Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer baseret på standardkonfigurationspakken i Finance and Operations, Business edition. I vinduet Konfigurationspakker kan du arbejde med pakken for at importere og validere data, før du anvender pakken.

Hvis du er fortrolig med RapidStart-tjenester til Microsoft Dynamics, kender du også til konfigurationspakker. Standardkonfigurationspakken understøtter de mest almindelige typer data, som du vil importere fra det oprindelige system. I Excel kan du derefter tilføje data fra det oprindelige system og konfigurere dem i overensstemmelse med forretningslogikken i Finance and Operations, Business edition.

Tip

Du kan også bruge dataoverførselsguiderne til at importere data fra QuickBooks eller Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Overførsel af QuickBooks-data eller Overførsel af data med Dynamics GP.

Arbejde med data i Excel

Når du eksporterer standardkonfigurationspakken til Excel, indeholder den projektmappe, der oprettes, et regneark for hver tabel i pakken. For at forenkle dine opgaver, kan du drage fordel af de XML-manipulationsværktøjer, der er indbygget i Excel. Du kan også bruge indbyggede funktioner i Excel til at hjælpe med dataformatering og til at indsætte data i den korrekte celle. Tilføj f.eks. et tomt regneark, og kopier de oprindelige data til det. Opret derefter en Excel-formel for at afbilde dataene i overflytningsregnearket mellem felterne i det eksporterede regneark og debitorens ældre data. Når du har tilknyttet alle data, skal du kopiere dataområdet ind i regnearket med tabellen.

Important

Undlad at ændre kolonnerne i regnearkene. Hvis de flyttes, ændres eller slettes, kan regnearket ikke importeres i Finance and Operations, Business edition.

Tabeller i standardkonfigurationspakken

Standardkonfigurationspakken understøtter følgende tabeller:

 • Betalingsbetingelser
 • Debitorprisgruppe
 • Leveringsform
 • Sælger/indkøber
 • Sted
 • Finanskonto
 • Kunde
 • Kreditor
 • Vare
 • Salgshoved
 • Salgslinje
 • Købshoved
 • Købslinje
 • Finanskladdelinje
 • Varekladdelinje
 • Debitorbogføringsgruppe
 • Kreditorbogføringsgruppe
 • Varebogføringsgruppe
 • Enhed
 • Virksomhedsbogføringsgruppe
 • Produktbogføringsgruppe
 • Bogføringsopsætning
 • Distrikt
 • Varekategori
 • Salgspris
 • Købspris

Import af debitordata

Når debitordata er indsat i Excel, kan du importere dataene i Finance and Operations, Business edition. I vinduet Konfigurationspakker kan du indlæse dataene fra Excel-filen, og du kan kontrollere, at dataene er i overensstemmelse med Finance and Operations, Business edition, før du anvender pakken.

Se også

Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Overflytning af QuickBooks Data
Overførsel af data med Dynamics GP

Starte en gratis prøveversion!

Get training!