Administrere mange indgående dokumentposter

Efterhånden som du opretter eller behandler indgående dokumentposter, kan antal linjer i vinduet Indkommende dokumenter vokse til et omfang, hvor du mister overblikket. Derfor kan du indstille indgående dokumentposter til Behandlet for at fjerne dem fra standardvisningen. Når du vælger handlingen Vis alle, kan du få vist både behandlede og ikke-behandlede poster.

Bemærk

Du kan ikke redigere oplysningerne, vedhæfte filer eller udføre andre processer på indgående dokumentposter, der er indstillet til Behandlet. Du skal først indstille dem til Ikke-behandlet.

Afkrydsningsfeltet Behandlet markeres automatisk på indgående dokumentposter, der er blevet behandlet, men du kan også markere eller fjerne markeringen i feltet manuelt. Afhængigt af din forretningsproces kan en indgående dokumentpost blive behandlet, når der er oprettet et relateret dokument til den, eller der er vedhæftet en fil.

Bemærk

Når du åbner vinduet Indkommende dokumenter med handlingen Indkommende dokumenter i Rollecenter, vises kun ikke-behandlede indgående dokumentposter som standard. I dette emne omtales det som "standardvisningen".

Sådan fjernes indgående dokumentposter fra standardvisningen

  1. I feltet Indkommende dokumenter skal du vælge en eller flere linjer for indgående dokumentposter, du vil fjerne fra standardvinduet.
  2. Vælg handlingen Indstil til behandlet.

    Indgående dokumentposter fjernes fra standardvisningen og afkrydsningsfeltet Behandlet markeres på linjerne.

Bemærk

Du kan også udføre handlingen for den individuelle post i vinduet Indgående bilagskort.

Sådan vises alle indgående dokumentposter

  1. I vinduet Indgående dokumenter skal du vælge handlingen Vis alle.

Alle indgående dokumentposter vises, herunder dem, hvor feltet Behandlet ikke er markeret.

Sådan føjes indgående dokumentposter til standardvisningen

  1. I vinduet Indgående dokumenter skal du vælge handlingen Vis alle.
  2. Vælg en eller flere linjer for indgående dokumentposter, der skal vises i standardvisningen.
  3. Vælg handlingen Indstil til ikke-behandlet.

Bemærk

Du kan også udføre handlingen for den individuelle post i vinduet Indgående bilagskort.

Se også

Behandle indgående bilag
Indgående bilag
Køb
Arbejde med Finance and Operations, Business edition