Opsætte afskrivning af anlægsaktiv

Du kan bruge forskellige afskrivningsmetoder til forberedelse af årsregnskab og selvangivelse. Mange store virksomheder benytter lineær afskrivning i deres årsregnskab, fordi dette som regel tillader angivelse af højere indkomst. Af skattemæssige årsager bruger mange virksomheder dog en metode til hurtigere afskrivning. Du kan finde flere oplysninger i Afskrivningsmetoder.

Når du har oprettet de relevante afskrivningsprofiler, skal du tildele en eller flere afskrivningsprofiler til hvert anlægsaktiv. En afskrivningsprofil, der er tildelt til et anlægsaktiv, kaldes en anlægsafskrivningsprofil. Derfor kaldes vinduet for tildelte afskrivningsprofiler Anlægsafskrivningsprofiler.

Sådan oprettes en afskrivningsprofil

I en anlægsafskrivningsprofil angiver du, hvordan anlægsaktiver skal afskrives. Du kan definere flere afskrivningsprofiler for at tage højde for forskellig slags afskrivningsmetoder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Afskrivningsprofiloversigt skal du vælge handlingen Ny.
 3. I vinduet Afskrivningsprofilkort skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

  Bemærk

  Du kan registrere anlægstransaktioner i vinduet Anlægskassekladde eller i vinduet Anlægskladde, afhængigt af, om transaktionerne, der er til finansiel rapportering eller intern administration. Udfør næste trin for at angive, hvilken type kladden der som standard bruges til de forskellige anlægsaktiviteter.

 4. På oversigtspanelet Integration skal du markere afkrydsningsfeltet for hvert anlægsaktivitet, hvis transaktioner skal bogføres ved hjælp af vinduet Anlægskassekladde.
 5. Gentag trin 2 til 4 for hver afskrivningsmetode eller bogføringsmetode, du vil tildele til anlægsaktiver som en afskrivningsprofil.

Sådan tildeles en afskrivningsprofil til et anlægsaktiv

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, som du vil konfigurere en anlægsafskrivningsprofil for.
 3. I oversigtspanelet Afskrivningsprofil skal du udfylde felterne efter behov.
 4. Hvis du vil tildele mere end én afskrivningsprofil til anlægsaktivet, skal du vælge handlingen Tilføj flere afskrivningsprofiler.
 5. Du kan også vælge handlingen Afskrivningsprofiler for at angive en eller flere anlægsafskrivningsprofiler.

  Bemærk

  Når du bruger den manuelle afskrivningsmetode, skal du angive afskrivningen manuelt i anlægskassekladden. Funktionen Beregn afskrivninger udelader de anlægsaktiver, som benytter den manuelle afskrivningsmetode. Du kan bruge denne metode til aktiver, der ikke skal afskrives, f.eks. jord.

Sådan tildeles en afskrivningsprofil til flere anlægsaktiver med en kørsel

Hvis du vil tildele en afskrivningsprofil til flere anlægsaktiver, kan du bruge kørslen Opret anlægsafskr.profiler til at oprette anlægsafskrivningsprofiler.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, som du vil tildele en afskrivningsprofil, og vælg derefter handlingen Rediger.
 3. I vinduet Afskrivningsprofilkort skal du vælge handlingen Opret anlægsafskr.profiler.
 4. I vinduet Opret anlægsafskr.profiler skal du udfylde feltet Afskrivningsprofil.
 5. Vælg feltet Kopier fra anlægsnr., og vælg derefter det anlægsnummer, du vil bruge som grundlag for oprettelsen af nye afskrivningsprofiler for anlægsaktiver.

  Hvis du udfylder feltet, får afskrivningsfelterne i de nye anlægsafskrivningsprofiler samme indhold som de tilsvarende felter i den anlægsafkrivningsprofil, du kopierer fra. Lad feltet stå tomt, hvis du vil oprette nye anlægsafskrivningsprofiler med tomme afskrivningsfelter.

 6. I oversigtspanelet Anlæg kan du definere et filter for at udvælge de aktiver, som du vil oprette anlægsafskrivningsprofiler for.
 7. Vælg knappen OK.

Sådan defineres bogføringstyper for afskrivning

For hver afskrivningsprofil skal du angive, hvordan Finance and Operations, Business edition skal håndtere forskellige bogføringstyper. For eksempel skal det angives, om bogføringen skal være debet eller kredit, og om bogføringstypen skal medtages i afskrivningsgrundlaget.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den afskrivningsprofil, du vil konfigurere, og vælg derefter handlingen Anlægsbogf.typeopsætning.
 3. Udfyld felterne efter behov i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning.

  Bemærk

  Du kan ikke indsætte eller slette linjer i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning. Du kan kun rette eksisterende linjer.

  Det anbefales dog, at du ikke ændrer opsætningen af afskrivningsprofiler, hvori posteringer allerede er blevet bogført. Ændringer har ikke indflydelse på posteringer, som allerede er bogført, hvilket ville gøre afskrivningsprofilstatistikken misvisende.

Sådan defineres standardtyper og -kørsler for anlægsafskrivning

For hver afskrivningsprofil skal du definere en standardopsætning med typer og navne. Du bruger disse standarder til at duplikere linjer fra én kladde til en anden, oprette kladdelinjer ved hjælp af kørslen Beregn afskrivning eller Indekser anlæg, duplikere anskaffelsesomkostninger i forsikringskladden.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den afskrivningsprofil, du vil definere standardkladder for, og vælg derefter handlingen Anlægskladdeopsætning.
 3. Hvis du vil have en standardopsætning for hver enkelt bruger, skal du vælge feltet Bruger-id for at vælge opsætninger i vinduet Brugere.
 4. Vælg den kladdetype eller kørsel i de andre felter, som skal bruges som standard.

Se også

Opsætning af anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition