Afhænde eller lade anlægsaktiver udgå

Når du sælger eller på anden måde afhænder et anlægsaktiv, skal salgsværdien bogføres for at beregne og registrere tab eller vinding. En salgspost skal være den sidste post, der bogføres for et anlæg. I forbindelse med delvist solgte anlægsaktiver, kan du bogføre mere end én salgspost. Det samlede antal bogførte salgsbeløb skal være et kreditbeløb.

Bemærk

Hvis du bruger et anlæg som delvis betaling for et andet, skal du registrere både salget af det gamle anlæg og købet (anskaffelsen) af det nye. Du kan finde flere oplysninger i Anskaffe anlægsaktiver.

Sådan bogføres et salg fra anlægskassekladden

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Opret en første kladdelinje, og udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. I feltet Anlægsbogføringstype skal du vælge Salg.
 4. Vælg handlingen Indsæt anlægsmodkonto. Der oprettes en anden kladdelinje til den modkonto, der er oprettet til bogføring af salg.

  Bemærk

  Trin 4 fungerer kun, hvis du har angivet følgende: I vinduet Anlægsbogføringsgruppekort for bogføringsgruppen for anlægsaktivet indeholder feltet Salgskonto finansdebetkontoen, og feltet Salgsmodkonto indeholder den finanskonto, hvor du vil bogføre modposter til opskrivning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes anlægsbogføringsgrupper" i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

 5. Vælg handlingen Bogfør.

  Hvis du sælger eller afhænder en del af et anlæg, skal du opdele anlægget, inden du kan registrere salgstransaktionen. Du kan finde flere oplysninger i Overføre, opdele eller kombinere anlægsaktiver.

Sådan får du vist salgsposter

Når du sælger eller på anden måde afhænder et anlægsaktiv, skal salgsværdien bogføres i finansregnskabet, når du kan se resultatet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, du vil have vist poster for, og vælg derefter handlingen Afskrivningsprofiler.
 3. Vælg den afskrivningsprofil, du vil have vist poster for, og vælg derefter handlingen Poster.
 4. Vælg en linje med Salg i feltet Anlægsbogføringskategori, og vælg derefter handlingen Naviger.
 5. I vinduet Naviger skal du vælge finanspostlinjen og derefter vælge handlingen Vis.

Vinduet Finansposter åbnes, og du kan se de poster, som bogføringen af salget har resulteret i.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition