Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer baseret på standardkonfigurationspakken i Finance and Operations, Business edition. I vinduet Konfigurationspakker kan du arbejde med pakken for at importere og validere data, før du anvender pakken.

Bemærk

Konfigurationspakker er en del af RapidStart Services til Finance and Operations, Business edition, som er en omfattende værktøjet til oprettelse af nye løsninger, der er baseret på kundernes forretningsbehov og opsætningsdata. RapidStart Services indeholder også funktionalitet til indlæsning af ældre data. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en virksomhed med RapidStart Services.

Tip

Du kan også bruge dataoverførselsguiderne til at importere data fra QuickBooks eller Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Overførsel af QuickBooks-data eller Overførsel af data med Dynamics GP.

Arbejde med data i Excel

Når du eksporterer standardkonfigurationspakken til Excel, indeholder den projektmappe, der oprettes, et regneark for hver tabel i pakken. For at forenkle dine opgaver, kan du drage fordel af de XML-manipulationsværktøjer, der er indbygget i Excel. Du kan også bruge indbyggede funktioner i Excel til at hjælpe med dataformatering og til at indsætte data i den korrekte celle. Tilføj f.eks. et tomt regneark, og kopier de oprindelige data til det. Opret derefter en Excel-formel for at afbilde dataene i overflytningsregnearket mellem felterne i det eksporterede regneark og debitorens ældre data. Når du har tilknyttet alle data, skal du kopiere dataområdet ind i regnearket med tabellen.

Vigtigt

Undlad at ændre kolonnerne i regnearkene. Hvis de flyttes, ændres eller slettes, kan regnearket ikke importeres i Finance and Operations, Business edition.

Tabeller i standardkonfigurationspakken

Standardkonfigurationspakken understøtter følgende tabeller:

 • Betalingsbetingelser
 • Debitorprisgruppe
 • Leveringsform
 • Sælger/indkøber
 • Sted
 • Finanskonto
 • Kunde
 • Kreditor
 • Vare
 • Salgshoved
 • Salgslinje
 • Købshoved
 • Købslinje
 • Finanskladdelinje
 • Varekladdelinje
 • Debitorbogføringsgruppe
 • Kreditorbogføringsgruppe
 • Varebogføringsgruppe
 • Enhed
 • Virksomhedsbogføringsgruppe
 • Produktbogføringsgruppe
 • Bogføringsopsætning
 • Distrikt
 • Varekategori
 • Salgspris
 • Købspris

Import af debitordata

Når debitordata er indsat i Excel, kan du importere dataene i Finance and Operations, Business edition. I vinduet Konfigurationspakker kan du indlæse dataene fra Excel-filen, og du kan kontrollere, at dataene er i overensstemmelse med Finance and Operations, Business edition, før du anvender pakken.

Se også

Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Oprette en virksomhed med RapidStart Services
Overflytning af QuickBooks Data
Overførsel af data med Dynamics GP

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!