Arbejde med indlæg

Uanset hvor du arbejder i Microsoft Social Engagement, baseres din analyse normalt på indlæggene i dit datasæt. Det er vigtigt at forstå, hvad kunder og potentielle emner taler om, og dermed at kende til indlæggenes faktiske indhold.

Skifte et indlægs synspunktsværdi i Analyse og Social Center

I nogle tilfælde vurderer synspunktsalgoritmen et indlægs synspunkt anderledes, end du opfatter tonen. Juster synspunktsværdien for indlæg, hvis du ikke er enig i en systemgenereret synspunktsværdi. Bekræft den systemgenererede synspunktsværdi, hvis du er enig i den.

Beregningen af synspunktsværdier kan forbedres ud fra brugernes redigeringer til synspunktsværdier, hvis administratoren har aktiveret tilpasset indlæring. Flere oplysninger: Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktsværdier

  1. Klik på Indlæg i højre side på en side i Analyse for at se indlægslisten.

    --ELLER--

    Gå til indlægget i din strøm.

  2. Vælg det indlæg, du vil redigere, og udvid indholdet.

  3. Klik på humørikonet for at se valget af synspunktsværdi.

  4. Rediger eller bekræft synspunktsværdien for indlægget.

Bemærk

Når du redigerer eller bekræfter en synspunktsværdi, håndteres indlæggets synspunktsværdi ud fra den manuelle angivelse i widgetten Datadækning i Analyse > Synspunkt.

Tip

Du kan bekræfte eller redigere synspunktsværdien for flere indlæg ad gangen, når du får vist dem fra en strøm eller på en indlægsliste i Analyse. For at bekræfte eller redigere synspunktsværdien skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for hvert indlæg, du vil redigere, og derefter klikke på Rediger synspunkt.

Tilføje en etiket til at indlæg i Analyse eller Social Center

Beskriv arbejdsprocesserne, og spor status for et indlæg ved at vedhæfte en etiket til indlægget. Du kan også filtrere efter etiketter i Analyse for at finde indlæg med bestemte etiketter eller udelukke indlæg med bestemte etiketter. Administratorer definerer de etiketter, der kan vælges imellem, under Indstillinger > Globale indstillinger > Etiketter. Flere oplysninger: Administrere globale indstillinger

Bemærk

Du skal som minimum have interaktionsrollen som Respondent for at udføre denne opgave.

  1. Klik på Indlæg i højre side på en Analytiker-side for at se indlægslisten.

    --ELLER--

    Gå til indlægget i din strøm.

  2. Vælg de indlæg, som du vil tilføje eller redigere en etiket for.

  3. Klik på Indstil etiket, og vælg derefter etiketten på listen.

Tip

Du kan altid ændre et indlægs etiket ved at tilsidesætte den eksisterende etiket.

Hvis du vil fjerne en etiket fra et indlæg, skal du klikke på Indstil etiket og derefter på Ryd etiket.

Tildel et indlæg til andre brugere i Analyse og Social Center

Gør en bestemt bruger opmærksom på et indlæg, og vis det i brugerens Indbakke-strøm. Enhver bruger af din Microsoft Social Engagement-løsning kan få tildelt indlæg. Du kan også tildele indlæg til en gruppe. Du skal som minimum have interaktionsrollen som Respondent for at udføre denne opgave.

  1. Klik på Indlæg i højre side på en Analytiker-side for at se indlægslisten.

    --ELLER--

    Gå til indlægget i din strøm.

  2. Vælg det indlæg, du vil tildele eller gentildele.

  3. Klik på Tildel dette indlæg Brugersymbol.

  4. I menuen Indstil modtager skal du vælge Bruger eller Gruppe på rullelisten Alle brugertyper.

  5. Begynd at skrive, og vælg brugeren eller en gruppe på listen.

Tip

Hvis du vil se de indlæg, som er tildelt til en bruger eller gruppe, skal du anvende et Modtager-filter. Flere oplysninger: Lær dine filtre at kende

Du kan finde flere oplysninger om grupper i Arbejde med Office 365-grupper i Social Engagement.

