Konfigurere beregnings- og bogføringsmetoder for moms

Forbrugere og virksomheder betaler moms, når de køber varer eller tjenesteydelser. Momsbeløbet, der skal betales, kan variere afhængigt af flere faktorer. I Financials konfigurerer du moms til at angive de satser, der bruges til at beregne momsbeløb baseret på følgende:

 • Hvem du sælger til
 • Hvem du køber fra
 • Hvad du sælger
 • Hvad du køber.

Du kan konfigurere momsberegninger manuelt, men der kan være svært og tidskrævende. For at gøre det nemt for dig har vi lavet en assisteret opsætningsvejledning, Momsopsætning, der hjælper dig med fremgangsmåden. Du anbefales at bruge den assisterede opsætningsvejledning, når du konfigurerer moms.

Bemærk

Du kan kun bruge vejledningen, hvis du har oprettet Min virksomhed og ikke har bogført transaktioner, der omfatter moms. Ellers kan du nemt komme til at bruge forskellige momssatser utilsigtet og gøre rapporter vedrørende moms unøjagtige.

Hvis du selv vil konfigurere momsberegninger eller bare vil vide mere om de enkelte trin, indeholder i dette emne beskrivelser af de enkelte trin. Du kan læse, hvordan du:

 • Konfigurerer momsvirksomhedsbogføringsgrupper for at definere momssatser for de markeder, du handler med. Du tildeler grupperne til debitorer og kreditorer.
 • Konfigurerer momsproduktbogføringsgrupper for at definere momssatser for de produkter og tjenesteydelser, du køber eller sælger.

  Bemærk

  Begreberne bag momsvirksomheds- og produktbogføringsgrupper er meget lig begreberne for generelle bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger under Opsætning af bogføringsgrupper.

 • Kombinerer momsvirksomheds- og produktbogføringsgruppe for at oprette momsopsætninger, der beregner momsbeløb af køb og salg.
 • Knytter momsproduktbogføringsgrupper til de finanskonti, du bruger til køb og salg, varer og ressourcer.

  Bemærk

  Hvis du vil konfigurere moms for ressourcer, skal du aktivere brugeroplevelsen Pakke for virksomheden. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Dynamics 365 for Financials-oplevelse.

 • Brug modtagermoms til handel mellem EU-lande/områder
 • Om momsafrunding for bilag
 • Opret klausuler for at forklare brugen af ikke-standard momssatser
 • Kontrollere SE/CVR-numre

Du anbefales at bruge den assisterede momsopsætningsvejledning, når du konfigurerer moms i Financials.

For at starte vejledningen skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Assisteret opsætning.
 2. Vælg Momsopsætning.

Konfigurere momsvirksomhedsbogføringsgrupper

Formålet med momsvirksomhedsbogføringsgrupper er at repræsentere de markeder, hvor du handler med debitorer og kreditorer, og definere, hvordan moms beregnes og bogføres på hvert enkelt marked. Eksempler på momsvirksomhedsbogføringsgrupper er Danmark og Den Europæiske Union (EU).

Brug koder, der er lette at huske, og som beskriver virksomhedsbogføringsgruppen, f.eks. EU, Ikke-EU eller Danmark. Koden skal være entydig. Du kan oprette lige så mange koder, som du har brug for, men du kan kun bruge den samme kode én gang i en tabel.

Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsvirksomhedsbogf.gruppe, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Du kan oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper ved at linke dem til virksomhedsbogføringsgrupper. Financials tildeler automatisk momsvirksomhedsbogføringsgruppen, når du tildeler virksomhedsbogføringsgruppen til en debitor, kreditor eller finanskonto.

Konfigurere momsproduktbogføringsgrupper

Momsproduktbogføringsgrupper repræsenterer de varer eller ressourcer, du køber eller sælger, og bestemmer, hvordan moms beregnes og bogføres i overensstemmelse med den type vare eller ressource, der købes eller sælges.
Det anbefales at bruge koder, der er lette at huske, og som beskriver satsen, som f.eks. FRITAGET eller Nul, MOMS10 eller Reduceret for 10 % moms og MOMS25 eller Standard for 25 % moms.

Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Kombinere momsbogføringsgrupper i momsbogføringsopsætninger

Financials beregner momsbeløb af køb og salg baseret på momsbogføringsgrupper, der er kombinationer af momsvirksomheds- og -produktbogføringsgrupper. For hver kombination kan du angive momsprocenten, momsberegningstypen og finanskontonumre for bogføring af købs-, salgs- og modtagermoms. Du kan også angive, om moms skal genberegnes, når en kontantrabat anvendes eller modtages.

Du kan definere et ubegrænset antal kombinationer. Hvis du vil gruppere kombinationer af momsbogføringsopsætninger med lignende attributter, kan du angive et Moms-id for hver enkelt gruppe og tildele id'et til gruppemedlemmerne.

