Definere checklayout

Du kan udforme dine checks i overensstemmelse med de lokale myndigheders standarder. Checkbilleder kan udskrives på engelsk, fransk eller spansk.

Checks er designet til udskrivning i amerikanske og canadiske checkbilledformater i et checkfølgebrevformat eller et følgebrev-følgebrevcheckformat.

Sådan defineres checklayout

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Rapportvalg - Bankkonto, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Rapportvalg - bankkonto skal du vælge feltet Check i feltet Forbrug.
  3. Vælg et af følgende rapport-id'er.
Rapport-id Rapportnavn Beskrivelse
1401 Check Dette er standardrapporten.
10401 Check (følgebrev/følgebrev/check) Denne rapport er designet til at udskrive check i et følgebrev/følgebrev/check-format.
10411 Check (følgebrev/check/følgebrev) Denne rapport er designet til at udskrive check i et check/følgebrev/check-format.

Når du har oprettet checklayout, kan du udskrive check i vinduet Udbetalingskladde. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med checks.

Se også

Administrere skyldige beløb
Håndtere bankkonti
Fuldførelse af periodeafslutningsprocesser
Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Generelle forretningsfunktioner