Registrere medarbejdere

For at kunne bruge funktionaliteten Personale, skal du registrere de enkelte medarbejdere ved at oprette et kort med de grundlæggende og relaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid redigere en medarbejders oplysninger. Det er lettere at udføre personaleopgaver, hvis medarbejderoplysningerne er opdateret. Hvis f.eks. en medarbejderadresse ændres, kan du registrere dette på medarbejderens kort.

Følgende procedurer beskriver, hvordan du opretter et indledende medarbejderkort, og hvordan du tildeler to typer medarbejderoplysninger til en medarbejder. Du kan desuden tildele forskellige andre relaterede oplysninger, f.eks kvalifikationer og årsagerne til inaktivitet. Du tildeler medarbejderoplysninger ved at vælge et felt eller en handling i vinduet Medarbejderkort.

Bemærk

Du kan refundere medarbejdere for deres udgifter under forretningsaktiviteter. Til dette formål skal du udfylde felterne i oversigtspanelet Betalinger i vinduet Medarbejderkort. Du kan finde flere oplysninger i Registrere og refundere medarbejdernes udgifter.

Sådan oprettes en medarbejder

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Medarbejdere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny.
 3. I vinduet Medarbejderkort skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan indsætte et billede af en medarbejder

Hvis du har et billede af en medarbejder i .bmp-format, kan du indsætte det på medarbejderkortet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Medarbejdere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn kortet for den relevante medarbejder.
 3. I faktaboksen Medarbejderbillede skal du klikke på rullelisten og derefter vælge Indlæs.
 4. I vinduet Vælg et billede til overførsel skal du vælge knappen Vælg.
 5. Vælg filen, og vælg derefter Åbn.

Billedet indsættes i faktaboksen Medarbejderbillede.

Sådan registreres forskellige oplysninger om en medarbejder

På medarbejderkortet kan du angive oplysninger, som f.eks. medlemskab af fagforening, familiemedlemmer og kontrakter for medarbejderen. Følgende beskriver, hvordan du opretter en alternativ adresse. Trinene er de samme for alle andre oplysninger, du har angivet på et medarbejderkort.

Du kan bruge alternative adresser til at holde styr på medarbejdernes opholdssteder, f.eks. hvis medarbejderen er udstationeret i udlandet, er på en lang forretningsrejse eller bor på sin sommeradresse.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Medarbejdere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn kortet for den relevante medarbejder.
 3. Vælg handlingen Alternative adresser.
 4. I vinduet Alternativ adresseliste skal du udfylde felterne efter behov.
 5. Gentag trin 4 for hver alternative adresse.

Se også

Registrere og refundere medarbejdernes udgifter
Finans
Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Tilpasse din Finance and Operations, Business edition-oplevelse