Arbejde med hændelser fra Social Engagement i Azure Event Hubs

Microsoft Social Engagement giver dig mulighed for at streame indlæg til Microsoft Azure Event Hubs og forsyner dig med data, så du kan slippe din kreativitet løs! Mulighederne i Azure Event Hubs er enorme. Du kan nyde godt af et enkelt dataformat og højtydende cloudtjenester, så du har uendelig mange måder at arbejde med dine data på. Byg dine egne apps, forbind dine data til andre datakilder, og gå i gang med big data-analyser.

For at hjælpe dig i gang giver vi dig inspiration til at bygge et realtids Microsoft Power BI-dashboard, som vi vil bruge til at streame indlæg fra Microsoft Social Engagement til Azure Event Hubs. Ved brug af mulighederne i Azure Stream Analytics kan vi konsolidere oplysningerne og sende dem til Power BI, der analyserer vores data i realtid. Azure Stream Analytics indeholder funktionerne til at kombinere dataene fra en række kilder, hvor Azure Event Hubs er en af dem. Programmet kan sende dataene til en anden event hub, en SQL-database eller til Power BI. Power BI giver dig mulighed for at opbygge din egen business intelligence på basis af de datakilder, du har forbindelse til. Alle de forbindelser, der er vist i nedenstående scenarie, understøttes som standard af tjenesterne. Der er ikke behov for tilpasninger – kom i gang med det samme!

I nedenstående scenarie forudsætter vi, at du har adgang til Power BI og et Azure-abonnement (herunder Azure Service Bus, Azure Event Hubs og Azure Stream Analytics), og at du har administratortilladelse til at arbejde dig igennem trinnene. Hvis du vil vide mere om funktionaliteten i disse tjenester, kan du bruge følgende links:

Analysere sociale indlæg i realtid med Power BI

Få mere at vide om mulighederne og fleksibiliteten i integrationen med Azure Event Hubs, der opretter forbindelse til alle typer Microsoft-tjenester. I dette letforståelige eksempel forbinder vi et datasæt med sociale indlæg med Power BI for at udføre realtidsanalyse. Kontrollér, at du har adgang til de krævede tjenester med de korrekte rettigheder (normalt administratortilladelser).

Trin Beskrivelse Trin
Trin 1 Opret den event hub, du vil streame data til.

Du kan springe over dette trin, hvis du allerede har en event hub at arbejde med.
Trin 1: Opret en event hub
Trin 2 Opret forbindelsen mellem Microsoft Social Engagement og Azure Event Hubs. Trin 2: Opret forbindelse fra Social Engagement til event hubben
Trin 3 Definer det datasæt, der streames som hændelser til Azure Event Hubs. Trin 3: Opret en automatiseringsregel, der skal vælge de indlæg, der streames til event hubben
Trin 4 Opret et Azure Stream Analytics-job, og skriv den forespørgsel, der skal behandle dine data yderligere. Trin 4: Opret et Azure Stream Analytics-job
Trin 5 Send dataene til et Power BI-dashboard. Trin 5: Opret et dashboard i Power BI

Trin 1: Opret en event hub

 1. Opret et nyt navneområde i Service Bus. Vælg Type: Meddelelser, og vælg derefter dine andre foretrukne værdier. Du kan også bruge et eksisterende Service Bus-navneområde.

 2. Opret en ny event hub i navneområdet.

 3. Du henter forbindelsesstrengen ved at klikke på Forbindelsesoplysninger i visningen Event Hub i Azure Portal. Hvis det er en ny konfiguration, skal du først konfigurere politikkerne for delt adgangssignatur (SAS).

  1. Opret en ny politik for delt adgangssignatur under politikker for delt adgang. Giv den et navn, og tilføj en regel med navnet SendRule med rettighederne Send, og klik derefter på Gem.

