Nyheder i Social Engagement

Velkommen til Social Engagement. Her er en liste over funktioner, som vi har tilføjet for nylig.

Hvis du ikke kender Social Engagement, kan du gå til Introduktion til Social Engagement.

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Få vist vigtige og helt nye oplysninger og en liste over kendte problemer under Vigtige oplysninger om Social Engagement.

Social Engagement 2018 Opdatering 1.1

Forbedret tilgængelighed på tværs af alle brugergrænseflader

Med denne opdatering er Social Engagement blevet mere tilgængelig for alle brugere. Disse ændringer omfatter understøttelse af navigation med tastatur, understøttelse af skærmlæser og generelle forbedringer af brugeroplevelsen.

Nye funktioner for alle brugere:

  • Du kan vælge at repræsentere dataene fra widgets i Social Engagement i et diagram eller en datatabel.
  • Du kan vælge at få vist diagrammerne med et udfyldningsmønster eller dækkende farver. Når du vælger fyldmønstrene, repræsenteres data på kort i forskellige former, der ikke udelukkende afhænger af farven.
  • Du kan navigere i kortene i Social Engagement med et tastatur ved at vælge en fane for at gå til det første datapunkt på et kort.
  • I aktivitetskort kan du vælge mellem et visuelt kort og en datatabel. Kortet tillader navigation via tastaturet i hovedretningerne.
  • Du vil opleve forbedre navigation i indlægslister og indlægsdetaljer

Du kan få mere at vide, ved at se vores dedikerede dokumentation om hjælp til handicappede i Microsoft Social Engagement.

Administratorer kan nu fjerne modtagere af vigtige beskeder

Med konfigurationsrollen som administrator i Social Engagement kan du nu fjerne modtagere fra vigtige beskeder, der blev konfigureret af andre brugere. Du kan søge efter en bestemt mailadresse og derefter fjerne modtageren fra alle vigtige beskeder, der sender mails til denne adresse. Derudover kan du eksportere en liste over vigtige beskeder, der sendes til denne modtager.

Ændringer af forfatteroplysninger fra Facebook-sider

Fra 6. februar 2018 opdaterer Facebook deres API til at hente data fra Facebook-sider. Fra denne dato er forfatteroplysninger til Facebook-indlæg kun tilgængelige for sider, der er tilføjet som en social profil til din Social Engagement-løsning. Indholdet af indlæg og kommentarer samt forbedringer, f.eks. synspunkt, vil fortsat være tilgængeligt for indlæg og kommentarer uden forfatteroplysninger. Det anbefales, at du tilføjer sideadgangstokens til enhver Facebook-side før denne ændring den 6. februar.
Få mere at vide om oplevelsen på Facebook-sider i Social Engagement.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.11

Understøttelse af den udvidede tweet-længde i Twitter

Med denne opdatering understøtter Social Engagement den nye tweet-længde, som er frigivet for nylig af Twitter. Når du tweeter, får du fordel af den øgede grænse på 280 tegn. Tweets med japanske, koreanske og kinesiske tegn vil midlertidigt ikke blive afspejlet præcist i grænsen for tegn. Hvis dit tweet er for langt, får du vist en fejlmeddelelse, og du kan afkorte det.

I starten af 2018 planlægger vi at opdatere vores tjeneste til at bruge den nye Twitter-logik til alle sprog og tegnsæt.

Ny tabel- og mønstervisning for diagrammer i Social Engagement

En ny tabelvisning for alle eksisterende diagrammer i Social Engagement er nu tilgængelig. Det betyder, at alle brugere kan bestemme, om de vil undersøge de viste data som diagrammer eller tabeller.
Du kan enten slå tabelvisningen til på de enkelte diagrammer, eller du kan aktivere tabelvisningen globalt for din brugerprofil i Indstillinger > Brugerindstillinger under Præsentationstilstand med diagramdata.

Derudover introducerer vi et nyt design for diagrammer med farvede områder. Du kan vælge at få vist diagrammerne med et udfyldningsmønster eller en dækkende farve. Hvis du vil skifte mellem udfyldningsmønster og dækkende farve, skal du gå til Indstillinger > Brugerindstillinger og opdatere Tilstand med diagramudfyldning.

Redesignet aktivitetskort og funktion til midlertidig afbrydelse

Vi introducerer ny pausefunktionaliteten til funktionen Aktivitetskort. Derved kan du vælge, om du vil hente liveopdateringer til kortet eller ej. Når funktionen er slået fra, stoppes den automatiske opdatering af indlæg, og du kan få vist og udforske et øjebliksbillede mere detaljeret. Nye indlæg vises igen, når liveopdateringer er aktiveret, og nye indlæg er tilgængelige.

Derudover er der foretaget en række visuelle opdateringer af aktivitetskortet, f.eks. større punkter på kortet og opdaterede visuelle elementer i aktivitetskortets overskrift.

Nyt felt i JSON-nyttedataene til Azure Event Hubs: post.profile.uri

Social Engagement indeholder en funktion, som tillader brugerne at sende indlæg til Azure Event Hubs ved hjælp af automatiseringsregler. Som en del af funktionalitet, der er under udvikling, opdaterer Social Engagement JSON-nyttedataene ved at erstatte feltet post.profile.id med det nye felt post.profile.uri. Fremover vil post.profile.uri også indeholde et kildebaseret id som en del af feltværdien (f.eks.: mse-tw://#12345678).

Du skal derfor sørge for, at du følger den tidslinje, der er skitseret i dette blogindlæg, for at undgå, at dine apps ikke kan bruges, og at der sker midlertidige datatab.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.10

Opdateret brugeroplevelse for aktivitetskort

For at gøre aktivitetskort mere tilgængelige for alle har vi introduceret figurer som en ekstra måde til visning af oplysninger på kortene. Synspunktsværdier og alderen på indlæg angives nu i farver og former.

Opdatering til mailbeskeder

Mailbeskeder indeholder nu et link til området Analyse i Social Engagement-appen, hvor du kan se de indlæg, der svarer til de datasæt, der udløste beskeden. Indlægsindhold leveres ikke længere som en del af mailmeddelelsen. Disse links afspejler nu også ændrede beskedskonfigurationer og slettede beskeder.

Nyt videokursus i Microsoft Virtual Academy

Få mere at vide om, hvordan du opretter søgeemner og navigerer i Social Engagement for at få mest muligt ud af programmet. Og du kan desuden undersøge forskellige metoder til administration af din sociale tilstedeværelse. Gå på opdagelse i Social Engagement-cirklen og social strategi, og kig på mærkets ry og sociale forretningsmuligheder. Se på indlægsforbrug og analyse, konfigurer indstillinger for automatisering og meget mere.

Få mere at vide i Microsoft Social Engagement-kurset på MVA.

Nye sociale indlægspakker til Microsoft Social Engagement

Udover pakken med 10.000 månedlige indlæg til Microsoft Social Engagement er nye pakker med 100.000 og 1.000.000 månedlige indlæg nu tilgængelige som en del af Aftale om Microsoft-produkter og Services (MPSA). MPSA er en transaktionsbaseret licensaftale for kommercielle, offentlige og akademiske organisationer, der har 250 eller flere brugere eller enheder.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.9

Oprydning i brugeroplevelsen af Søgekonfiguration og Indstillinger

Indstillinger og Søgekonfiguration følger nu de almindelige mønstre for, hvordan du kan bekræfte webformularer. Det er blevet tydeligere, hvor du kan ændre navnet på en søgeemnekategori eller et søgeemne i det andet panel i stedet for oversigtspanelet. Kvoteoplysninger vises nu i det første panel for at sikre, at alle brugere har direkte adgang til dem på enhver enhed.

Indlægslisten er forbedret for at give nem adgang til indlægsdetaljer

For at forenkle åbningen af en detaljeret visning af et indlæg har vi føjet et lille sidehoved til hvert indlæg, som identificerer indlægstypen og indeholder kontrolelementet Åbn, hvor du kan få vist indlægsdetaljerne. Som før kan du ikke åbne detaljevisningen af de opslag, der er anført i trådsektionen for indlægsdetaljer—kontrolelementet Åbn vises ikke for disse indlæg.

Indlægsdetaljer er forbedret ved at adskille en underordnet post fra den overordnede post

Når du åbner et indlæg med en overordnet post, kan du skifte til det pågældende overordnede indlæg ved at vælge indholdet. Baseret på feedback og for at forbedre navigationen med tastaturet, vises der nu overskrifter for hver sektion ved hjælp af et kontrolelement til at udvide/skjule. Når kontrolelementet er valgt, udvides eller skjules den pågældende del af indlægsdetaljerne.

Krav til brugerlicens for Twitter-data

Din brug af Twitter-data i produktet Microsoft Social Engagement er underlagt Vilkår for tjenester (ToS) for Twitter. Det anbefales, at du gennemgår disse vilkår omhyggeligt, da manglende overholdelse af disse vilkår kan resultere i nægtet adgang til Twitter-data i Social Engagement. For gøre det nemt at kunne finde rundt er der inkluderet et link til ToS for Twitter i sidefoden på alle sider i tjenesten Social Engagement.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.8

Social Engagement udvider lytte- og engagementsfunktionerne til de LinkedIn-organisationssider, du administrerer, så du kan arbejde sammen med din virksomheds publikum og analysere dataene fra dine sider direkte i Social Engagement.