Hvis du vil kombinere momsbogføringsopsætninger, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Tildele momsbogføringsgrupper til flere enheder som standard

Hvis du vil anvende de samme momsbogføringsgrupper på flere enheder, kan du konfigurere Financials til at gøre det som standard. Dette kan gøres på flere måder:

 • Du kan tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupper til generelle virksomhedsbogføringsgrupper eller debitor- eller kreditorskabeloner
 • Du kan tildele momsproduktbogføringsgrupper til generelle produktbogføringsgrupper

Momsvirksomheds- eller produktbogføringsgruppen tildeles, når du vælger en virksomheds- eller produktbogføringsgruppe til en debitor, kreditor, vare eller ressource.

Tildele momsbogføringsgrupper til individuelle konti, debitorer, kreditorer, varer og ressourcer

I følgende afsnit beskrives, hvordan du tildeler momsbogføringsgrupper til individuelle poster.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til individuelle finanskonti

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn Finanskonto-kortet for kontoen.
 3. I oversigtspanelet Bogføring i feltet Bogføringstype skal du vælge enten Salg eller Køb.
 4. Vælg de momsbogføringsgrupper, du vil bruge til salgs- eller købskontoen.

Sådan tildeles momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitorer og kreditorer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitor eller Kreditor, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udvid oversigtspanelet FaktureringDebitor- eller Kreditor-kortet.
 3. Vælg momsvirksomhedsbogføringsgruppen.

Sådan tildeles momsproduktbogføringsgrupper til individuelle varer og ressourcer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Vare eller Ressource, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Gør ét af følgende:
 3. På kortet Vare skal du udvide oversigtspanelet Pris og bogføring og derefter vælge Vis mere for at se feltet Momsproduktbogf.gruppe.
 4. Udvid oversigtspanelet FaktureringRessource-kortet.
 5. Vælg momsproduktbogføringsgruppen.

Opret klausuler for at forklare brugen af ikke-standard momssatser

Du konfigurerer en momsklausul til at beskrive oplysninger om den moms, der skal anvendes. Oplysningerne kan være påkrævet som påbudt af myndighederne. Når du har konfigureret en momsklausul og tilknyttet den til en momsbogføringsgruppe, vises momsklausulen på udskrevne salgsdokumenter, der bruger momsbogføringsopsætningsgruppen.

Hvis det er nødvendigt, kan du også angive, hvordan momsklausuler skal oversættes til andre sprog. Når du derefter opretter og udskriver et salgsdokument, der indeholder et moms-id, vil det udskrevne dokument indeholde den oversatte momsklausul. Den sprogkode, der er angivet på debitorkortet, bestemmer sproget.

Sådan konfigureres momsklausuler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Oprette en ny linje på siden Momsklausuler.
 3. Angiv et id for klausulen i feltet Kode. Du bruger koden til at tildele klausulen til momsbogføringsgrupper.
 4. I feltet Beskrivelse skal du angive den tekst, du vil have vist i dokumenter, som kan inkludere moms. I feltet Beskrivelse 2 skal du angive supplerende tekst, hvis det er nødvendigt. Teksten vises på nye linjer.
 5. Valgfrit: Hvis du vil tildele momsklausulen til en momsbogføringsopsætning med det samme, skal du vælge Opsætning og derefter vælge klausulen. Hvis du vil vente, kan du tildele klausulen senere på siden Momsbogføringsopsætning.
 6. Valgfrit: Hvis du vil angive, hvordan momsklausulen skal oversættes, skal du vælge handlingen Oversættelser.

Sådan tildeles en momsklausul til en momsbogføringsopsætning

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I kolonnen Momsklausul skal du vælge den klausul, der skal bruges til hver momsbogføringsopsætning, den gælder for.

Sådan angives oversættelser af momsklausuler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Oversættelser.
 3. I feltet Sprogkode skal du vælge det sprog, du vil oversætte til.
 4. I felterne Beskrivelse og Beskrivelse 2 skal du angive oversættelserne af beskrivelserne. Teksten vises i de oversatte momsrapportdokumenter.

Oprette en momsbogføringsopsætning for at håndtere importmoms

Du kan bruge funktionen Importmoms, når du skal bogføre et dokument, hvor hele beløbet er moms. Du skal bruge funktionen, hvis du modtager en faktura fra skattemyndighederne for moms på importerede varer.

Når du vil konfigurere koder for importmoms, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. På siden Momsproduktbogf.grupper. skal du oprette en ny momsproduktbogføringsgruppe for importmoms.
 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 4. På siden Opsætning af momsbogføring skal du oprette en ny linje eller bruge en eksisterende momsvirksomhedsbogføringsgruppe kombineret med den nye momsproduktbogføringsgruppe til importmoms.
 5. I feltet Momsberegningstype skal du vælge Momskorrektion.
 6. Angiv den finanskonto, der skal bruges til bogføring af importmoms, i feltet Købsmomskonto. Alle andre konti er valgfrie.

