Nyheder i Social Engagement

Velkommen til Social Engagement. Her er en liste over funktioner, som vi har tilføjet for nylig.

Hvis du ikke kender Social Engagement, kan du gå til Introduktion til Social Engagement.

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Få vist vigtige og helt nye oplysninger og en liste over kendte problemer under Vigtige oplysninger om Social Engagement.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.9

Oprydning i brugeroplevelsen af Søgekonfiguration og Indstillinger

Indstillinger og Søgekonfiguration følger nu de almindelige mønstre for, hvordan du kan bekræfte webformularer. Det er blevet tydeligere, hvor du kan ændre navnet på en søgeemnekategori eller et søgeemne i det andet panel i stedet for oversigtspanelet. Kvoteoplysninger vises nu i det første panel for at sikre, at alle brugere har direkte adgang til dem på enhver enhed.

Indlægslisten er forbedret med nem adgang til indlægsdetaljer

Med henblik på at forenkle åbningen af en detaljeret visning af et indlæg har vi føjet et lille sidehoved til hvert indlæg, som identificerer indlægstypen og indeholder kontrolelementet Åbn, hvor du kan få vist indlægsdetaljerne. Som før kan du ikke åbne detaljevisningen af de opslag, der er anført i trådsektionen for indlægsdetaljer—kontrolelementet Åbn vises ikke for disse indlæg.

Indlægsdetaljer er forbedret ved at adskille en underordnet post fra den overordnede post

Når du åbner et indlæg med en overordnet post, kan du skifte til det pågældende overordnede indlæg ved at vælge indholdet. Baseret på feedback og for at forbedre navigationen med tastaturet, vises der nu overskrifter for hver sektion ved hjælp af et kontrolelement til at udvide/skjule. Når kontrolelementet er valgt, udvides eller skjules den pågældende del af indlægsdetaljerne.

Krav til brugerlicens for Twitter-data

Din brug af Twitter-data i produktet Microsoft Social Engagement er underlagt Vilkår for tjenester ("ToS") for Twitter. Det anbefales, at du gennemgår disse vilkår omhyggeligt, da manglende overholdelse af disse vilkår kan resultere i nægtet adgang til Twitter-data i Social Engagement. For nemmere at kunne finde rundt er der inkluderet et link til ToS for Twitter i sidefoden på alle sider i tjenesten Social Engagement.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.8

Social Engagement udvider lytte- og engagementsfunktionerne til de LinkedIn-organisationssider, du administrerer, så du kan arbejde sammen med din virksomheds publikum og analysere dataene fra dine sider direkte i Social Engagement.

Lytning og engagement på LinkedIn-organisationssider

Social Engagement giver dig nu mulighed for at søge efter alle indlæg og kommentarer på dine egne LinkedIn-organisationssider, også kaldet LinkedIn-virksomhedssider. Du kan tilføje alle de LinkedIn-organisationssider, du administrerer som sociale profiler i Social Engagement. Når en sideadministrator har tilføjet siden og delt den med andre brugere, kan de synes godt om og besvare indlæg og kommentarer på vegne af LinkedIn-organisationssiden inde fra Social Engagement.

Flere oplysninger: Tilføje en LinkedIn-sideregel

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.7

Lytning og engagement på YouTube

Få kontakt med dit publikum på YouTube direkte inde fra Social Engagement. Brugere med mindst en respondentinteraktionsrolle kan nu klassificere og besvare videoer og kommentarer på YouTube. Du skal tilføje en social profil for YouTube under Indstillinger > Sociale profiler, eller hente en YouTube-profil, der er delt med dig, før du kan arbejde på denne kilde.

Derudover er lytningsfunktionerne for Social Engagement blevet udvidet, så programmet nu kan indsamle videoindlæg og -kommentarer på YouTube-kanaler. Alle brugere med tilladelse til at oprette søgeregler kan oprette YouTube-regler under alle søgeemner og tilføje YouTube-kanaler, der skal indsamles indlæg og kommentarer fra. Flere oplysninger: Tilføje en YouTube-regel

Nøgleordsbaserede søgninger på videokilden hører fortsat under nøgleordsreglen og indeholder nu også kommentarer til aktivt diskuterede videoindlæg.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.6

Forbedret grundmodel for synspunktsanalyse

For at forbedre og finjustere den grundlæggende synspunktsmodel har vi ændret processen for maskinel indlæring og tilføjet oplæringsdata. Du behøver ikke at foretage dig noget for at drage fordel af disse forbedringer. Hvis du har aktiveret tilpasset indlæring for organisationen, anvendes alle de ændringer, du har foretaget af synspunktsværdierne, automatisk til den forbedrede grundmodel.

Forbedret fordeling af belastningen ved dataindsamling

Ydeevnen og pålideligheden er nøglen til at levere en stabil pipeline for dataindsamling, der kan håndtere store mængder data hele dagen, hver dag. Nye tendenser eller hændelser genererer ofte et væsentligt antal indlæg på sociale medier. For at gøre dataindsamlingsservicen endnu mere pålidelig og stabil har vi forbedret den måde, hvorpå systemet håndterer disse forskellige datamængder.

Service- og produktforbedringer

Hvis du vil have en detaljeret liste over forbedringer og fejlrettelser for den seneste version, kan du se vores blog.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.5

Service- og produktforbedringer

Vi har foretaget service- og produktforbedringer med denne version. Angående de ændringer af brugeroplevelsen, som vi har foretaget, kan du se dette detaljerede blogindlæg.

Derudover har vi fortsat vores løbende bestræbelser på at gøre Social Engagement mere tilgængelig. Med den aktuelle version understøtter Social Selling Assistant i Social Engagement tastaturnavigation og skærmlæsere på mobile og stationære enheder.

Social Engagement 2017 Opdatering 1.4

Engagement Analyse med Power BI

Vi har føjet en Engagement Analyse-rapport til vores for nyligt introducerede Power BI-indholdspakke for Social Engagement. Sammen med de tidligere udgivne Engagement Performance- og Teamets præstation-rapporter giver Engagement Analyse-rapporten yderligere indsigt i dit engagement på de sociale medier ved hjælp af metrikværdier, der er baseret på den lokation, synspunkt, mærker og forfattere. Datamodellen er også udvidet til at omfatte disse yderligere dimensioner, så du har flere muligheder for at undersøge og analysere dine Social Engagement-data.

Flere oplysninger: Hente Microsoft Social Engagement-indholdspakken til Power BI

Forbedret anvendelighed i Social Selling Assistant

Brugeroplevelsen af Social Selling Assistant har fået en første finpudsning, og vises knappen Udført nu ved siden af de andre handlinger nederst på kortet.

Vi har tilpasset formularerne i konfigurationen af Social Selling Assistant og siden Brugerindstillinger i Social Engagement ud fra branchens standarder. Når du redigerer disse formularer, vises knapperne Gem og Annuller nu nederst i inputformularen. Derudover indeholder den primære navigation et direkte link til visningen Indlæg i Analyse, som er filtreret for private meddelelser, så du kan få adgang til dine kunders meddelelser med et enkelt klik.

Flere oplysninger: Arbejde med Social Selling Assistant

Social Engagement 2017 Opdatering 1.3

Microsoft Power BI-indholdspakke til Social Engagement

Social Engagement introducerer Microsoft Power BI-indholdspakken for at få indsigt i dit engagement og teamets præstationer på de sociale medier. Denne indholdspakke er udviklet specifikt til communityledere og angiver performanceværdier for engagementshandlinger, der er foretaget i Social Engagement. Spor metrikværdier som f.eks. antal udførte handlinger og gennemsnitlige svartider, og få indblik i, hvordan de enkelte teammedlemmer klarer sig. Power BI genererer automatisk dashboardet og rapporterne, som giver dig et godt udgangspunkt for at udforske og analysere dine Social Engagement-data.