  2. Kopiér forbindelsesstrengen for SendRule, da vi skal bruge den igen i næste trin.

  Få adgang til Azure Event Hubs-forbindelser i Social Engagement

Trin 2: Opret forbindelse fra Social Engagement til event hubben

Event hubben er nu klar til at modtage data, og du skal oprette forbindelse mellem Social Engagement og din event hub ved brug af den forbindelsesstreng til din event hub, der findes på Azure Portal. Flere oplysninger: Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs

Oprette forbindelse mellem Social Engagement og Azure Event Hubs

Trin 3: Opret en automatiseringsregel, der skal vælge de indlæg, der streames til event hubben

I Social Engagement skal du oprette en automatiseringsregel, der streamer hændelser til din event hub. Kontrollér, at filtrene er defineret i overensstemmelse med dine krav, så du får de indlæg, du søger. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler, Få relevante data ved hjælp af filtre

 1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Automatiseringsregler og derefter oprette en automatiseringsregel, der streamer hændelser til din event hub.

 2. I Azure Portal skal du tjekke event hubbens dashboard for at bekræfte, at hændelserne fra Social Engagement vises. Afhængigt af det valgte datasæt kan det tage et stykke tid for nye indlæg at blive publiceret på sociale medier og overført til event hubben.

  Hændelser fra Social Engagement vist i en tilsluttet event hub

Trin 4: Opret et Azure Stream Analytics-job

Lad os gå videre og oprette forbindelse mellem event hubben og Azure Stream Analytics.

 1. I Azure Portal skal du oprette et nyt Azure Stream Analytics-job.

 2. Giv jobbet et navn, og vælg derefter området og lagerkontoen til områdeovervågning.

 3. Gå til Stream Analytics-joboplysninger, og definer inputkilden som Datastrøm > Event Hub. Angiv et alias for dit input, og vælg det navneområde, der blev oprettet i trin 1.

  Som event hub-politikkens navn skal du vælge RootManageSharedAccessKey. Notér dit inputalias, du skal bruge det senere.

 4. Behold indstillingerne for serialisering som JSON og UTF8.

 5. Tilføj en outputmodtager for Stream Analytics. I vores scenarie skal du vælge Power BI. Angiv et alias for dit output, og notér det, du skal bruge det senere. Nå du vælger Power BI, skal du godkende din konto eller oprette et nyt abonnement.

  Tip

  Log på Office 365-portalen, og åbn Power BI først for at starte en ny session i Power BI, før du vælger det som outputmodtageren.

 6. Nu kommer den indviklede del: Vi er nødt til at fortælle Stream Analytics-jobbet, hvilke data programmet skal sørge efter, og hvad det skal sende videre til Power BI. Dette sker med en SQL-sætning, der vælger de hændelser, der matcher visse betingelser (selektorerne). De resulterende data overføres til den forbundne tjeneste (i dette tilfælde Power BI) for at lagre de hændelser, der er genereret af Stream Analytics. Se vores eksempler nedenfor, eller udarbejd din egen Stream Analytics SQL-sætning til at forespørge på dataene i event hubben og til at samle det datasæt, du vil overføre til outputmodtageren. Flere oplysninger: MSDN: Stream Analytics-forespørgselssprogreference

  Tip

  Windows Dev Center hoster Service Bus Explorer – et værktøj til administration af Azure Service Bus-komponenter. Flere oplysninger: Download af Service Bus Explorer

  Brug Service Bus Explorer til at oprette forbindelse til dit Azure Service Bus-navneområde.

  I Azure Portal skal du gå til Service Bus > [navneområde] > Forbindelsesoplysninger. Kopiér forbindelsesstrengen fra din SAS-nøgle til RootManagedSharedAccessKey for at oprette forbindelse til dit navneområde.

  I Service Bus Explorer skal du udvide den event hub, du har knyttet til Social Engagement. Højreklik på forbrugergruppen Standard, og klik derefter på Opret lytter for forbrugergruppe. Start lytteren, og gennemgå JSON-nyttedataene i feltet Hændelsestekst under fanen Hændelser.

  Flere oplysninger: JSON-reference til hændelser fra Social Engagement

  1. Eksempel 1: I dette enkle "Hello World"-eksempel tæller vi alle nye indlæg over tid og sender dem til outputmodtageren hvert 30. sekund.

