Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata

En global udbyder af tjenester til konvertering af betalingsoplysninger til ethvert dataformat, som din bank kræver, er forbundet og klar til at blive aktiveret i Finance and Operations, Business edition. Dette kaldes for tjenesten til konvertering af bankdata i Finance and Operations, Business edition.

Du kan eksportere betalingslinjer fra vinduet Udbetalingskladde til en fil eller en datastrøm, som du derefter overfører til din bank til automatisk behandling, så du ikke behøver at foretage elektroniske betalinger individuelt. Du kan finde flere oplysninger i Eksportere betalinger til en bankfil.

Du kan indlæse bankkontoudtogsfiler i vinduet Betalingsudligningskladde ved hjælp af tjenesten til konvertering af bankdata for at konvertere en fil, du modtager fra banken, til en datastrøm, som Finance and Operations, Business edition kan importere. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Du kan også bruge tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds i stedet for at indlæse bankkontoudtog med tjenesten til konvertering af bankdata. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Når du vil importere eller eksportere bankfiler, skal du konfigurere din egen bankkonto og dine kreditorers bankkonti. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bankkonti.

Bemærk

Tjenesten til konvertering af bankdata kan angive en grænse for antallet af linjer, der kan eksporteres i en fil. Du modtager en fejlmeddelelse, hvis grænsen er overskredet. Det anbefales, at bankkontofiler ikke overstiger 1000 linjer, da behandlingstiden i tjenesten til konvertering af bankdata ellers bliver væsentligt forøget.

Sådan tilmeldes din virksomhed tjenesten til konvertering af bankdata.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata åbnes med tre felter udfyldt med relevante URL-adresser på udbyderen af tjenesten for omregning af bankdata.

  Bemærk

  I CRONUS International Ltd.-demonstrationsdatabasen er felterne Brugernavn og Adgangskode udfyldt på forhånd med demonstration af logonoplysninger, som du erstatter med din virksomheds faktiske oplysninger, når du tilmelder dig konverteringstjenesten for bankdata.

 3. I feltet URL-adresse til tilmelding skal du vælge browserknappen for at åbne serviceudbyderens tilmeldingsside.
 4. Angiv brugernavnet og adgangskoden til din virksomheds abonnement på tjenesten på tilmeldingssiden af bankens dataserviceudbyder, og fuldfør derefter tilmeldingsprocessen som angivet af serviceudbyderen.

  Din virksomhed er nu tilmeldt tjenesten til konvertering af bankdata. Fortsæt med at angive det brugernavn og adgangskode, du har angivet for tjenesten i de relaterede konfigurationsfelter i Finance and Operations, Business edition.

 5. I vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata skal du i feltet Brugernavn angive den samme værdi, som du har angivet som logonnavnet på serviceudbyderens side i trin 4.
 6. I feltet Adgangskode skal du angive den samme værdi, som du har angivet i feltet Adgangskode på serviceudbyderens side i trin 4.

Sådan krypterer du logonoplysningerne

Det anbefales, at du beskytter de logonoplysninger, du angiver i vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata. Du kan kryptere data på Finance and Operations, Business edition-serveren ved at oprette nye eller importere eksisterende krypteringsnøgler, som du aktiverer på den Finance and Operations, Business edition-serverforekomst, som opretter forbindelse til databasen.

 1. I vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata skal du vælge handlingen Administration af kryptering.
 2. Aktiver kryptering af dine data i vinduet Administration af datakryptering.

Sådan ser eller opdaterer du listen over aktuelt understøttede bankdataformater

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Opsætning af tjeneste til konvertering af bankdata skal du vælge handlingen Banknavn - datakonverteringsoversigt for at åbne listen over banknavne, der repræsenterer bankdataformater, der understøttes af konverteringstjenesten.
 3. På siden Banknavn - datakonverteringsoversigt skal du vælge handlingen Opdater liste over banknavne.

Listen over bankdataformater, der understøttes af tjenesten til konvertering af bankdata, er nu opdateret. Dette er listen over banknavne, der er filtreret efter det land/område, som du kan vælge i feltet Banknavn - datakonvertering i vinduet Bankkontokort.

Bemærk

Opdatering af understøttede bankdataformater opstår også, når du vælger eller angiver en værdi i feltet Banknavn - datakonvertering på bankkontoen.

Du er nu tilmeldt tjenesten til konvertering af bankdata. Fortsæt med at afspejle tilmeldingsoplysningerne for hver bankkonto, der bruger tjenesten.

Se også

Konfigurere banktransaktioner
Håndtere bankkonti
Arbejde med Finance and Operations, Business edition