Afskrivningsmetoder

Der er otte tilgængelige metoder til afskrivning:

 • Lineær
 • Saldo 1
 • Saldo 2
 • Saldo 1/Lineær
 • Saldo 2/Lineær
 • Brugerdefineret
 • Manuelt

  Bemærk

  Brug denne metode til anlægsaktiver, der ikke afskrives, f.eks. jord. Du skal angive afskrivningen i anlægskassekladden. Kørslen Beregn afskrivninger medtager ikke de anlægsaktiver, hvor denne afskrivningsmetode bruges.

 • Halvårlig afskrivning

  Bemærk

  Når du bruger denne metode, afskrives et anlægsaktiv med det samme beløb hvert år.

Lineær afskrivning

Når du bruger den lineære metode, skal du angive en af følgende indstillinger i anlægsafskrivningsprofilen:

 • Afskrivningsperioden (år eller måneder) eller en afskrivningsslutdato
 • En fast årlig procent
 • Et fast årligt beløb
 • Afskrivningsperiode

Afskrivningsperiode

Hvis du angiver afskrivningsperioden (antal afskrivningsår, antal afskrivningsmåneder eller afskrivningsslutdatoen), beregner følgende formel afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb = ((Bogført værdi - Skrapværdi) x Antal afskrivningsdage) / Resterende afskrivningsdage

De resterende afskrivningsdage beregnes som antallet af afskrivningsdage minus antallet af dage mellem afskrivningens startdato og datoen for den sidste anlægspost.

Den bogførte værdi kan reduceres med beløb for bogført afskrivning, nedskrivning, bruger 1 og bruger 2, afhængigt af om feltet Del af afskrivningsberegning er deaktiveret, og om feltet Del af bogført værdi i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning er aktiveret. Med denne beregning sikres det, at anlægsaktivet et fuldstændigt afskrevet ved slutdatoen for afskrivningen.

Fast årlig procent

Hvis du har angivet en fast årlig procent, bruges følgende formel til at beregne afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb = (Lineær pct. x Afskrivningsgrundlag x Antal afskrivningsdage) / (100 x 360)

Fast årligt beløb

Hvis du angiver et fast årligt beløb, bruges denne formel til at beregne afskrivningsbeløbet:

Afskrivningsbeløb = (Fast afskrivningsbeløb x Antal afskrivningsdage) / 360

Eksempel – Lineær afskrivnings

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Den anslåede levetid er otte år. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året.

I dette eksempel ser anlægsposten sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelse * 100,000.00 100,000.00
30-06-10 Afskrivninger 180 -6.250,00 93,750.00
31-12-10 Afskrivninger 180 -6.250,00 87,500.00
30-06-11 Afskrivninger 180 -6.250,00 81,250.00
31-12-11 Afskrivninger 180 -6.250,00 75,000.00
30-06-17 Afskrivninger 180 -6.250,00 6,250.00
31-12-17 Afskrivninger 180 -6.250,00 0
 • Afskrivningens startdato

Saldo 1-afskrivning

Denne hurtige afskrivningsmetode allokerer den største del af omkostningerne ved et anlægsaktiv til de første år af anlæggets nyttige levetid. Hvis du bruger denne metode, skal du angive en fast årlig procent.

Følgende formel beregner afskrivningsbeløb:

Afskrivningsbeløb = (Saldoprocent x Antal afskrivningsdage x Afskrivningsgrundlag) / (100 x 360)

Afskrivningsgrundlaget beregnes som den bogførte værdi minus bogført afskrivning efter startdatoen på det aktuelle regnskabsår.

Det bogførte afskrivningsbeløb kan indeholde poster med forskellige bogføringstyper (nedskrivning, bruger1 og bruger2) efter startdatoen på det aktuelle regnskabsår. Disse bogføringstyper er inkluderet i det bogførte afskrivningsbeløb, hvis afkrydsningsfelterne Afskrivningstype og Del af bogført værdi er markeret i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning.

Eksempel – Saldo 1 afskrivning

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Feltet Saldopct. er angivet til 25. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året.

Følgende tabel viser, hvordan de tilhørende anlægsposter ser ud.

