Definere betalingsformer

Betalingsformer definere, hvordan en faktura skal betales. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange betalingsformer du kan oprette. Eksempler på betalingsformer kan være BANK, KONTANT, CHECK eller KONTO. Betalingsformer er knyttet til kreditorer for at angive, hvordan en faktura fra en bestemt kreditor skal betales.

Sådan defineres betalingsformer

Flere typiske betalingsformer er allerede defineret i Finance and Operations, Business edition. Kan du definere nye betalingsformer i vinduet Betalingsformer, som du kan finde med søgefunktionen eller åbne fra feltet Betalingsform på et kreditor- eller debitorkort.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Betalingsformer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Se også

Finans
Arbejde med Finance and Operations, Business edition