Opdatere valutakurser

Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end din lokale valuta, eller hvis du registrerer finanstransaktioner i forskellige valutaer.

Da virksomheder handler i alt flere lande, bliver det mere vigtigt, at de kan gennemgå eller rapportere finansielle oplysninger i mere end én valuta. Programmet understøtter brug af flere valutaer. I programmet er finansposterne oprettet i den lokale valuta (RV), og en anden valuta er oprettet som en ekstra valuta med en aktuel valutakurs tilknyttet.

Ved at angive en anden valuta som en ekstra rapporteringsvaluta vil Finance and Operations, Business edition automatisk registrere beløb i både RV og i den ekstra rapporteringsvaluta i hver enkelt finanspost og i andre poster, som f.eks. momsposter. Når der beregnes beløb i finansposter i en ekstra rapporteringsvaluta, anvendes oplysningerne i vinduet Valutakurser til at finde den relevante valutakurs.

Advarsel

Funktionen Ekstra rapporteringsvaluta må IKKE bruges som grundlag for oversættelse af regnskabsopgørelser. Det er ikke et værktøj, som kan udføre oversættelse af udenlandske datterselskabers regnskabsopgørelser som en del af en virksomhedskonsolidering. Funktionen Ekstra regnskabsvaluta giver kun mulighed for at udarbejde rapporter i en anden valuta, som hvis den valuta var virksomhedens lokale valuta.

Regulering af valutakurser

Fordi valutakurser svinger hele tiden, skal ekstra valutaer i systemet reguleres med jævne mellemrum. Hvis der ikke foretages reguleringer, kan de beløb, der er konverterede fra udenlandske (eller ekstra) valutaer, og som er bogførte i regnskabet i RV være vildledende. Derudover skal daglige poster, der er bogført før, en daglig valutakurs angives i programmet, opdateres, efter at de daglige oplysninger om valutakurser angives. Kørslen Juster valutakurser bruges til at regulere valutakursen for bogførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Det kan også opdatere ekstra rapporteringsvalutabeløb i finansposter.

Visning af rapporter og beløb i den ekstra rapporteringsvaluta

Brug af en ekstra rapporteringsvaluta kan være en hjælp i rapporteringsprocessen for en virksomhed i følgende tilfælde:

  • Virksomheder i lande uden for EU, som har et højt antal transaktioner med virksomheder i EU-lande. I dette tilfælde kan virksomheder i lande uden for EU også ønske at rapportere i euro for at gøre regnskabsopgørelserne mere brugbare for deres EU-handelspartnere.

  • Virksomheder, som også ønsker at vise rapporter i en mere internationalt handlet valuta end deres egen lokale valuta.

Flere rapporter i modulet Finanser baseret på finansposter. Hvis finansielle data skal vises i rapporten i den ekstra rapporteringsvaluta, skal du blot vælge feltet Vis i ekstra valuta i vinduet for den relevante finansrapport.

Sådan konfigureres en valutakurstjeneste

Du kan bruge en ekstern tjeneste til at holde dine valutakurser opdateret, f.eks. FloatRates.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valutakurstjenester, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I vinduet Valutakurstjenester skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret for at aktivere tjenesten.

Sådan opdateres valutakurser fra en tjeneste

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valutaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Opdater valutakurser.

Værdien i feltet Valutakurs i vinduet Valutaer opdateres med den seneste valutakurs.

Se også

Afslutning af år og perioder
Arbejde med Finance and Operations, Business edition