Kontrollere SE/CVR-numre

Det er vigtigt, at de momsregistreringsnumre, du har for debitorer, kreditorer og kontakter, er gyldige. F.eks. ændrer virksomheder nogle gange deres status for skattetilsvar, og i visse lande kan skattemyndighederne måske bede dig om at indsende rapporter, f.eks. rapportering af EU-salg med de momsnumre, du bruger, når du handler.

Kommissionen har VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre på deres websted, som er offentlig og gratis. Financials kan spare dig for et trin, idet du kan bruge VIES-tjenesten til at validere og spore momsnumre for kunder, leverandører og kontakter direkte fra debitor-, kreditor- og kontaktkort. Tjenesten i Financials hedder Service for validering af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten findes på siden Serviceforbindelser, og du kan begynde at bruge den med det samme. Tjenesteforbindelsen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Når du bruger tjenesteforbindelsen, registrerer vi en oversigt over momsnumre og kontrol for hver debitor, kreditor eller kontaktperson, i Log over SE/CVR-nr., så du nemt kan spore dem. Loggen er specifik for hver debitor. Eksempelvis er loggen nyttig, hvis du vil bevise, at du har kontrolleret, at det aktuelle momsnummer er korrekt. Når du kontrollerer et momsnummer, afspejler kolonnen Anmodnings-id i loggen, at du har udført en handling.

Du kan få vist Log over SE/CVR-nr. på debitor-, kreditor- eller kontaktkort. Vælg oversigtspanelet Fakturering og vælg derefter feltet SE/CVR-nr. .

Tjenesten kan også spare dig tid, når du opretter en debitor eller kreditor. Hvis du kender debitorens momsnummer, kan du angive det i feltet SE/CVR-nr. på debitor- eller kreditorkortene, så udfylder vi kundenavnet for dig. Nogle lande angiver også virksomhedsadresser i et struktureret format. I disse lande udfylder vi også adressen.

Bemærk

Der er et par ting at bemærke om VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre:

 • Tjenesten bruger HTTP-protokollen, hvilket betyder, at data, der overføres via tjenesten, ikke er krypterede.
 • Du kan opleve nedetid for denne tjeneste, som Microsoft ikke kan holdes ansvarlig for. Tjenesten er en del af et bredt EU-netværk af nationale momsregistre.

Bruge modtagermoms for handel mellem EU-lande eller -områder

Nogle virksomheder skal bruge modtagermoms, når de handler med andre virksomheder. Denne regel gælder f.eks. for køb fra EU-lande/områder og salg til EU-lande/områder.

Bemærk

Reglen gælder, når der handles med de virksomheder, som er registreret som momspligtige i et andet EU-land. Hvis du handler direkte med forbrugere i andre EU-lande/område, skal du kontakte skattemyndighederne for at få oplyst de gældende momsregler.

Tip

Du kan kontrollere, at en virksomhed er registreret som momspligtig i et andet EU-land ved hjælp af tjenesten til kontrol af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten er tilgængelig og gratis i Financials. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Kontrollere SE/CVR-numre i dette emne.

Salg til EU-lande eller -områder

Moms beregnes ikke på salg til momspligtige virksomheder i andre EU-lande/regioner. Du skal rapportere værdien af disse salg til EU-lande/områder separat på momsangivelsen.

For at beregne moms på salg til EU-lande/områder korrekt, skal du:

 • Opret linjer for salg med de samme oplysninger for køb. Hvis du allerede har oprettet linjer på siden Momsbogf.opsætning for køb fra EU-lande/områder, kan du også bruge disse linjer til salg.
 • Tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupperne i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe på oversigtspanelet Fakturering på kreditorkort for hver EU-kreditor. Du skal også angive debitorens momsnummer i feltet SE/CVR-nr. i oversigtspanelet Udenrigshandel.

Når du bogfører salg til en debitor i et andet EU-land/område, beregnes momsbeløbet, og der oprettes en momspost med oplysningerne om modtagermomsen og momsgrundbeløbet, som er det beløb, der bruges til at beregne momsbeløbet. Der bogføres ingen poster på momskontoen i finansposterne.

Om momsafrunding for bilag

Beløb i de bilag, som endnu ikke er blevet bogført, afrundes og vises, så de svarer til de endelige afrundingsbeløb, som bogføres. Moms beregnes for et helt dokument, hvilket betyder, at moms, der beregnes, er baseret på summen af alle linjer med samme moms-id i dokumentet.

Se også

Opsætning af ikke-realiseret moms