Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer baseret på standardkonfigurationspakken i Dynamics 365. I vinduet Konfigurationspakker kan du arbejde med pakken for at importere og validere data, før du anvender pakken.

Hvis du er fortrolig med RapidStart-tjenester til Microsoft Dynamics, kender du også til konfigurationspakker. Standardkonfigurationspakken understøtter de mest almindelige typer data, som du vil importere fra det oprindelige system. I Excel kan du derefter tilføje data fra det oprindelige system og konfigurere dem i overensstemmelse med forretningslogikken i Dynamics 365.

Tip

Du kan også bruge dataoverførselsguiderne til at importere data fra QuickBooks eller Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Overførsel af QuickBooks-data eller Overførsel af data med Dynamics GP.

Arbejde med data i Excel

Når du eksporterer standardkonfigurationspakken til Excel, indeholder den projektmappe, der oprettes, et regneark for hver tabel i pakken. For at forenkle dine opgaver, kan du drage fordel af de XML-manipulationsværktøjer, der er indbygget i Excel. Du kan også bruge indbyggede funktioner i Excel til at hjælpe med dataformatering og til at indsætte data i den korrekte celle. Tilføj f.eks. et tomt regneark, og kopier de oprindelige data til det. Opret derefter en Excel-formel for at afbilde dataene i overflytningsregnearket mellem felterne i det eksporterede regneark og debitorens ældre data. Når du har tilknyttet alle data, skal du kopiere dataområdet ind i regnearket med tabellen.

Vigtigt

Undlad at ændre kolonnerne i regnearkene. Hvis de flyttes, ændres eller slettes, kan regnearket ikke importeres i Dynamics 365.

Tabeller i standardkonfigurationspakken

Standardkonfigurationspakken understøtter følgende tabeller:

 • Betalingsbetingelser
 • Debitorprisgruppe
 • Leveringsform
 • Sælger/indkøber
 • Sted
 • Finanskonto
 • Kunde
 • Kreditor
 • Vare
 • Salgshoved
 • Salgslinje
 • Købshoved
 • Købslinje
 • Finanskladdelinje
 • Varekladdelinje
 • Debitorbogføringsgruppe
 • Kreditorbogføringsgruppe
 • Varebogføringsgruppe
 • Enhed
 • Virksomhedsbogføringsgruppe
 • Produktbogføringsgruppe
 • Bogføringsopsætning
 • Distrikt
 • Varekategori
 • Salgspris
 • Købspris

Import af debitordata

Når debitordata er indsat i Excel, kan du importere dataene i Dynamics 365. I vinduet Konfigurationspakker kan du indlæse dataene fra Excel-filen, og du kan kontrollere, at dataene er i overensstemmelse med Dynamics 365, før du anvender pakken.

Se også

Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Overflytning af QuickBooks Data
Overførsel af data med Dynamics GP

Starte en gratis prøveversion!