Definere anlægsforsikring

Hvis du vil administrere forsikringsdækning for anlægsaktiver, skal du først angive nogle generelle forsikringsoplysninger og forsikringskort pr. police.

Sådan angives generelle forsikringsoplysninger

Du skal angive nogle generelle forsikringsoplysninger for at bruge forsikringsfunktionerne i Finance and Operations, Business edition.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver - Opsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan defineres forsikringstyper

Du kan gruppere forsikringspolicer i kategorier, som f.eks. forsikring mod tyveri eller brand. Forsikringstyperne bruges på forsikringskortet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringstyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan defineres forsikringskort

Du kan samle oplysninger om hver enkelt forsikringspolice på forsikringskortet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Forsikring skal du vælge handlingen Ny for at oprette et forsikringskort.
 3. Udfyld felterne efter behov.

Sådan defineres forsikringskladdetyper

Første gang du åbner vinduet Forsikringskladde i Finance and Operations, Business edition, oprettes der automatisk en forsikringskladdetype, men du kan oprette flere kladdetyper. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringskladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan defineres forsikringskladdenavne

Du kan definere navne i en forsikringskladdetype. Værdierne i kladdenavnet bruges som standardværdier, hvis felterne ikke er udfyldt på kladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringskladdetyper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér en forsikringskladdetype, og vælg derefter handlingen Navne.
 3. I vinduet Forsikringskladdenavne skal du udfylde felterne efter behov.

Bemærk

Tallene har en særlig funktion i kladdenavne. Hvis et kladdetypenavn eller et kladdenavn indeholder et tal, vil tallet automatisk forøges med 1, hver gang kladden bogføres. Hvis du f.eks. angiver HH1 i feltet Navn, ændres kladdenavnet til HH2, når kladden HH1 er blevet bogført.

Se også

Opsætning af anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Finans
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition