Fremgangsmåde: Registrere nye varer

Varer er, blandt andre produkter, grundlaget for din virksomhed og de varer eller tjenester, som du handler med. Hver vare skal registreres som et varekort.

Varekort indeholder de oplysninger, der kræves for at købe, opbevare, sælge, levere og føre regnskab med varer.

Varekortet kan være af typen Lager eller Service for at angive, om varen er en fysisk enhed eller en arbejdstidsenhed. Bortset fra visse felter, der vedrører de fysiske aspekter af en vare, fungerer alle felter på et varekort på samme måde for lagervarer og tjenester. Du kan finde flere oplysninger om salg af en vare under Fremgangsmåde: Sælge produkter eller Fremgangsmåde: Fakturere salg.

En vare kan struktureres som en overordnet vare med underliggende underordnede varer på en stykliste. I Financials kaldes en stykliste en "montagestykliste". Du bruger montagestyklister til at strukturere overordnede varer, du sælger som pakker, der består af den overordnede vares komponenter eller af montage til ordre- eller montage til lager-pakker. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Arbejde med styklister.

Bemærk

Hvis der er en vareskabelon til forskellige varetyper, vises der et vindue, når du opretter et nyt varekort, hvorfra du kan vælge en passende skabelon. Hvis der kun er én vareskabelon, bruger nye varekort altid denne skabelon.

Sådan oprettes et nyt varekort

 1. På startsiden skal du vælge handlingen Varer for at åbne oversigten over eksisterende varer.
 2. I vinduet Varer skal du vælge handlingen Ny.

  Hvis der kun er én vareskabelon, åbnes nye varekort med nogle felter, der er udfyldt med oplysninger fra denne skabelon.

 3. I vinduet Vælg en skabelon til en ny vare skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye varekort.
 4. Vælg knappen OK. Et nyt varekort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.
 5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på varekortet efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

I oversigtspanelet Pris og bogføring kan du se specialpriser eller rabatter, som du tildeler til varen, hvis bestemte kriterier opfyldes, f.eks. debitor, mindste ordrestørrelse eller slutdato. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct. Du kan finde flere oplysninger under Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

Varen er nu registreret, og varekortet er klar til at blive brugt i købs- og salgsdokumenter.

Hvis du vil bruge dette varekort som skabelon, når du opretter nye varekort, kan du gemme det som en skabelon. Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit.

Sådan gemmes varekortet som en skabelon

 1. I vinduet Varekort skal du vælge handlingen Gem som skabelon. Vinduet Vareskabelon åbnes med varekortet som skabelon.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Hvis du vil genbruge dimensioner i kladder, skal du vælge handlingen Dimensioner. Vinduet Skabeloner til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for varen.
 4. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.
 5. Når du har fuldført skabelonen for den nye vare, skal du vælge knappen OK.

Vareskabelonen føjes til listen over vareskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye varekort.

Se også

Lagerbeholdning
Køb
Salg
Arbejde med Dynamics 365 for Financials

Starte en gratis prøveversion!