Oprette indgående dokumentposter direkte fra dokumenter og poster

Du kan gemme eksterne forretningsbilag i Finance and Operations, Business edition ved at knytte dokumentfilerne til de relaterede indgående dokumentposter. Hvis dokumentet, f.eks en købsfaktura ikke startede som en indgående dokumentpost, kan du stadig oprette og knytte en indgående dokumentpost til det senere. Du kan også tilknytte indgående bilagsfiler til bogførte købs- og salgsdokumenter og til kreditor-, debitor- og finansposter ved hjælp af faktaboksen Indgående dokumentfiler f.eks. i vinduerne Bogf. købsfakturaer og Kreditorposter.

Fra vinduerne Kontoplan og Finansposter kan du bruge en søgefunktionen til at finde finansposter for bogførte og købs- og salgsdokumenter, som ikke har indgående dokument poster og derefter knytte centralt til eksisterende poster eller oprette nye med vedhæftede dokument filer. Du kan finde flere oplysninger under Finde bogførte dokumenter uden indgående dokumentposter.

Følgende procedurer viser, hvordan du vedhæfter en fil til en eksisterende købsfaktura, der ikke er oprettet fra en indgående dokumentpost, og vedhæfter en fil til en kreditorpost. Vedhæftning af en fil til bogførte købs- eller salgsdokumenter fungerer på samme måde.

Sådan oprettes og tilknyttes en indgående dokumentpost fra en indkøbsfaktura

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg linjen for en købsfaktura, du vil knytte til en fil, og vælg derefter handlingen Opret indgående bilag ud fra fil.
  3. Du kan også vælge linjen for en købsfaktura, du vil knytte til en fil, og derefter vælge handlingen Vedhæft fil.
  4. I vinduet Indsæt fil , skal du vælge den fil, der repræsenterer det pågældende indgående dokument og derefter vælge knappen Åbn.

Sådan oprettes og tilknyttes en indgående dokumentpost fra en kreditorpost

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kreditorposter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg linjen for en kreditorpost, du vil knytte til en fil, og vælg derefter handlingen Opret indgående bilag ud fra fil.
  3. Du kan også vælge en linje for en kreditorpost, du vil knytte til en fil, og derefter vælge handlingen Vedhæft fil.
  4. I vinduet Indsæt fil , skal du vælge den fil, der repræsenterer det pågældende indgående dokument og derefter vælge knappen Åbn.

Fjerne en forbindelse fra en indgående dokument til et bogført dokument

Du kan fjerne vedhæftede filer fra ikke-bogførte dokumenter til enhver tid ved at slette den relaterede indgående dokument post. Hvis dokumentet er bogført, skal du først fjerne forbindelsen fra den indgående dokument post.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg linjen for en indgående dokumentpost, der er knyttet til et bogført dokument, du vil slette, og vælg derefter handlingen Fjern reference til post.

Forbindelsen til det bogførte dokument er fjernet. Du kan nu fortsætte med at knytte et andet indgående dokument post til det bogførte dokument som beskrevet i dette emne.

Se også

Behandle indgående bilag
Indgående bilag
Køb
Arbejde med Finance and Operations, Business edition