Flere oplysninger: Få Social Engagement-indholdspakken til Power BI

Samtalevisning for private meddelelser og Twitter-svar

Fra og med denne opdatering viser Social Engagement enhver samtale, der involverer private meddelelser (i Facebook eller Twitter) eller Twitter-svar mellem en kunde og en af dine sociale profiler. Samtale mellem to forfattere viser det seneste indlæg øverst sammen med de to forfatterne, herunder den forfatter, der hører til dit team, og besvares som din sociale profil. Denne visning omfatter også de teammedlemmer, der har svaret som den pågældende sociale profil.

Flere oplysninger: Se samtalerne med en forfatter

Social Engagement 2017 Opdatering 1.2

Få indsigt med Social Selling Assistant

Social Engagement Social Selling Assistant introducerer Hent indsigt, en ny anbefalingstype, som du kan bruge til at få anbefalinger om indlæg om dine kunder, konkurrenter og andre emner af interesse, så du kan følge med i den seneste udvikling.

Flere oplysninger: Tilpasse Social Selling Assistant, Give dine sælgere flere muligheder med Social Selling Assistant

Oversigt over engagement indeholder brugeroplysninger

Historikken for engagementshandlinger viser nu navnet og profilbilledet for den Social Engagement-bruger, der udførte handlingen i Social Engagement.

Flere oplysninger: Publicere og reagere på indlæg

Social Engagement 2017 Opdatering 1.1

Sælge mere med Social Selling Assistant

Social Engagement introducerer Social Selling Assistant, der hjælper sælgerne med at sælge mere ved at udnytte de sociale medier. Med dette program får sælgerne tilpassede og intelligente anbefalinger om indlæg, som de kan dele på deres sociale netværk, så de kan styrke deres sociale tilstedeværelse, få tillid fra deres følgere og generere flere kundeemner.

Du kan få adgang til Social Selling Assistant fra Social Engagement, og du kan installere den fra Microsoft AppSource i Microsoft Dynamics 365 for Sales-programmet. AppSource-appen tilføjer et nyt dashboard, der indeholder Social Selling Assistant. Sælgere kan få adgang til dette dashboard fra Dynamics 365-webklienten og fra Dynamics 365 til tablets. Dynamics 365 til telefoner understøttes ikke i øjeblikket.

Flere oplysninger: Giv dine sælgere flere muligheder med Social Selling Assistant

Brugergrænsefladen er nu tilgængelig på japansk og kinesisk (traditionelt)

Social Engagement viser brugergrænsefladen på sprogene japansk og kinesisk (traditionelt). Brugerne kan ændre sproget i brugergrænsefladen under Indstillinger > Personlige indstillinger > Dine indstillinger. Lokaliseringen af brugergrænsefladen omfatter også de respektive kalendere til sprogene japansk og kinesisk (traditionelt).

Dele et indlæg på LinkedIn

Med denne version kan du tilføje din personlige LinkedIn-konto som en social profil og dele ethvert offentligt indlæg i Social Engagement i dit professionelle netværk på LinkedIn. Din sociale profil på LinkedIn er tilgængelig for indlægshandlingen Link til indlæg. Når du deler til LinkedIn, kan du vælge mellem to indstillinger for synlighed: Vis indlægget for alle på LinkedIn eller kun for dit netværk. Denne indlægshandling er tilgængelig på tværs af alle Social Engagement-tjenester, herunder den nyligt frigivne Social Selling Assistant. Hvis du vil starte med at dele, skal du gå til Indstillinger > Sociale profiler, vælge Tilføj profil, vælge LinkedIn-profil og derefter udføre trinnene.

Flere oplysninger: Administrere sociale profiler

Se også

Introduktion til Social Engagement
E-bøger og videoer