Rapportering af salgsmoms på varer eller ydelser i Canada

I Canada, når en leverandørs virksomhed ikke er repræsenteret i det område, hvor der foretages køb, opkræver leverandøren kun moms af varer og tjenester eller harmoniseret moms. Hvis området har lokal moms (Provincial Sales Tax – PST), skal køberen dog stadig beregne PST og betale direkte til det lokale områdes myndigheder. Når en lokal skatteområdekode (Provincial Tax Area Code) er markeret, bruger Finansielle oplysninger det til at beregne PST og bogføre den, så der er skattetilsvarsforpligtelse på både finanskontoen og skatteposter. Derfor skal den skatteområdekode, der vælges her, være en, hvor kun PST er inkluderet, ikke GST.

Du kan finde flere oplysninger om moms i Salgsmoms og skattegrupper i USA og Canada.

Sende GST/HST-filen

Skatteoplysningerne i købsdokumenterne bruges til at oprette en overførsel af den GST/HST-onlinefil, du skal levere til skattemyndighederne. Filen indeholder moms for varer og tjenesteydelser (GST) og harmoniseret moms (HST). Filen oprettes i et .tax-filformat, der kan overføres online.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Salgsmoms og skattegrupper i USA og Canada
Arbejde med Finansielle oplysninger