Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver

Før du kan administrere anlægsaktiver, skal du oprette standardfinanskonti, allokeringsnøgler, kladdetyper og -navne for bogføring og ompostering af anlægsaktiver, og du kan klassificere anlægsaktiver i arter, f.eks materielle og immaterielle.

Sådan defineres generelle standardværdier for anlæg

Du definere den generelle funktionsmåde eller anlægsaktivets funktion og oprette dokumentnummerserier i vinduet Anlægsopsætning.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af Anlæg, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan oprettes anlægsbogføringsgrupper

Bogføringsgrupper bruges til at definere grupper af anlægsaktiver. Disse bogføringsgruppers poster bogføres på samme finanskonti.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny.
 3. Udfyld felterne efter behov i vinduet Anlægsbogføringsgruppekort.

  Bemærk

  For at sikre, at modkonti for forskellige anlægsbogføringer bliver indsat automatisk, når du vælger handlingen Indsæt anlægsmodkonto på kladdelinjer, skal du følge det næste trin baseret på opskrivningsbogføringer.

 4. I oversigtspanelet Modkonto skal du vælge den finanskonto i feltet Opskrivningsmodkonto, som du vil bogføre modposter for ved opskrivning.

Yderligere oplysninger om brug af handlingen Indsæt anlægsmodkonto til anlægskassekladdelinjer finder du f.eks. under Regulere anlægsaktiver.

Sådan defineres allokeringsnøgler for anlægsaktiver

Transaktioner kan allokeres på forskellige afdelinger eller projekter ud fra brugerdefinerede allokeringsnøgler. Du kan f.eks. definere en allokeringsnøgle til at allokere afskrivningerne på biler med 35 procent til administrationsafdelingen og 65 procent til salgsafdelingen. Du kan finde flere oplysninger i Fordele omkostninger og indtægter.

Allokeringsnøgler gælder for anlægsarter og ikke for de enkelte anlægsaktiver.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Anlægsbogføringsgrupper skal du vælge handlingen Allokeringer og derefter vælge en bogføringstype.
 3. I vinduet Anlægsallokeringer skal du udfylde felterne efter behov.
 4. Gentag trin 2 og 3 for hver bogføringstype, du vil definere allokeringsnøgler for.

Sådan defineres anlægskladdetyper

En type er et foruddefineret format for en kladde. Typen indeholder oplysninger om sporingskoder, rapporter og nummerserier. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

Finance and Operations, Business edition opretter automatisk en anlægskladdetype, første gang du åbner vinduet Anlægskladde, men du kan definere flere kladdetyper.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægskladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan defineres anlægskladdenavne

Du kan angive flere kladdenavne, som er individuelle kladder for hver kladdetype. En medarbejder kan f.eks. have sin egen kladde, hvor medarbejderens initialer anvendes som kladdenavn. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægskladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante kladdetype, og vælg derefter handlingen Navne.
 3. I vinduet Anlægskladdenavne skal du udfylde felterne efter behov.

Sådan defineres anlægsomposteringskladdetyper

Du kan bruge dedikerede omposteringskladder, når du skal overføre, opdele eller kombinere anlægsaktiver. Finance and Operations, Business edition opretter automatisk en anlægsomposteringskladdetype, første gang du åbner vinduet Anlægsompost.kladde, men du kan definere flere omposteringskladdetyper. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsompost.kladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan defineres anlægsomposteringskladdenavne

Du kan angive flere kladdenavne, som er individuelle kladder for hver omposteringskladdetype. En medarbejder kan f.eks. have sin egen omposteringskladde, hvor medarbejderens initialer anvendes som omposteringskladdenavn. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsompost.kladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante kladdetype, og vælg derefter handlingen Navne.
 3. I vinduet Anlægsompost.kld.navne skal du udfylde felterne efter behov.

Sådan angives anlægsartskoder

Anlægsartskoder kan bruges til at gruppere anlægsaktiver, f.eks. materielle og immaterielle aktiver.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsarter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Angiv koder og navne for de arter, du vil oprette.

Sådan angives anlægsgruppekoder

Du kan bruge anlægsgruppekoder til at gruppere anlægsaktiver i kategorier, f.eks. bygninger, køretøjer, møbler eller maskiner.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Angiv koder og navne for de arter, du vil oprette.

Sådan angives anlægslokationskoder

Du kan bruge anlægslokationskoder til at registrere anlæggets lokation, f.eks. salgsafdelingen, receptionen, administrationen, produktionen eller lagerstedet. Disse oplysninger er nyttige i forbindelse med forsikring og lagerstedet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægslokationer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Angiv koder og navne for de anlægslokationer, du vil oprette.

Sådan registreres åbningsposter

Hvis det er første gang, du bruger modulet Anlæg i Finance and Operations, Business edition, skal du konfigurere finansmodulet, før du konfigurerer anlægsaktiver. Hvordan du gør dette afhænger af, om anlægsaktiverne er integreret med regnskabet.

Følgende fremgangsmåde bruges, hvis anlægstransaktioner skal bogføres til finansposterne.

 1. Kontroller, at du er færdig med de grundlæggende opsætningsprocedurer for anlægsaktiver.
 2. Opret et anlægskort for hvert anlæg, der allerede findes.
 3. Oprette en anlægsafskrivningsprofil til hvert afskrivningsformål, (f.eks. skatteregnskaber eller årsregnskaber). Du skal selv definere betingelserne for hver afskrivningsprofil som f.eks. integration med finansbogholderiet.

  Aktivér finansintegration ved hjælp af de næste trin. Først skal sikre dig, at finansintegration er deaktiveret for alle afskrivningsprofiler, og derefter skal du bogføre åbningsposter og endelig aktivere finansintegration.

 4. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiler, og vælg derefter det relaterede link.
 5. Vælg den relevante afskrivningsprofil. På fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger for at åbne vinduet Afskrivningsprofilkort.
 6. På oversiftspanelet Integration skal du sørge for, at alle felter er tomme, ved at fjerne alle markeringer. Hvis du har mere end én afskrivningsprofil, skal du deaktivere finansintegration for hver enkelt.
 7. Skriv følgende linjer for hvert aktiv i anlægskladden:

  • En linje med anskaffelsen.
  • En linje med den akkumulerede afskrivning i slutningen af det foregående regnskabsår.
  • En linje med den akkumulerede afskrivning fra begyndelsen af det aktuelle regnskabsår til den dato, hvor Finance and Operations, Business edition er indstillet til at starte afskrivningen.

   Hvis du har andre åbningsposter, kan du også angive dem nu, f.eks. nedskrivning og opskrivning.

 8. Når du har angivet og bogført kladdelinjerne for hvert anlæg, skal du aktivere finansintegration i afskrivningsprofilerne.

Hvis anlægsaktiverne ikke er integreret med finansposterne, skal du springe trin 6 og 8 over.

Se også

Opsætning af anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition