Bruge Finansielle oplysninger i et automatisk workflow

Du kan bruge dine Finansielle oplysninger-data som en del af en arbejdsproces i Microsoft Flow.

Bemærk

Du skal have en gyldig konto til Finansielle oplysninger og til Flow.

Sådan tilføjes Finansielle oplysninger som en datakilde i Flow

 1. Gå til flow.microsoft.com i din webbrowser, og log på.
 2. Vælg Mine Flows på båndet øverst på siden.
 3. I vinduet Mine Flows skal du vælge indstillingen Opret fra tom.
 4. På listen over tilgængelige udløsere skal du vælge en af to Finansielle oplysninger tilgængelige udløsere: Når der oprettes en post eller Når en post er blevet ændret.
 5. Flow viser en forbindelsesside, hvor du bliver bedt om de oplysninger, der kræves for at oprette forbindelse til dine Finansielle oplysninger-data. Hvis du vil oprette forbindelse, skal du angive et navn til forbindelsen, en OData URL-adresse, brugernavn, adgangskode og firmanavn.

  For OData URL-adressen kan du kopiere OData V4 URL-adressen på en af de webtjenester, der er angivet på siden Webtjeneste i Finansielle oplysninger, f.eks. https://mycompany.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/.

  Som Virksomhedsnavn skal du bruge det navn, der vises i feltet Navn i vinduet Virksomhedsoplysninger vindue i Finansielle oplysninger. Hvis din Finansielle oplysninger-version indeholder flere virksomheder, skal du vælge det relevante virksomhedsnavn på listen i vinduet Virksomheder. I begge tilfælde skal du sørge for, at det navn, du angiver i guiden PowerApps, er nøjagtigt det samme som den tekst, der vises i Finansielle oplysninger, f.eks. My Company.

  Som brugernavn og adgangskode skal du bruge navnet og webserviceadgangsnøglen, der er angivet for din konto i vinduet Brugere i Finansielle oplysninger. Dit brugernavn er f.eks. Administrator, og den webtjenesteadgangsnøgle, der fungerer som din adgangskode, er EgzeUFQ9Uv0o5O0lUMyqCzo1ueUW9yRF3SsLU =. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Administrere brugere og rettigheder.

 6. Vælg knappen Opret nederst på siden for at fortsætte.

  Flow viser en liste over tabeller, der er tilgængelige fra Finansielle oplysninger. Disse tabeller, eller slutpunkter, repræsenterer de webtjenester, som du har publiceret fra Finansielle oplysninger.

  Du kan også vælge at oprette en ny URL-adresse for webtjenesten i Finansielle oplysninger ved at bruge handlingen Opret datasæt på siden Webtjenester ved hjælp af guiden Assisteret opsætning for Konfigurer rapporteringsdata eller ved at vælge handlingen Rediger i Excel på en af listerne.

 7. Vælg de data, du vil bruge i Flow.

Nu har du oprettet forbindelse til dine Dynamics 365-data og er klar til at opbygge din arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger i Flow-dokumentationen.

Se også

Velkommen til Dynamics 365 for Financials
Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Fremgangsmåde: Administrere brugere og rettigheder
Opsætning af Finansielle oplysninger
Finans