Tilføje eller fjerne mærker

Social Engagement tillader, at der føjes hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker til indlæg. Hensigtsmærker er foruddefinerede mærker, der automatisk tilføjes, når et indlæg er indsamlet. Brugerdefinerede mærker adskiller sig fra hensigtsmærker, fordi de ikke er foruddefinerede og skal tilføjes manuelt. Der kan ikke automatisk føjes brugerdefinerede mærker til indlæg, medmindre de opgraderes til automatiske mærker. Flere oplysninger: Mærke indlæg med hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker

  1. Klik på Indlæg i højre side på en side i Analyse for at se indlægslisten.

    --ELLER--

  2. Gå til Social Center for at se dine strømme.

  3. Klik på et indlæg for at se indlægsdetaljer, og klik derefter på Tilføj Knappen Tilføj ud for symbolet for brugerdefinerede mærker Mærkesymbol i Social Engagement. Begynd at skrive for at angive det mærke, du vil tilføje, og klik derefter på Bekræft.

  4. Hvis du vil fjerne mærker, skal du klikke på Fjern Knappen Slet ud for det mærke, du vil fjerne.

Slette indlæg

Du kan finde indlæg i dine datasæt, som passer til et af dine søgeemner, men er irrelevante i sammenhængen. Det er let at fjerne disse indlæg. Reducer uønsket støj ved at slette indlæg fra løsningens database. Så snart et indlæg er slettet, kan det ikke gendannes og tæller ikke længere i forhold til løsningens månedlige indlægskvote.

Bemærk

  • Du kan ikke fortryde denne handling, og supportafdelingen kan ikke gendanne slettede indlæg.
    • Sletning af et indlæg sletter også de tilknyttede data, f.eks. noter, redigeringer af synspunkter, brugertildelinger, etiketter eller oplysninger om tilknyttede Dynamics 365-poster, der er tildelt et indlæg.
    • Vær opmærksom på, at tweets, der slettes på Twitter, også slettes i Microsoft Social Engagement for at leve op til kundernes forventninger og hensigt. Hvis et tweet slettes på Twitter og i Microsoft Social Engagement fremlægges oplysningerne ikke.

Du skal som minimum have rollen som Topanalytiker i Analyse for at udføre denne opgave.

Slette indlæg i Analyse

  1. Klik på Indlæg i højre side på en Analyse-side for at se indlægslisten.

  2. Vælg det indlæg, du vil slette.

  3. Klik på Fjern, og bekræft derefter sletningen.

Slette indlæg i strømme

  1. Gå til Social Center.

  2. Vælg din strøm og et indlæg i den.

  3. Klik på indlægget for at udvide indholdet.

  4. Klik på Fjern, og bekræft derefter sletningen.

Knytte et indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

Med Microsoft Social Engagement kan brugere oprette en tilknytning fra et indlæg i Social Engagement til et objekt i en Dynamics 365-forekomst. Når du knytter et indlæg i Social Engagement til en Dynamics 365 -forekomst, oprettes der en social aktivitet. Din administrator kan definere regler for behandling af denne sociale aktivitet i din Dynamics 365-forekomst. Flere oplysninger: Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement har værtsbaserede onlinetjenester, som er tilgængelige for en lang række kunder og omfatter følgende komponenter med sociale funktioner i softwareprogrammet:
Overvågning af sociale medier – mulighed for at lytte til og overvåge offentligt tilgængelige sociale meddelelser på tværs af offentlige og administrerede netværk, der administreres af tredjeparter.
Sociale analyser – mulighed for at identificere, beregne og forudse forespørgsler, der er relateret til offentligt tilgængelige dokumenter og opslag.
Bemærk, at Microsoft Social Engagement kan give adgang til tredjepartstjenester som f.eks. Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube og blogge, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan være forskellig fra Social Engagement. Din brug af sådanne tjenester, og de eventuelle oplysninger, du giver dem, er underlagt de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres tjenester. Når disse forbindelser oprettes, kan visse data, f.eks. søgeforespørgslen, der bruges til at hente socialt indhold og din IP-adresse, blive delt med disse tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig også til at gennemgå servicevilkårene for Microsofts onlinetjenester.

Se også

Opfylde virksomhedens målsætninger ved hjælp af indlæg
Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Holde styr på live-datastrømme med Social Center