Fremgangsmåde: Muliggøre udligning af finansposter i forskellige valutaer

Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du udligne betalingen med købet.

Ligeledes, hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.

Følgende procedure beskriver, hvordan du kan angive dette for kreditorposter i vinduet Købsopsætning. Der er tilsvarende opsætning for debitorposter i vinduet Salgsopsætning.

Bemærk

Denne funktion kræver, at oplevelsen er indstillet til Pakke. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Financials-oplevelse.

Sådan aktiveres udligning af kreditorposter i forskellige valutaer

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Valutaudligning.
Indstilling Beskrivelse
Ingen Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.
ØMU Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.
Alle Udligning mellem alle valutaer er tilladt.

Se også

Administrere skyldige beløb
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Financials