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelser * 100,000.00 100,000.00
30-06-10 Afskrivninger 180 -12.500,00 87,500.00
31-12-10 Afskrivninger 180 -12.500,00 75,000.00
30-06-11 Afskrivninger 180 -9.375,00 65,625.00
31-12-11 Afskrivninger 180 -9.375,00 56,250.00
30-06-12 Afskrivninger 180 -7.031,25 49,218.75
31-12-12 Afskrivninger 180 -7.031,25 42,187.50
30-06-13 Afskrivninger 180 -5.273,44 36,914.06
31-12-13 Afskrivninger 180 -5.273,44 31,640.62
30-06-14 Afskrivninger 180 -3.955,08 27,685.54
31-12-14 Afskrivninger 180 -3.955,08 23,730.46
 • Afskrivningens startdato

  Beregningsmetode:

  Første år: 25 % af 100.000 = 25.000 = 12.500 +12.500

  Andet år: 25 % af 75.000 = 18.750 = 9.375 + 9.375

  Tredje år: 25 % af 56.250 = 14.062,50 = 7.031,25 + 7.031,25

  Beregningen fortsætter, indtil den bogførte værdi er lig med det endelige afrundingsbeløb eller den skrapværdi, du har angivet.

Saldo 2-afskrivning

Med Saldo 1- og Saldo 2-metoderne beregnes det samme totale afskrivningsbeløb for hvert år. Men hvis du udfører kørslen Beregn afskrivning mere end én gang om året, vil Saldo 1-metoden resultere i lige store afskrivningsbeløb for hver afskrivningsperiode. Med Saldo 2-metoden bliver resultatet derimod afskrivningsbeløb, der bliver mindre og mindre for hver periode.

Eksempel – Saldo 2 afskrivning

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Feltet Saldopct. er angivet til 25. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året. Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelser * 100,000.00 100,000.00
30-06-10 Afskrivninger 180 -13.397,46 86,602.54
31-12-10 Afskrivninger 180 -11.602,54 75,000.00
30-06-11 Afskrivninger 180 -10.048,09 64,951.91
31-12-11 Afskrivninger 180 -8.701,91 56,250.00
 • Afskrivningens startdato

Beregningsmetode:

 • BV = Bogført værdi
 • AD = Antal afskrivningsdage
 • DBP = Saldopct.
 • P = DBP/100
 • D = ND/360

Formlen for beregning af afskrivningsbeløbet er:

AB = BV x (1 – (1 –P)D

Afskrivningsværdierne er:

Dato Beregning
30-06-10 AB = 100.000,00 x (1-(1 - 0,25)0,5) = 13.397,46
31-12-10 AB = 86.602,54 x (1-(1 - 0,25)0,5) = 11.602,54
30-06-11 AB = 75.000,00 x (1-(1 - 0,25)0,5) = 10.048,09
31-12-11 AB = 64.951,91 x (1-(1 - 0,25)0,5) = 8.701,91

Afskrivning med Saldo 1/Lineær

Saldo1/Lin. er et forkortet udtryk for Saldo 1 og Lineær. Beregningen fortsætter, indtil den bogførte værdi er lig med det endelige afrundingsbeløb eller den skrapværdi, du har angivet.

Ved kørslen Beregn afskrivning beregnes et lineært beløb og et saldobeløb, men kun det største af de to overføres til kladden.

Du kan bruge forskellige procentsatser til saldoberegninger.

Hvis du bruger denne metode, skal du angive den anslåede levetid og en saldoprocent i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler.

Eksempel – Afskrivning med Saldo 1/Lineær

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler er der angivet 25 i feltet Saldopct. og 8 i feltet Antal afskrivningsår. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelser * 100,000.00 100,000.00
30-06-10 Afskrivninger 180 -12.500,00 87,500.00
31-12-10 Afskrivninger 180 -12.500,00 75,000.00
30-06-11 Afskrivninger 180 -9.375,00 65,625.00
31-12-11 Afskrivninger 180 -9.375,00 56,250.00
30-06-12 Afskrivninger 180 -7.031,25 49,218.75
31-12-12 Afskrivninger 180 -7.031,25 42,187.50
30-06-13 Afskrivninger 180 -5.273,44 36,914.06
31-12-13 Afskrivninger 180 -5.273,44 31,640.62
30-06-14 Afskrivninger 180 -3.955,08 27,685.54
31-12-14 Afskrivninger 180 -3.955,08 23,730.46
30-06-15 Afskrivninger 180 -3.955,08 19.775,38 Lin.
31-12-15 Afskrivninger 180 -3.955,08 15.820,30 Lin.
30-06-16 Afskrivninger 180 -3.955,08 11.865,22 Lin.
31-12-16 Afskrivninger 180 -3.955,07 7.910,15 Lin.
30-06-17 Afskrivninger 180 -3.955,08 3.955,07 Lin.
31-12-17 Afskrivninger 180 -3.955,07 0,00 Lin.
 • Afskrivningens startdato

Hvis der står "Lineær" efter den bogførte værdi, er den lineære metode blevet brugt.

