Fremgangsmåde: Arbejde med GIFI-koder i Canada

Finansielle oplysninger kan omfatte finanskonti, rapporter, resultatopgørelsen, balancen og opgørelse af overført resultat. Finansielle oplysninger klassificeres ved hjælp af koder. Brug af koder hjælper myndighederne med at behandle oplysninger, forberede elektronisk arkivering og validere skatteoplysningerne elektronisk. Brug af koder kan også hjælpe statistiske organisationer til at arbejde mere effektivt, fordi finansielle oplysninger er mere tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger under Webstedet Canada Revenue Agency.

Canada Revenue Agency bruger GIFI-koder (General Index of Financial Information) til at indsamle, validere og behandle finansielle data og momsoplysninger elektronisk. Det er bedst kun at tildele GIFI-koder til bogføringskonti, så alle sammentællinger udføres af dit skattebehandlingsprogram.

Hvis en konto er knyttet til en GIFI-kode, rapporteres det til skattemyndighederne under denne kode. Flere konti kan have den samme GIFI-kode, men hver konto kan kun have én GIFI-kode.

Du kan eksportere saldooplysninger ved hjælp af GIFI-kode og gemme den eksporterede fil i Excel, som med fordel kan bruges til at overføre oplysninger til dit skattebehandlingsprogram.

Sådan defineres GIFI-koder

I Dynamics NAV skal du angive GIFI-koder for finanskonti, rapporter, balancer, indtægtsopgørelser og opgørelser over overførte resultater.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv GIFI-koder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet GIFI-koder skal du vælge handlingen Ny.
 3. Opret GIFI-koder ved at udfylde felterne. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan knyttes GIFI-koder til finanskonti

Hvis du vil rapportere finansielle oplysninger via GIFI-kode, skal hver GIFI-kode være knyttet til de relevante konti i kontoplanen.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg en relevant finanskonto, og vælg derefter handlingen Rediger.
 3. I oversigtspanelet Omkostningsregnskab skal du i feltet GIFI-kode vælge den relevante GIFI-kode.

Sådan vises kontosaldi ved hjælp af GIFI-koderapporten

Du kan gennemse dine kontosaldi via GIFI-kode ved hjælp af rapporten Kontosaldi efter GIFI-kode.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv GIFI-koder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Angiv, hvad der skal medtages i rapporten, ved at udfylde felterne. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Vælg Udskriv eller Vis udskrift.

Sådan udlæses saldooplysninger med GIFI-koder

Du kan eksportere saldooplysninger ved hjælp af GIFI-koder og gemme den eksporterede fil i Excel. Du kan ændre, gemme eller slette filen. Filen kan bruge filen til at overføre oplysninger til dit skattebehandlingsprogram.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv GIFI-koder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Angiv, hvad der skal udlæses til Excel, ved at udfylde felterne. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Vælg knappen OK.
Bemærk

Excel-filen har følgende egenskaber:

 • Saldoen afrundes til nærmeste procent, men celleværdien vedligeholder samme procentsats som i finansbogholderiet.
 • Negative tal vises som positive tal i parentes. Derfor repræsenteres -123 som (123).

Se også

Finans
Konfigurere Finans