Eksportere en Positive Pay-fil

Du kan sikre dig, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at eksportere en Positive Pay-fil, der indeholder relevante betalingsoplysninger, checknummer og betalingsbeløb, som du sender til banken som reference, når du behandler betalinger.

Finance and Operations, Business edition er konfigureret til at understøtte Positive Pay-filer for Bank of America og City Bank.

Sådan konfigureres en bankkonto til Positive Pay

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn kortet for den bank, som du vil bruge Positive Pay til.
 3. I feltet Eksportkode for Positive Pay skal du angive POSPAYBANK.
 4. Luk vinduet.

Sådan eksporteres en Positive Pay-fil

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bankkonto, du vil eksportere en Positive Pay-fil for.
 3. Vælg handlingen Eksport af Positive Pay-betalingsposter.

  Vinduet Eksport af Positive Pay-betalingsposter åbnes og viser betalinger, der er foretaget for bankkontoen, siden den sidste overførselsdato, som vist i felterne Sidst uploadet den og Sidst uploadet kl..

 4. I feltet Skæringsdato for upload skal du angiver en dato, før hvilken betalinger ikke inkluderes i den eksporterede fil.
 5. Vælg handlingen Eksportér.
 6. I vinduet Udlæs fil skal du klikke på knappen Gem og derefter gemme filen på et relevant sted.
 7. Overfør filen til din netbank.
 8. Notér det bekræftelsesnummer, der vises, når filoverførslen er fuldført, og kopiér det.

Sådan får du vist eksporterede Positive Pay-poster

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bankkonto, du vil have vist Positive Pay-eksportposter for.
 3. Vælg handlingen Positive Pay-betalingsposter.

  I vinduet Positive Pay-betalingsposter kan du se alle de eksporterede Positive Pay-poster for bankkontoen.

 4. I feltet Bekræftelsesnr. skal du for hver eksportpost angive bekræftelsesnummeret, der vises, når filen er overført til banken.
 5. For at få vist de relaterede betalingslinjer skal du vælge handlingen Oplysninger om Positive Pay-betalingspost.

Sådan reeksporteres Positive Pay-filer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bankkonto, du vil reeksportere Positive Pay-filer for.
 3. Vælg handlingen Positive Pay-betalingsposter.
 4. Vælg den linje for den Positive Pay-eksportfil, som du vil reeksportere.
 5. I vinduet Positive Pay-betalingsposter skal du vælge handlingen Reeksportér Positive Pay-betaling til fil.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Finance and Operations, Business edition