Beregningsmetode:

Første år:

Saldobeløb: 25% af 100.000 = 25.000=12.500+12.500

Lineært beløb = 100.000/8=12.500=6.250+6.250

Saldobeløbet anvendes, fordi det er det største beløb af de to.

Sjette år (2015):

Saldobeløb: 25% af 23,730.46 = 4,943.85=2,471.92+2,471.92

Lineært beløb = 23.730,46/3 = 7.910,15=3.995,07+3.995,08

Det lineære beløb anvendes, fordi det er det største af de to.

Brugerdefineret afskrivning

Programmet indeholder en funktion, som gør det muligt for dig at konfigurere brugerdefinerede afskrivningsmetoder.

Med en brugerdefineret metode skal du bruge vinduet Afskrivningstabeller, hvor du skal angive en afskrivningsprocent for hver periode (måned, kvartal, år eller regnskabsperiode).

Formlen for beregning af afskrivningsbeløbet er:

Afskrivningsbeløb = (Afskrivningsprocent x Antal afskrivningsdage x Afskrivningsgrundlag) / (100 x 360)

Afskrivning baseret på antal enheder

Denne brugerdefinerede metode kan også bruges til afskrivning baseret på antal enheder, f.eks. i forbindelse med produktionsmaskiner med fastlagt levetidskapacitet. I vinduet Afskrivningstabeller kan du angive antallet af enheder, der kan produceres i hver enkelt periode (måned, kvartal, år eller regnskabsperiode).

Sådan konfigureres brugerdefinerede afskrivningsmetoder

I vinduet Afskrivningstabel kan du oprette brugerdefinerede afskrivningsmetoder. For eksempel kan du konfigurere afskrivning baseret på antal enheder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningstabeller, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Afskrivningstabeloversigt skal du vælge handlingen Ny.
 3. I vinduet Afskrivningstabelkort skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Eksempel - Brugerdefineret afskrivning

Du bruger en afskrivningsmetode, der gør det muligt at afskrive aktiver hurtigere af skattemæssige årsager.

Til et anlægsaktiv med en levetid på tre år ville du af skattemæssige årsager anvende følgende afskrivningssatser:

 • År 1: 25%
 • År 2: 38%
 • År 3: 37%

Anskaffelsesprisen er RV 100.000, og afskrivningslevetiden er fem år. Afskrivningen beregnes en gang om året.

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelse * 100,000.00 100,000.00
31-12-10 Afskrivninger 360 -25.000,00 75,000.00
31-12-11 Afskrivninger 360 -38.000,00 37,000.00
31-12-12 Afskrivninger 360 -37.000,00 0
31-12-13 Afskrivninger Ingen Ingen 0
31-12-14 Afskrivninger Ingen Ingen 0
 • Afskrivningens startdato

Hvis du bruger en brugerdefineret metode, skal felterne Første brugerdef. dato og Afskriv fra udfyldes i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler. Feltet Første brugerdef. afskr.dato og indholdet i feltet Periodelængde i vinduet Afskrivningstabeller bruges til at fastsætte tidsintervallerne til afskrivningsberegninger. Dermed sikres, at den angivne procentdel begynder at blive anvendt på samme dato for alle aktiver. Feltet Afskriv fra den bruges til at beregne antallet af afskrivningsdage.

I det forrige eksempel indeholder både felterne Første brugerdef. dato og Afskriv fra 01-01-01. Hvis feltet Første brugerdef. afskr.dato imidlertid indeholdte 01/01/10, og feltet Afskriv fra den indeholdte 04/01/11, ville resultatet være:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-01-10 Anskaffelse * 100,000.00 100,000.00
31-12-10 Afskrivninger 270 -18.750,00 81,250.00
31-12-11 Afskrivninger 360 -38.000,00 42,250.00
31-12-12 Afskrivninger 360 -37.000,00 6,250.00
31-12-13 Afskrivninger 90 -6.250,00 0
31-12-14 Afskrivninger Ingen Ingen 0
 • Afskrivningens startdato

Half-Year Convention-afskrivning (US)

Metoden med det halvårlige afskrivningsprincip bliver kun anvendt, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Brug Half-Year Convention (US) i vinduet Anlægsafskrivningsprofil.

