Finde bogførte dokumenter uden indgående dokumentposter

Fra vinduerne Kontoplan og Finansposter kan du bruge en søgefunktionen til at finde finansposter for bogførte og købs- og salgsdokumenter, som ikke har indgående dokument poster og derefter knytte centralt til eksisterende poster eller oprette nye med vedhæftede dokument filer.

Sådan findes bogførte dokumenter uden indgående dokumentposter

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg en linje for en finanskonto, for hvis finansposter du vil se bogførte købs- og salgsdokumenter uden indgående dokumentposter, og vælg derefter handlingen Bogførte dokumenter uden indgående bilag.
  3. Alternativt kan du vælge handlingen Poster.
  4. I vinduet Finansposter skal du vælge handlingen Bogførte dokumenter uden indgående dokumenter.

Vinduet Bogførte dokumenter uden indgående dokument åbnes og viser bogførte købs- åbnes og salgsdokumenter uden indgående dokumentposter repræsenteret af finansposter på den finanskonto, som du åbnede vinduet for. Vinduet kan vise højst 1000 linjer. Som standard indeholder feltet Datofilter derfor et filter, der begrænser linjerne til poster med bogføringsdatoer fra begyndelsen af den aktuelle regnskabsperiode til arbejdsdatoen.

Sådan knyttes fundne dokumenter med eksisterende indgående bilagsposter

  1. I vinduet Bogførte dokumenter uden indgående dokument skal du vælge linjen for et bogført dokument, du vil knytte til en eksisterende indgående dokumentpost og derefter vælge handlingen Vælg indgående bilag.
  2. Vælg den indgående dokumentpost, som du vil knytte til det bogførte fundne dokument, i vinduet Indgående bilag, og vælg derefter OK.
  3. I vinduet Bogførte dokumenter uden indgående dokument er den valgte indgående dokumentpost nu tilknyttet det bogførte dokument, som du kan se i faktaboksen Indgående bilagsfiler.

Hvis der ikke findes en relevant indgående dokument post i vinduet Indgående bilag kan du oprette den. Du kan finde flere oplysninger under Oprette indgående dokumentposter.

Se også

Behandle indgående bilag
Indgående bilag
Køb
Arbejde med Finance and Operations, Business edition