   SELECT 
     count (*) AS count, 
     System.TimeStamp AS Time 
   INTO 
     [your-output-sink-alias] 
   FROM 
     [your-stream-input-alias] 
   GROUP BY 
   TumblingWindow(second,30) 
   
  2. Eksempel 2: I dette eksempel vælger vi entydige udgivere og deres oplysninger om land/område. Resultaterne overføres til outputmodtageren hvert 30. sekund.

   WITH current_window AS 
   ( 
     SELECT 
       post.profile.profileLocation.adminDistrict, 
       post.profile.profileLocation.countryRegion, 
       count (*) AS count 
     FROM 
       [your-stream-input-alias] 
     GROUP BY 
       post.profile.profileLocation.adminDistrict, 
       post.profile.profileLocation.countryRegion, 
       TumblingWindow (second,30) 
   ) 
   SELECT 
     *, 
     System.Timestamp AS Time 
   INTO 
     [your-output-sink-alias] 
   FROM  
     current_window 
   
  3. Eksempel 3: I dette eksempel vælger vi navnet på et tilsvarende søgeemne ud over id'et, titlen, dato og klokkeslæt for indsamling, navnet på kilden og indholdsuddrag af indlæg. Vi bruger funktionen GetArrayElement til at vælge det første objekt i matrixen post.matchingSearchTopic. Hvis du vil markere alle objekter i matrixen, kan du bruge funktionen GetArrayElements.

   WITH sub_query AS
   (
     SELECT
       post.id,
       post.title,
       post.acquisitionDate,
       post.source.param,
       post.sentiment.polarity,
       System.TimeStamp AS time,
       GetArrayElement(post.matchingSearchTopics, 0) AS SearchTopic,
       post.content.text
     FROM
       [your-stream-input-alias]
   )
   SELECT
     id,
     title,
     acquisitionDate,
     param AS source,
     polarity,
     time,
     SearchTopic.name AS topic,
     text
   INTO
     [your-output-sink-alias]
   FROM
     sub_query
   

Trin 5: Opret et dashboard i Power BI

Lad os slutte kredsløbet. Da vores mål er at oprette et realtidsdashboard i Power BI, skal vi sikre os, at det modtager data fra Stream Analytics. Da vi definerede outputmodtageren, godkendte vi Power BI med Stream Analytics-jobbet. Der var allerede oprettet et datasæt i Power BI. Gå til Power BI, og vælg det datasæt, du definerede i trin 4.5. Navnet på datasættet matcher navnet på din Stream Analytics-outputmodtager.

Opret en ny visualisering i Power BI.

 1. I eksempel 1 i trin 4 er det et kurvediagram.

  Værdier: antal

  Akse: klokkeslæt

  Kurvediagram i Microsoft Power BI

 2. I eksempel 2 i trin 4 kan vi vælge et kort til at visualisere dataene.

  Lokation: countryregion eller admindisctrict

  Værdier: antal

  Der er næsten uendelige muligheder for at kombinere data fra Social Engagement med data fra andre programmer eller internettet. Nedenstående billede viser dig et Power BI-dashboard, der korrelerer vejrdata med forskellige typer af hensigter fra hensigtsanalysen i Social Engagement, der er baseret på maskinel indlæring.

  Power BI-dashboard med Social Engagement-hensigter

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Azure Event Hubs, giver du tilladelse til, at sociale data streames til event hubs ved brug af automatiseringsregler. Azure Event Hubs lagrer de sociale data, der er streamet fra Social Engagement, i en forudkonfigureret tidsperiode, og alle programmer, der kan lytte til event hubben, er i stand til at få adgang til, lagre og/eller behandle disse data.
Bemærk, at de sociale data, der sendes fra Social Engagement, omfatter oplysninger om det sociale opslag (forfatter og tekst) samt forbedrede oplysninger, f.eks. sprog, placering, synspunkt, mærker osv. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af et socialt opslag, der sendes til event hubs, i JSON-skemadefinitionen.

Se også

Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs
JSON-reference til hændelser fra Social Engagement
Administrere forbindelser i Social Engagement
Administrere Microsoft Social Engagement