Lytning og engagement på LinkedIn-organisationssider

Social Engagement giver dig nu mulighed for at søge efter alle indlæg og kommentarer på dine egne LinkedIn-organisationssider, også kaldet LinkedIn-virksomhedssider. Du kan tilføje alle de LinkedIn-organisationssider, du administrerer som sociale profiler i Social Engagement. Når en sideadministrator har tilføjet siden og delt den med andre brugere, kan de synes godt om og besvare indlæg og kommentarer på vegne af LinkedIn-organisationssiden inde fra Social Engagement.

Flere oplysninger: Tilføje en LinkedIn-sideregel

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.7

Lytning og engagement på YouTube

Få kontakt med dit publikum på YouTube direkte inde fra Social Engagement. Brugere med mindst en respondentinteraktionsrolle kan nu klassificere og besvare videoer og kommentarer på YouTube. Du skal tilføje en social profil for YouTube under Indstillinger > Sociale profiler, eller hente en YouTube-profil, der er delt med dig, før du kan arbejde i denne kilde.

Derudover er lytningsfunktionerne for Social Engagement blevet udvidet, så programmet nu kan indsamle videoindlæg og -kommentarer på YouTube-kanaler. Alle brugere med tilladelse til at oprette søgeregler kan oprette YouTube-regler under alle søgeemner og tilføje YouTube-kanaler til indsamling af indlæg og kommentarer. Flere oplysninger: Tilføje en YouTube-regel

Nøgleordsbaserede søgninger på videokilden hører fortsat under nøgleordsreglen og indeholder nu også kommentarer til aktivt diskuterede videoindlæg.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.6

Forbedret grundmodel for synspunktsanalyse

For at forbedre og finjustere den grundlæggende synspunktsmodel har vi ændret processen for maskinel indlæring og tilføjet oplæringsdata. Du behøver ikke at foretage dig noget for at drage fordel af disse forbedringer. Hvis du har aktiveret tilpasset indlæring for organisationen, anvendes alle de ændringer, du har foretaget af synspunktsværdierne, automatisk til den forbedrede grundmodel.

Forbedret fordeling af belastningen ved dataindsamling

Ydeevnen og pålideligheden er nøglen til at levere en stabil pipeline for dataindsamling, der kan håndtere store mængder data hele dagen, hver dag. Nye tendenser eller hændelser genererer ofte et væsentligt antal indlæg på sociale medier. For at gøre dataindsamlingsservicen endnu mere pålidelig og stabil har vi forbedret den måde, hvorpå systemet håndterer disse forskellige datamængder.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.5

Service- og produktforbedringer

Vi har foretaget service- og produktforbedringer med denne version. Angående de ændringer af brugeroplevelsen, som vi har foretaget, kan du se dette detaljerede blogindlæg.

Derudover har vi fortsat vores løbende bestræbelser på at gøre Social Engagement mere tilgængelig. Med den aktuelle version understøtter Social Selling Assistant i Social Engagement tastaturnavigation og skærmlæsere på mobile og stationære enheder.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.4

Engagement Analyse med Power BI

Vi har føjet en Engagement Analyse-rapport til vores for nyligt introducerede Power BI-indholdspakke for Social Engagement. Sammen med de tidligere udgivne Engagement Performance- og Teamets præstation-rapporter giver Engagement Analyse-rapporten dig større indsigt i dit engagement på de sociale medier ved hjælp af metrikværdier, der er baseret på lokation, synspunkt, mærker og forfattere. Datamodellen er også udvidet til at omfatte disse yderligere dimensioner, så du har flere muligheder for at undersøge og analysere dine Social Engagement-data.

Flere oplysninger: Hente Microsoft Social Engagement-indholdspakken til Power BI

Forbedret anvendelighed i Social Selling Assistant

Brugeroplevelsen af Social Selling Assistant har fået en første finpudsning, og vises knappen Udført nu ved siden af de andre handlinger nederst på kortet.

Vi har tilpasset formularerne i konfigurationen af Social Selling Assistant og siden Brugerindstillinger i Social Engagement ud fra branchens standarder. Når du redigerer disse formularer, vises knapperne Gem og Annuller nu nederst i inputformularen. Derudover indeholder den primære navigation et direkte link til visningen Indlæg i Analyse, som er filtreret for private meddelelser, så du kan få adgang til dine kunders meddelelser med et enkelt klik.

