Office 365 administrationscenteret eller Outlook, og Social Engagement synkroniserer din organisations grupper til praktisk brug fra Social Engagement. Flere oplysninger: Arbejde med Office 365 Grupper i Social Engagement

Tilføje fotos, når du publicerer et indlæg

Når du skriver et nyt indlæg fra Social Engagement, kan du nu føje fotos til dine indlæg. Opret visuelt overbevisende indlæg på Twitter- og Facebook-sider, når du interagerer med dit publikum. Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Opret poster fra sociale indlæg i Microsoft Dynamics 365 (i det lokale miljø) (IFD-aktiveret)

Administratorer kan nu tilknytte deres organisations Social Engagement-løsning til en Microsoft Dynamics 365-forekomst (i det lokale miljø). De nye funktioner føjer et nyt niveau af driftseffektivitet til dine salgs-, marketing- og serviceteams, som anvender Social Engagement-løsningen. Flere oplysninger: Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365, CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM

Microsoft Social Engagement 2016 Opdatering 1

Tyrkisk sprog er nu understøttet

Kom i kontakt med dit publikum på tyrkisk. Indsamlingen af sociale indlæg, programmets grænseflade og synspunktsberegningen er nu tilgængelig på tyrkisk foruden de sprog, der allerede er tilgængelige. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvilke sprog Social Engagement er oversat til, skal du se i Microsoft Social Engagement Oversættelsesvejledning.

Strømme viser indlæg fra de seneste 14 dage

For at sikre, at strømme kun viser de seneste oplysninger, og for at opnå et mere effektivt og relevant engagement, har vi begrænset dem til kun at vise indlæg fra de seneste 14 dage. Du kan altid se tidligere indlæg i Analyse, som er direkte tilgængelig i Social Center. Flere oplysninger: Undersøge flere indstillinger med dit datasæt

Bedre registrering af sproget med Microsoft Translator

Social Engagement anvender nu Microsoft Translator (API) i samarbejde med Bing til at opnå bedre registrering af sproget for alle tilgængelige sprog. De indlæg, der er fundet i dataindsamlingen, indtil videre uden et foruddefineret sprog, bliver nu analyseret, og hvis det er muligt kategoriseres de til et af vores 20 tilgængelige sprog.

Publicere tweets og indlæg på Facebook-sider fra Social Center

Vær proaktiv, når du vil nå ud til dit publikum, ved at oprette nye indlæg som en integreret oplevelse for Twitter- eller Facebook-sider i Social Center. Udover reaktive interaktion gør Social Engagement det nu muligt at oprette nye tweets eller indlæg til Facebook-sider direkte fra Social Center. Det eneste, der kræves for straks at nå ud til dit publikum, er en godkendt social profil i Social Engagement! Flere oplysninger: Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg

Filtrering for indlæg, der er tilknyttet Dynamics 365

Social Engagement muliggør nu filtrering for indlæg, der enten er eller ikke er tilknyttet Dynamics 365. Anvend et filter på dit datasæt, og find tilknyttede indlæg på ingen tid. Opret strømme og arbejdsprocesser for at spore de indlæg, der kræver din opmærksomhed. Flere oplysninger: Lær dine filtre at kende