Konfigurere bogføringsgrupper

Bogføringsgrupper knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. De sparer tid, og du undgå nemmere fejl, når du bogfører transaktioner. Transaktionsværdier går til de konti, der er angivet i bogføringsgruppen for den pågældende enhed. Det eneste krav er, at du har en kontoplan. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kontoplanen.

Bogføringsgrupper inddeles i tre hovedgrupper:

 • Generel - Angiv, hvem du sælger til og køber fra, og hvad du sælger og køber. Du kan også kombinere grupper for at angive ting som de resultatopgørelseskonti, der skal bogføres på, eller du kan bruge grupper til at filtrere rapporter.
 • Specifik - Brug f.eks. salgsdokumenter i stedet for at bogføre direkte til finansposterne. Når du opretter debitorposter, oprettes de tilsvarende poster i finansposterne.
 • Skat – Definer de momsprocenter og beregningstyper, der gælder for dem, du sælger til og køber fra, og hvad du sælger og køber.

I følgende tabeller beskrives bogføringsgrupperne under de respektive hovedgrupper.

Generelle bogføringsgrupper Beskrivelse
Virksomhedsbogføringsgrupper Tildel denne gruppe til debitorer og kreditorer for at angive, hvem du sælger til, og hvem du køber fra. Konfigurer dem i vinduet Virksomhedsbogføringsgrupper. Når du gør det, skal du tænke på, hvor mange grupper du skal bruge for at opdele køb og salg. Du kan f.eks. gruppere debitorer og kreditorer efter geografisk område eller efter type virksomhed.
Produktbogføringsgrupper Tildel denne gruppe til varer og ressourcer for at angive, hvad du sælger, og hvad du køber. Konfigurer grupperne i vinduet Produktbogføringsgrupper. Når du gør det, skal du overveje, hvor mange grupper du skal bruge for at opdele salg efter produkt (varer og ressourcer) og køb efter vare. Opdel f.eks. disse grupper efter råvarer, detail, ressourcer, kapacitet osv.
Bogføringsopsætninger Kombiner virksomheds- og produktbogføringsgrupper, og vælg de konti, der skal bogføres på. Du kan for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper tildele et sæt finanskonti. Det betyder, at du f.eks. kan bogføre salget af samme vare på forskellige salgskonti i finansposterne, fordi debitorer tilknyttes til forskellige virksomhedsbogføringsgrupper. Du kan konfigurere dem i vinduet Bogføringsopsætning.
Specifikke bogføringsgrupper Beskrivelse
Debitorbogføringsgrupper Definer de konti, der skal bruges, når du bogfører transaktioner for tilgodehavender. Hvis du bruger lagerbeholdning med tilgodehavender, vil den virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt debitorerne, og den produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervaren, bestemme, hvilke konti salgsordrelinjeposterne bogføres på. Konfigurer grupperne i vinduet Debitorbogføringsgrupper.
Kreditorbogføringsgrupper Angiv, hvor der skal bogføres transaktioner for samlekonti, gebyrkonti og kontantrabatkonti. Dette minder om debitorbogføringsgrupper. Konfigurer dem i vinduet Kreditorbogføringsgrupper.
Varebogføringsgrupper Angiv lagerkonti på balancen. Dette er også en god måde at organisere lageret på, så du kan adskille varer efter bogføringsgrupperne, når du opretter rapporter. Konfigurer i vinduet Varebogføringsgrupper.
Bankkontobogføringsgrupper Angiv bankkonti for bankkonti. Dette kan f.eks. forenkle processer til sporing af transaktioner og afstemning af bankkonti. Konfigurer dem i vinduet Bankkontobogføringsgrupper.
Anlægsbogføringsgrupper Angiv konti for forskellige typer udgifter og omkostninger, f.eks. anskaffelser, akkumulerede afskrivningsbeløb, anskaffelse ved afgang, afskrivning ved afgang, gevinst ved afgang, tab ved afgang, reparationer og afskrivning ved drift. Konfigurer dem i vinduet Anlægsbogføringsgrupper.
Momsbogføringsgruppe Beskrivelse
Momsvirksomhedsbogføringsgrupper Bestem, hvordan salgsmoms skal beregnes og bogføres for debitorer og kreditorer. Konfigurer dem i vinduet Momsvirksomhedsbogf.grupper. Når du gør det, skal du overveje, hvor mange grupper du har brug for. Det kan f.eks. afhænge faktorer som lokal lovgivning, og om du handler både nationalt og internationalt.
Momsproduktbogføringsgrupper Angiv momsberegninger, der er nødvendige for de typer varer eller ressourcer, du køber eller sælger.
Momsbogføringsopsætning Kombiner momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper. Når du udfylder en finanskladdelinje, købslinje eller salgslinje, ser vi på kombination for at identificere, hvilke konti der skal bruges.

Eksempel på sammenkædning af bogføringsgrupper

Her er et scenarie.

Disse bogføringsgrupper er valgt på debitorkortet:

 • Virksomhedsbogføringsgruppe
 • Debitorbogføringsgruppe

Disse bogføringsgrupper er valgt på varekortet:

 • Produktbogføringsgrupper
 • Varebogføringsgruppe

Når du opretter et salgsdokument, bruges oplysningerne fra debitorkortet ind i salgshovedet, og oplysningerne fra varekortet bruges i salgslinjerne.

 • Bogføringen af indtægter (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktbogføringsgruppen.
 • Bogføringen af tilgodehavender (balancen) bestemmes af debitorbogføringsgruppen.
 • Bogføringen af lager (balancen) bestemmes af varebogføringsgruppen.
 • Bogføringen af kostprisen for solgte varer (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktbogføringsgruppen.

Din opsætning bestemmer, hvornår bogføringen foretages. For eksempel afhænger timingen af, hvornår du udfører periodiske aktiviteter, f.eks. bogfører lagerværdien eller regulerer kostværdi-vareposter.

Kopiere bogføringsopsætningslinjer

Jo flere produkt- og virksomhedsbogføringsgrupper, du har, jo flere linjer ser du i vinduet Bogføringsopsætning. Dette kan betyde en masse dataangivelse for at konfigurere bogføringsopsætningen for virksomheden. Selvom der muligvis er mange forskellige kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper, kan forskellige kombinationer stadig bogføre til de samme finanskonti. Hvis du vil begrænse mængden af manuel dataangivelse, skal du kopiere finanskontiene fra en eksisterende linje i vinduet Bogføringsopsætning.

Se også

Finans- og kontoplanen
Konfigurere Finans
Arbejde med Finance and Operations, Business edition