Arbejde med dimensioner

For at gøre det lettere at analysere dokumenter som f.eks. salgsordrer kan du bruge dimensioner. Dimensioner er attributter og værdier, der kategoriserer poster, så du kan spore og analysere dem. Dimensioner kan f.eks. angive det projekt eller den afdeling, en post kommer fra.

I stedet for f.eks. at oprette en særskilt finanskonto til hver afdeling og hvert projekt kan du bruge dimensioner. Det giver en god analysemulighed uden at skulle oprette en kompliceret kontoplan. Du kan finde flere oplysninger i Business Intelligence.

Som et andet eksempel kan du oprette en dimension med navnet Afdeling og bruge den, når du bogfører salgsdokumenter. Derved kan du bruge business intelligence-værktøjer til at se, hvilke afdelinger der har solgt hvilke varer. Jo flere dimensioner, du bruger, jo mere detaljerede rapporter kan du basere forretningsmæssige beslutninger på. F.eks. kan en enkelt salgspost indeholde flere dimensionsoplysninger, f.eks.:

  • Den konto, som varesalget blev bogført på
  • Hvor varen blev solgt
  • Hvem, der solgte den
  • Hvilken type kunde der købte den
Bemærk

Denne funktion kræver, at oplevelsen er indstillet til Suite. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Financials-oplevelse.

Analyse efter dimensioner

Funktionen Dimensioner spiller en vigtig rolle i business intelligence, f.eks. når du definerer analyser. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Analyser data efter dimensioner.

Tip

For hurtigt at analysere transaktionsdata efter dimensioner kan du filtrere totaler i kontoplanen og poster i alle vinduer af typen Poster efter dimensioner. Kig efter handlingen Angiv dimensionsfilter.

Dimensionsgrupper

En dimensionsgruppe er en entydig kombination af dimensionsværdier. Det er gemt som dimensionsgruppeposter i databasen. Hver dimensionsgruppepost repræsenterer en enkelt dimensionsværdi. Dimensionsgruppen er identificeret med en fælles dimensionsgruppe-id, der tildeles til hver dimensionsgruppepost, der hører til dimensionsgruppen.

Når du opretter en kladdelinje, et nyt bilagshoved eller en ny bilagslinje, kan du angive en kombination af dimensionsværdier. I stedet for at eksplicit at gemme hver dimensionsværdi i databasen, tildeles kladdelinjen, bilagshovedet eller bilagslinjen en dimensionsgruppe-id, der angiver dimensionsgruppen.

Oprette dimensioner

Du kan definere dimensioner og dimensionsværdier for at kategorisere kladder og dokumenter, f.eks. salgsordrer og indkøbsordrer. Du kan oprette dimensioner i vinduet Dimensioner, hvor du opretter én linje for hver dimension, f.eks. Projekt, Afdeling, Område og Sælger.

Du kan også angive værdier for dimensioner. Værdier kan f.eks. være afdelinger i virksomheden. Dimensionsværdierne kan oprettes i en hierarkisk struktur - ligesom kontoplanen - så data kan opdeles i forskellige granularitetsniveauer, og dimensionsdelmængder kan lægges sammen. Du kan angive det antal dimensioner og dimensionsværdier, som du har brug for, og de kan bruges af alle i virksomheden.

Du kan også oprette nogle globale dimensioner og genvejsdimensioner:

  • Globale dimensioner bruges som filtre, f.eks. i rapporter og kørsler. Du kan kun bruge to globale dimensioner, så vælg dimensioner, du bruger ofte.
  • Genvejsdimensioner er tilgængelige som felter på kladde- og dokumentlinjer. Du kan oprette op til seks af disse.

Oprette standarddimensioner for kunder, leverandører og andre konti

Du kan tildele en standarddimension for en specifik konto. Dimensionen kopieres til kladden eller dokumentet, når du angiver kontonummeret på en linje, men du kan slette og ændre koden på linjen, hvis det er relevant. Du kan også oprette en dimension, der kræves til bogføring af en post med en bestemt type konto.

Oversætte navnene på dimensioner

Når du opretter en dimension, og især en genvejsdimension, opretter du faktisk en brugerdefineret felt- eller kolonneoverskrift. Hvis din virksomhed er international, kan du angive oversættelser af navnet på dimensionen. Dokumenter, som indeholder dimensionen, bruger det oversatte navn, hvis det er relevant.

Eksempel på dimensionsopsætning

Lad os antage, at dit firma vil kunne spore transaktioner baseret på virksomhedens struktur og geografiske placeringer. Til det formål kan du oprette to dimensioner i vinduet Dimensioner:

  • OMRÅDE
  • AFDELING
Kode Name Kodetekst Filtertekst
OMRÅDE Område Områdekode Områdefilter
AFDELING Afdeling Afdelingskode Afdelingsfilter

For OMRÅDE tilføjer du følgende dimensionsværdier:

Kode Name Dimensionsværditype
10 Nord- og Sydamerika Fra-sum
2.0 Nordamerika Standard
30 Stillehavsområdet Standard
40 Sydamerika Standard
50 Nord- og Sydamerika, total Til-sum
60 Europa Fra-sum
70 EU Standard
80 Uden for EU Standard
90 Europa, total Til-sum

For de to vigtigste geografiske områder, Nord- og Sydamerika og Europa, tilføjer du underkategorier for områder ved at indrykke dimensionsværdierne. Derved kan du rapportere salg eller udgifter i områder, og få vist totaler for større geografiske områder. Du kan også vælge at bruge lande eller områder som dimensionsværdier, eller områder eller byer, afhængigt af din virksomhed.

Bemærk

Hvis du vil oprette et hierarki, skal koderne være i alfabetisk orden. Dette omfatter koderne for de dimensionsværdier, der er angivet i Financials.

For AFDELING tilføjer du følgende dimensionsværdier:

Kode Name Dimensionsværditype
ADMIN Opsætning Standard
PROD Produktion Standard
SALG Salg Standard

Med denne opsætning tilføjer du derefter to dimensioner som de to globale dimensioner i vinduet Opsætning af Finans. Det betyder, at du kan bruge OMRÅDE og AFDELING som filtre til finansposter samt i rapporter og kontoskemaer. Begge globale dimensioner kan også bruges som genvejsdimensioner på postlinjer og i bilagshoveder.

Bruge dimensioner

I et dokument, f.eks en salgsordre, kan du tilføje dimensionsoplysninger for en individuel dokumentlinje og for selve dokumentet. I vinduet Salgsordre kan du f.eks. angive dimensionsværdier for de første to genvejsdimensioner på de enkelte salgslinjer, og du kan tilføje flere dimensionsoplysninger, hvis du vælger knappen Dimensioner.

Hvis du i stedet arbejder i en kladde, kan du tilføje dimensionsoplysninger til en post på samme måde, hvis du har oprettet genvejsdimensioner som felter direkte på kladdelinjer.

Du kan angive standarddimensioner for konti eller kontotyper, så dimensioner og dimensionsværdier udfyldes automatisk.

Se også

Business Intelligence
Finans
Fremgangsmåde: Analysere data efter dimensioner
Arbejde med Financials