Denne afskrivningsmetode kan bruges sammen med følgende afskrivningsmetoder i programmet:

 • Lineær
 • Saldo 1
 • Saldo 1/Lineær

Når du anvender det halvårlige afskrivningsprincip, afskrives et anlægsaktiv i seks måneder i det første regnskabsår, uanset hvad der står i feltet Afskrivningsstartdato.

Bemærk

Den anslåede levetid, der er tilbage for anlægsaktivet efter det første regnskabsår, vil altid indeholde et halvår, hvor det halvårlige afskrivningsprincip anvendes. Når således det halvårlige afskrivningsprincip skal anvendes korrekt, skal feltet Afskrivningsslutdato i vinduet Anlægsafskrivningsprofil altid indeholde en dato, der ligger nøjagtigt seks måneder inden den sidste dag i det regnskabsår, hvor anlægsaktivet bliver helt afskrevet.

Eksempel – Half-Year Convention-afskrivning

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-03-10 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-15. Kørslen Beregn afskrivning udføres en gang om året. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-03-10 Anskaffelse * 100,000.00 100,000.00
31-12-10 Afskrivninger 270 -10.000,00 90,000.00
31-12-11 Afskrivninger 360 -20.000,00 70,000.00
31-12-12 Afskrivninger 360 -20.000,00 50,000.00
31-12-13 Afskrivninger 360 -20.000,00 30,000.00
31-12-14 Afskrivninger 360 -20.000,00 10,000.00
31-12-15 Afskrivninger 180 -10.000,00 0.00
 • Afskrivningens startdato

Eksempel: Saldo1/Lineær afskrivning efter halvårsprincippet

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-11-10 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-15. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler er der angivet 40 i feltet Saldopct. Kørslen Beregn afskrivning udføres en gang om året. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi
01-11-10 Anskaffelse * 100,000.00 100,000.00
31-12-10 Afskrivninger 60 -20.000,00 80,000.00
31-12-11 Afskrivninger 360 -32.000,00 48,000.00
31-12-12 Afskrivninger 360 -19.200,00 28,800.00
31-12-13 Afskrivninger 360 -11.520,00 17,280.00
31-12-14 Afskrivninger 360 -11.520,00 5.760,00 Lin.
31-12-15 Afskrivninger 180 -5.760,00 0,00 Lin.
 • Afskrivningens startdato

Hvis der står "Lineær" efter den bogførte værdi, er den lineære metode blevet brugt.

Beregningsmetode:

Første år:

Saldobeløb = Beløb for hele året = 40% af 100.000 = 40.000. For et halvt år således 40.000 / 2 = 20.000

Lineært beløb = Beløb for hele året = 100,000 / 5 = 20.000. For et halvt år således = 20.000 / 2 = 10.000

Saldobeløbet anvendes, fordi det er det største beløb af de to.

Femte år (2004):

Saldobeløb = 40 % af 17.280,00 = 6.912,00

Lineært beløb = 28.800 / 1,5 = 11.520,00

Det lineære beløb anvendes, fordi det er det største af de to.

Kopiering af poster til andre afskrivningsprofiler

Hvis du har tre afskrivningsprofiler, B1, B2 og B3, og du vil kopiere poster fra B1 til B2 og B3, kan du markere afkrydsningsfeltet Del af kopiliste på afskrivningsprofilkortene for B2 og B3. Det kan være nyttigt, hvis afskrivningsprofil B1 er integreret med finansposterne og anvender anlægskassekladden, og afskrivningsprofil B2 og B3 ikke er integreret med finansposterne og anvender anlægskladden.

Når du indtaster en post i B1 i anlægskassekladden og markerer afkrydsningsfeltet Brug kopiliste, kopieres posten i profil B2 og B3 i anlægskladden, når posten bogføres.

Bemærk

Du kan ikke kopiere i samme kladde, som du kopierer fra. Hvis du bogfører poster i anlægskassekladden, kan du kopiere dem i anlægskladden eller i anlægskassekladden ved at bruge en anden kladde.

Bemærk

Du kan ikke bruge samme nummerserie i anlægskassekladden og anlægskladden. Når du bogfører poster i anlægskassekladden, skal feltet Bilagsnr. være tomt. Hvis du indtaster et tal i feltet, kopieres tallet i anlægskladden. Du skal manuelt ændre bilagsnummeret, før du kan bogføre kladden.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition