Installere løsningen Kundens mening

Kundens mening til Dynamics 365 er en foretrukken løsning, du installerer fra Microsoft Office 365. Du kan få mere at vide om, hvordan du installerer foretrukne løsninger, under TechNet: Installere en foretrukket løsning.

Vigtigt

Den foretrukne Kundens mening til Dynamics 365-løsning opretter forbindelse til en ekstern tjeneste, der ikke er helt inden for Dynamics 365-overholdelsesgrænsen.

Bemærk

Kundens mening til Dynamics 365 har følgende begrænsninger, der er udviklet til at optimere ydeevnen:

 • Maksimalt antal undersøgelser, du kan publicere: 200
 • Maksimalt antal spørgsmål til en undersøgelse: 250. Hvis du har aktiveret feedback for en undersøgelse, kan du maksimalt medtage 40 spørgsmål.
 • Maksimalt antal sider pr. undersøgelse: 25
 • Maksimalt antal mailinvitationer, du kan sende i løbet af 24 timer. der omfatter overførte data: 10.000. Alle e-mails, der overskrider dette antal, forbliver ventende i dette tidsrum og begynder automatisk at blive afsendt, når tidsgrænsen er overskredet.
 • Maksimalt antal undersøgelsessvar, som Kundens mening vil give pr. dag: 2400
 • Maksimalt antal undersøgelsessvar, som Kundens mening vil gemme pr. dag: 1.000.000
 • Bemærk, at der ikke understøttes undersøgelser på ældre formularer.

Følgende begrænsninger gælder også, hvis du bruger en tidligere version end 9.0.781.3. Hvis du ikke er sikker på, hvilken version du bruger, kan du kontakte din administrator. Hvis du er administrator, kan du se versionen ved at gå til Indstillinger > Løsninger.

 • Det maksimale antal mailinvitationer, du kan sende, som omfatter overførte data i en periode på timer: 10.000. Alle e-mails, der overskrider dette antal, forbliver ventende i dette tidsrum og begynder automatisk at blive afsendt, når tidsgrænsen er overskredet.
 • Maksimalt antal undersøgelsessvar, du kan hente pr. dag: 2400.

Når du har installeret den foretrukne Kundens mening til Dynamics 365-løsning, skal du acceptere vilkårene og betingelserne for at konfigurere den i Dynamics 365.

Bemærk

Denne procedure gælder kun, hvis du bruger en tidligere version af Kundens mening end 9.0.781.3. Hvis du ikke er sikker på, hvilken version du bruger, kan du kontakte din administrator. Hvis du er administrator, kan du se versionen ved at gå til Indstillinger > Løsninger.

 1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

 2. Klik på Løsninger.

 3. På listen med tilgængelige løsninger skal du vælge Kundens mening til Dynamics 365.

 4. På skærmbilledet Kundens mening til Dynamics 365-konfiguration skal du vælge Jeg accepterer vilkårene og betingelserne og klikke på Aktivér Kundens mening til Dynamics 365.

  Når konfigurationen er fuldført, kan du begynde at bruge Kundens mening til Dynamics 365-undersøgelser.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du aktiverer funktionen Kundens mening i Microsoft Dynamics 365, sendes definitionen af undersøgelsen til Azure og gemmes i Azure-datalager, når du udgiver en undersøgelse inde fra Microsoft Dynamics 365. Når en svarperson svarer på en undersøgelse (ved at åbne det link til undersøgelsesinvitationen, der sendes til vedkommende via mail), gemmes undersøgelsessvarene midlertidigt i Azure Service Bus og hentes og gemmes derefter i Microsoft Dynamics 365. Når svarene er gemt i Microsoft Dynamics 365, slettes de fra Azure.
Bemærk, at det er muligt at inkludere Dynamics 365-data, f.eks. kundenavn, produktnavn og sagsnummer, i en undersøgelse (integreret i undersøgelsens elementer, f.eks. spørgsmål og svar), når undersøgelsen vises til en svarperson. Når der genereres et link til en undersøgelsesinvitation, sendes disse Dynamics 365-data fra Dynamics 365 og gemmes i Azure SQL Database, hvor de udveksles med et id, der bruges i linket til undersøgelsesinvitationen. Dette id bruges til at vise Dynamics 365-dataene i undersøgelsen, når undersøgelsen åbnes ved hjælp af linket til undersøgelsesinvitationen. Id'erne i undersøgelseslinket, der er sendt via mail til en svarperson, gemmes i svarpersonens mailsystem.
En administrator kan aktivere funktionen Kundens mening i Microsoft Dynamics 365 ved at installere den som en løsning i Microsoft Dynamics 365-organisationen. Desuden kan en administrator efterfølgende deaktivere funktionen ved at fjerne løsningen fra Microsoft Dynamics 365-organisationen.
De Azure-komponenter og -tjenester, som indgår i funktionen Kundens mening i Microsoft Dynamics 365, beskrives i detaljer i de følgende afsnit.
Bemærk: Du kan finde oplysninger om yderligere Azure-servicetilbud i Microsoft Azure Sikkerhedscenter (https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/).
Cloud Services (https://azure.microsoft.com/en-us/services/cloud-services/)
Designerservice (webrolle)
Dette giver flere webtjenester til kommunikation mellem en Dynamics 365-organisation og Azure-komponenterne til flere lejere til funktionen Kundens mening i Microsoft Dynamics 365. Undersøgelser publiceres og gemmes f.eks. til Azure Blob Storage. Undersøgelsessvar hentes fra en Azure Service Bus-kø og returneres for at blive gjort permanent i Dynamics 365-organisationen. Alle anmodninger godkendes i forhold til Azure Active Directory.
Undersøgelseskørsel (webrolle)
Det er dette webprogram, som leverer undersøgelserne til respondenterne. Indsendte undersøgelsessvar gemmes midlertidigt i en Azure Service Bus-kø, før de hentes af en asynkron Dynamics 365-service.
Responsprocessor (medarbejderrolle)
Denne medarbejderrolle er ansvarlig for at omdanne de rå fuldførte undersøgelser til gyldige undersøgelsessvar, som kan oprettes i Dynamics 365.
Pushprocessor (medarbejderrolle)
Denne medarbejderrollen er ansvarlig for at behandle de gyldige undersøgelsessvar og opdatere dem til Dynamics 365-objektposter. Azure Key Vault (https://azure.microsoft.com/en-us/services/key-vault/)
Alle skytjenester gemmer konfigurationsdata i Azure Key Vault. Organisations- og lejerdata gemmes i SQL Azure.
Azure SQL Database (https://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-database/)
Kundens mening til Microsoft Dynamics 365 bruger SQL Azure til at gemme:
- Overførte data
- Undersøgelses-metadata
- Organisationsdata (lejer)
Azure Blob Storage (https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/)
Undersøgelsesdefinitioner og delvis fuldførte (gemte) svar gemmes i Azure Blob storage.
Azure Content Delivery Network (CDN) (https://azure.microsoft.com/en-us/services/cdn/)
Løsningen Kundens mening til Microsoft Dynamics 365 bruger Azure Content Delivery Network, til at levere statisk indhold til undersøgelsens kørsel, f.eks. billeder (herunder overførte billeder såsom kundelogoer), JavaScript og CSS.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/)
Løsningen Kundens mening til Microsoft Dynamics 365 bruger Azure Active Directory Service til godkendelse af andre webtjenester.
Azure Service Bus (https://azure.microsoft.com/en-us/services/service-bus/)
Meddelelser, der oprettes, når en undersøgelse vises/sendes, gemmes midlertidigt til en organisations (lejers) Azure Service Bus-kø, indtil Azure-medarbejderrollen sender undersøgelsessvarene til en organisations Dynamics 365-forekomst og gør dem til Dynamics 365-objektposter.