Flere oplysninger: Arbejde med Social Selling Assistant

Social Engagement 2017 Opdatering 1.3

Microsoft Power BI-indholdspakke til Social Engagement

Social Engagement introducerer Microsoft Power BI-indholdspakken for at få indsigt i dit engagement og teamets præstationer på de sociale medier. Denne indholdspakke er udviklet specifikt til communityledere og angiver performanceværdier for engagementshandlinger, der er foretaget i Social Engagement. Spor metrikværdier som f.eks. antal udførte handlinger og gennemsnitlige svartider, og få indblik i, hvordan de enkelte teammedlemmer klarer sig. Power BI genererer automatisk dashboardet og rapporterne, som giver dig et godt udgangspunkt for at udforske og analysere dine Social Engagement-data.

Flere oplysninger: Få Social Engagement-indholdspakken til Power BI

Samtalevisning for private meddelelser og Twitter-svar

Fra og med denne opdatering viser Social Engagement enhver samtale, der involverer private meddelelser (i Facebook eller Twitter) eller Twitter-svar mellem en kunde og en af dine sociale profiler. Samtale mellem to forfattere viser det seneste indlæg øverst sammen med de to forfatterne, herunder den forfatter, der hører til dit team, og besvares som din sociale profil. Denne visning omfatter også de teammedlemmer, der har svaret som den pågældende sociale profil.

Flere oplysninger: Se samtalerne med en forfatter

Social Engagement 2017 Opdatering 1.2

Få indsigt med Social Selling Assistant

Social Engagement Social Selling Assistant introducerer Hent indsigt, en ny anbefalingstype, som du kan bruge til at få anbefalinger om indlæg om dine kunder, konkurrenter og andre emner af interesse, så du kan følge med i den seneste udvikling.

Flere oplysninger: Tilpasse Social Selling Assistant, Give dine sælgere flere muligheder med Social Selling Assistant

Oversigt over engagement indeholder brugeroplysninger

Historikken for engagementshandlinger viser nu navnet og profilbilledet for den Social Engagement-bruger, der udførte handlingen i Social Engagement.

Flere oplysninger: Publicere og reagere på indlæg

Social Engagement 2017 Opdatering 1.1

Sælge mere med Social Selling Assistant

Social Engagement introducerer Social Selling Assistant, der hjælper sælgerne med at sælge mere ved brug af sociale medier. Med dette program får sælgerne tilpassede og intelligente anbefalinger om indlæg, som de kan dele på deres sociale netværk, så de kan styrke deres sociale tilstedeværelse, få tillid fra deres følgere og generere flere kundeemner.

Du kan få adgang til Social Selling Assistant fra Social Engagement, og du kan installere den fra Microsoft AppSource i Microsoft Dynamics 365 for Sales-programmet. AppSource-appen tilføjer et nyt dashboard, der indeholder Social Selling Assistant. Sælgere kan få adgang til dette dashboard fra Dynamics 365-webklienten og fra Dynamics 365 til tablets. Dynamics 365 til telefoner understøttes ikke i øjeblikket.

Flere oplysninger: Giv dine sælgere flere muligheder med Social Selling Assistant

Brugergrænsefladen er nu tilgængelig på japansk og kinesisk (traditionelt)

Social Engagement viser brugergrænsefladen på sprogene japansk og kinesisk (traditionelt). Du kan ændre sproget i brugergrænsefladen under Indstillinger > Personlige indstillinger > Dine indstillinger. Lokaliseringen af brugergrænsefladen omfatter også de respektive kalendere til sprogene japansk og kinesisk (traditionelt).

Dele et indlæg på LinkedIn

Med denne version kan du tilføje din personlige LinkedIn-konto som en social profil og dele ethvert offentligt indlæg i Social Engagement i dit professionelle netværk på LinkedIn. Din sociale profil på LinkedIn er tilgængelig for indlægshandlingen Link til indlæg. Når du deler til LinkedIn, kan du vælge mellem to indstillinger for synlighed: Vis indlægget for alle på LinkedIn eller kun for dit netværk. Denne indlægshandling er tilgængelig på tværs af alle Social Engagement-tjenester, herunder den nyligt frigivne Social Selling Assistant. Hvis du vil starte med at dele, skal du gå til Indstillinger > Sociale profiler, vælge Tilføj profil, vælge LinkedIn-profil og derefter udføre trinnene.

Flere oplysninger: Administrere sociale profiler

Se også

Introduktion til Social Engagement
E-bøger og videoer