Fremgangsmåde: Opdatere valutakurser

Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end din lokale valuta, eller hvis du registrerer finanstransaktioner i forskellige valutaer.

Bemærk

Denne funktion kræver, at oplevelsen er indstillet til Pakke. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Financials-oplevelse.

Du kan bruge en ekstern tjeneste til at holde dine valutakurser opdaterede. Tjenesten Yahoo Currency Exchange Rates er forudinstalleret og klar til at blive aktiveret.

Sådan konfigureres en valutakurstjeneste

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valutakurstjenester, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I vinduet Valutakurstjenester skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret for at aktivere tjenesten.

Sådan opdateres valutakurser fra en tjeneste

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valutaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Opdater valutakurser.

Værdien i feltet Valutakurs i vinduet Valutaer opdateres med den seneste valutakurs.

Se også

Afslutning af år og perioder
Arbejde med Financials