Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer

Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du udligne betalingen med købet.

Ligeledes, hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.

Følgende procedure beskriver, hvordan du kan angive dette for kreditorposter i vinduet Købsopsætning. Der er tilsvarende opsætning for debitorposter i vinduet Salgsopsætning.

Sådan aktiveres udligning af kreditorposter i forskellige valutaer

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Valutaudligning.
Indstilling Beskrivelse
Ingen Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.
ØMU Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.
Alle Udligning mellem alle valutaer er tilladt.

Sådan opsættes finanskonti til afrundingsdifferencer ved valutaudligning

Hvis du anvender poster i forskellige valutaer, skal du oprette finanskonti, hvor du kan bogføre afrundingsdifferencer.

Bemærk

Du skal oprette de pågældende finanskonti, før du kan udføre opgaven. Du kan finde flere oplysninger i Om finans- og kontoplanen.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.
  3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kreditorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
  4. I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.

Se også

Administrere skyldige beløb
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Finance and Operations, Business edition