Finans

Dynamics 365 for Financials indeholder en standardkonfigurationen af de fleste finansielle processer, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din virksomhed. Der er flere oplysninger i Konfigurere Finans.

Standardkonfigurationen indeholder en kontoplan og standardbogføringsgrupper, som gør det mere effektivt at tildele standardfinanskonti til debitorer, kreditorer og varer.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Udligne indgående betalinger, afstemme bankkonti under betalingsudligning og indhente udestående beløb. Administrere tilgodehavender
Foretage indbetalinger, udligne udgående betalinger og arbejde med check. Administrere skyldige beløb
Afstemme bankkonti og overføre beløb mellem bankkonti. Håndtere bankkonti
Forstå finans og kontoplanen. Om Finans og kontoplanen
Tilføje dimensioner for mere detaljeret business intelligence. Arbejde med dimensioner
Opret budgetter for at estimere forskellige finansielle aktiviteter og tildele dimensioner i forbindelse med business intelligence. Fremgangsmåde: Oprette budgetter
Registrere indtægter eller udgifter direkte i finansregnskabet uden at bogføre dedikerede forretningsdokumenter. Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Bogfør tilbageførselsposter for at annullere transaktioner, som du har bogført i finanskladden. Sådan tilbageføres en kladdepost
Tildel ekstra omkostninger såsom fragt og håndtering, som du har under handel, til de varer, der er involveret, så omkostningerne afspejles i lagerværdien. Fremgangsmåde: Bruge varegebyrer til at angive ekstra handelsomkostninger
Realisere indtægter og udgifter i andre perioder end dem, hvor transaktionerne blev bogført. Fremgangsmåde: Periodisere indtægter og udgifter
Importere løntransaktioner fra din lønningslisteudbyder i finansbogholderiet. Fremgangsmåde: Importere løntransaktioner
Overvåge pengestrømme ind og ud af din virksomhed. Analysere pengestrømme i din virksomhed
Forberede at lukke et regnskabsår eller periode. Afslutning af år og perioder
USA: Opfylder IRS-krav om at sende flere versioner af 1099-blanketten for kreditorbetalinger. Rapportering af 1099-transaktioner i USA
USA og Canada: Forstå, hvordan du konfigurerer og bruger amerikansk og canadisk momsfunktionalitet. Rapportering af moms i USA og Canada
Canada: Forstå, hvordan du konfigurerer og bruger canadisk momsfunktionalitet for varer og tjenesteydelser. Rapportering af salgsmoms på varer eller ydelser i Canada
Canada: Konfigurer og brug canadiske funktioner for rapportering af General Index of Financial Information. Fremgangsmåde: Arbejde med GIFI-koder i Canada
EU: Få at vide, hvordan du udarbejder en rapport over moms fra salg og sender rapporten til en skattemyndighed. Fremgangsmåde: Rapportere moms til skattemyndighederne

Se også

Konfigurere Finans
Salg
Køb
Afslutte regnskabsperioder
Administrere projekter
Importere fra andre økonomisystemer
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Financials

Starte en gratis prøveversion!