Fremgangsmåde: Overføre bankbeløb

Undertiden kan du have brug for at overføre et beløb fra én bankkonto til en anden. Hvis du vil gøre dette, skal du bogføre på en transaktion i finanskladden. Opgaven afhænger af, om bankkontiene bruger samme valuta eller forskellige valutaer.

Sådan bogføres overførsler mellem bankkonti med samme valutakode

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finanskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld Bogføringsdato og Bilagsnr. på en kladdelinje. .
 3. Klik på feltet Kontotype, og vælg Bankkonto.
 4. I feltet Kontonr. skal du vælge den bank, du vil overføre beløbet fra.
 5. Angiv det beløb, der skal overføres, i feltet Beløb.
 6. I feltet Modkontotype skal du vælge Bankkonto.
 7. I feltet Modkonto skal du vælge den bankkonto, du vil overføre beløbet til.
 8. Bogfør journalen.

Sådan bogføres overførsler mellem bankkonti med forskellige valutakoder

Hvis du vil overføre beløb mellem bankkonti, der bruger forskellige valutaer, skal du bogføre to finanskladdelinjer.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finanskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Opret to kladdelinjer, og udfyld Bogføringsdato og Bilagsnr. .
 3. På den første kladdelinje skal du vælge Bankkonto i feltet Type.
 4. I feltet Kontonr. skal du vælge den bankkonto, du vil overføre beløbet fra.
 5. I feltet Beløb skal du indtaste beløbet i valutaen for bankkontoen. Angiv kreditbeløb med et minus-tegn. Angiv debetbeløb uden et minus-tegn.
 6. I feltet Modkontotype skal du vælge Bankkonto.
 7. I feltet Modkonto skal du vælge den bankkonto, du vil overføre beløbet til.
 8. På den anden kladdelinje skal du vælge Bankkonto i feltet Type.
 9. I feltet Kontonr. skal du vælge den bankkonto, du vil overføre beløbet til.
 10. I feltet Beløb skal du indtaste beløbet i valutaen for bankkontoen. Angiv kreditbeløb med et minus-tegn. Angiv debetbeløb uden et minus-tegn.
 11. I feltet Modkontotype skal du vælge Bankkonto.
 12. I feltet Modkonto skal du vælge den bankkonto, du vil overføre beløbet fra.

  Bemærk

  Hvis den anvendte valutakurs i kladden er en anden en kursen i vinduet Valutakurser, skal du oprette en tredje linje til kurstab og -gevinster. Indtast Finanskonto i feltet Kontotype. Angiv finanskontonummeret for kurstab og -gevinster i feltet Kontonummer . Angiv kurstab eller -tab i feltet Beløb henholdsvis med og uden et minustegn foran kredit og debet.

 13. Bogfør journalen.

Se også

Håndtere bankkonti
Konfigurere banktransaktioner
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Financials