Oprette en Kundens mening-undersøgelse for at få feedback fra kunder

Opret og udsend Kundens mening til Dynamics 365-undersøgelser for at få værdifuld feedback fra dine kunder om dine produkter eller serviceydelser. Respondenterne kan besvare din undersøgelse via telefon, tablet eller computer. Du kan se oversigt over kundens feedback, når du arbejder på et salg eller løser en servicesag.

Når en kunde har gennemført en spørgeundersøgelse, kan du bruge regler til at udløse opfølgende handlinger, der aktiveres med det samme. Hvis en kundes svar på spørgsmål i en undersøgelse for eksempel viser en interesse for et af dine produkter, kan systemet oprette en anmodning om tilbud og tildele det til en sælger. Eller hvis en kunde svarer med en klage, kan systemet oprette en ny servicesag og sende den til den korrekte kø for hurtig behandling. Du kan også sende en undersøgelse automatisk, når en servicesag lukkes, for at spore, hvor tilfreds kunden er den service, de har modtaget.

Den undersøgelsesanalyse, der følger med Kundens mening til Dynamics 365-løsningen, hjælper dig med at bruge kundefeedback til at identificere huller i servicen, køre målrettede marketingkampagner eller sende tilbud for at øge salget.

Bemærk

Kundens mening til Dynamics 365 er tilgængelig sammen med Opdatering til Dynamics CRM Online 2016 og nyere versioner.

Installere og konfigurere Kundens mening til Dynamics 365

Installere foretrukket løsning med Kundens mening til Microsoft Dynamics 365-undersøgelser

Tilpasning af indstillinger for Kundens mening til Microsoft Dynamics 365-undersøgelser

Designe og distribuere din undersøgelse

Designe et tema for dine undersøgelser

Overføre billeder for dine undersøgelser

Planlægge undersøgelsen

Designe din undersøgelse

Tilpasse din undersøgelse med overførte data

Oprette en svarruteregel i en undersøgelse

Distribuere en undersøgelse

Vise dashboards og rapporter for undersøgelser

Oversætte eller lokalisere din undersøgelse

Installere løsningen

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du aktiverer funktionen Kundens mening i Dynamics 365, sendes definitionen af undersøgelsen til Azure og gemmes i Azure-datalager, når du udgiver en undersøgelse inde fra Dynamics 365. Når en svarperson svarer på en undersøgelse (ved at åbne det link til undersøgelsesinvitationen, der sendes til vedkommende via mail), gemmes undersøgelsessvarene midlertidigt i Azure Service Bus og hentes og gemmes derefter i Dynamics 365. Når svarene er gemt i Dynamics 365, slettes de fra Azure.
Bemærk, at det er muligt at inkludere Dynamics 365-data, f.eks. kundenavn, produktnavn og sagsnummer, i en undersøgelse (integreret i undersøgelsens elementer, f.eks. spørgsmål og svar), når undersøgelsen vises til en svarperson. Når der genereres et link til en undersøgelsesinvitation, sendes disse Dynamics 365-data fra Dynamics 365 og gemmes i Azure SQL Database, hvor de udveksles med et id, der bruges i linket til undersøgelsesinvitationen. Dette id bruges til at vise Dynamics 365-dataene i undersøgelsen, når undersøgelsen åbnes ved hjælp af linket til undersøgelsesinvitationen. Id'erne i undersøgelseslinket, der er sendt via mail til en svarperson, gemmes i svarpersonens mailsystem.
En administrator kan aktivere funktionen Kundens mening i Dynamics 365 ved at installere den som en løsning i Dynamics 365-organisationen. Desuden kan en administrator efterfølgende deaktivere funktionen ved at fjerne løsningen fra Dynamics 365-organisationen.
De Azure-komponenter og -tjenester, som indgår i funktionen Kundens mening i Dynamics 365, beskrives i detaljer i de følgende afsnit.
Bemærk! Du kan finde oplysninger om andre Azure-servicetilbud i Microsoft Azure Sikkerhedscenter (https://azure.microsoft.com/support/trust-center/).
Cloud Services (https://azure.microsoft.com/services/cloud-services/)
Designerservice (webrolle)
Dette giver flere webtjenester til kommunikation mellem en Dynamics 365-organisation og Azure-komponenterne til flere lejere til funktionen Kundens mening i Dynamics 365. Undersøgelser publiceres og gemmes f.eks. til Azure Blob Storage. Undersøgelsessvar hentes fra en Azure Service Bus-kø og returneres for at blive gjort permanent i Dynamics 365-organisationen. Alle anmodninger godkendes i forhold til Azure Active Directory.
Undersøgelseskørsel (webrolle)
Det er dette webprogram, som leverer undersøgelserne til respondenterne. Indsendte undersøgelsessvar gemmes midlertidigt i en Azure Service Bus-kø, før de hentes af en asynkron Dynamics 365-service.
Responsprocessor (medarbejderrolle)
Denne medarbejderrolle er ansvarlig for at omdanne de rå fuldførte undersøgelser til gyldige undersøgelsessvar, som kan oprettes i Dynamics 365.
Pushprocessor (medarbejderrolle)
Denne medarbejderrollen er ansvarlig for at behandle de gyldige undersøgelsessvar og opdatere dem til Dynamics 365-objektposter. Azure Key Vault (https://azure.microsoft.com/services/key-vault/)
Alle skytjenester gemmer konfigurationsdata i Azure Key Vault. Organisations- og lejerdata gemmes i SQL Azure.
Azure SQL-database (https://azure.microsoft.com/services/sql-database/)
Kundens mening til Dynamics 365 bruger SQL Azure til at gemme:
- Overførte data
- Undersøgelsers metadata
- Organisationsdata (lejer)
Azure Blob Storage (https://azure.microsoft.com/services/storage/)
Undersøgelsesdefinitioner og delvis fuldførte (gemte) svar gemmes i Azure Blob Storage.
Azure Content Delivery Network (CDN) (https://azure.microsoft.com/services/cdn/)
Kundens mening til Dynamics 365 bruger Azure Content Delivery Network til at levere statisk indhold til undersøgelsens kørsel, f.eks. billeder (herunder overførte billeder såsom kundelogoer), JavaScript og CSS.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/services/active-directory/)
Kundens mening til Dynamics 365 bruger Azure Active Directory Service til godkendelse af andre webtjenester.
Azure Service Bus (https://azure.microsoft.com/services/service-bus/)
Meddelelser, der oprettes, når en undersøgelse vises/sendes, gemmes midlertidigt til en organisations (lejers) Azure Service Bus-kø, indtil Azure-medarbejderrollen sender undersøgelsessvarene til en organisations Dynamics 365-forekomst og gør dem til Dynamics 365-objektposter.