Fremgangsmåde: Arbejde med styklister

Bemærk

Den aktuelle version af Financials indeholder kun den første del af funktionen Montagestyring. Indtil videre kan du kun oprette montagestyklister og håndtere de relaterede overordnede varer som almindelige varer. Med en senere opdatering kan du styre den egentlige montage af varer fra komponenter, enten i montage til lager- eller montage til ordre-flows, og du kan sælge komponenter som pakker.

Du bruger styklister til at strukturere overordnede varer, du sælger som pakker, der består af den overordnede vares komponenter eller af montage til ordre- eller montage til lager-pakker.

I Financials kaldes en stykliste en "montagestykliste". Montagestyklister angiver, hvilke komponenter der er indeholdt i overordnede varer. En overordnet vare omtales som et "montageelement" i denne dokumentation.

Montagestyklister indeholder normalt varer, men kan også indeholde en eller flere ressourcer, der er påkrævet for at sammensætte montageelementet.

Montagestyklister kan have flere niveauer, hvilket betyder, at en komponent på montagestyklisten selv kan være et montageelement. I så fald skal feltet Montagestykliste på montagestyklistelinjen vise Ja.

Der gælder særlige krav for elementerne på montagestyklister for så vidt angår varedisponering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan får du vist tilgængeligheden af en vare via brugen af den i montagestyklister" i Sådan gør du: Vise varedisponering.

Bemærk

Denne funktion kræver, at oplevelsen er indstillet til Pakke. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Financials-oplevelse.

Sådan oprettes en montagestykliste

For at definere en overordnet vare, der består af andre elementer og potentielt af ressourcer, der kræves for at sammensætte den overordnede vare, skal du oprette en montagestykliste.

Montagestyklister oprettes ad to omgange:

 • Oprette en ny vare
 • Angive montageelementets styklistestruktur.
 1. Opret en ny vare. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere nye varer.

  Fortsæt med at angive komponenter eller ressourcer på montagestyklisten.

 2. I vinduet Varekort for et montageelement skal du vælge handlingen Montage og derefter vælge handlingen Montagestykliste.
 3. I vinduet Montagestykliste skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan får du vist komponenterne for et montageelement indrykket i overensstemmelse med styklistestrukturen

Fra vinduet Montagestykliste kan du åbne et separat vindue, der viser komponenterne og evt. ressourcer, der er indrykket i henhold til deres placering på styklisten under montageelementet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn kortet for et montageelement. (Feltet Montagestykliste i vinduet Varer indeholder Ja).
 3. I vinduet Varekort skal du vælge handlingen Montage og derefter vælge handlingen Montagestykliste.
 4. I vinduet Montagestykliste skal du vælge handlingen Vis stykliste.

Sådan køber, sælger eller overfører du montageelementer

Da den aktuelle version af Financials kun giver mulighed for at definere og tildele montagestyklister til varer, kan du kun håndtere montageelementer på dokumentlinjer som almindelige varer.

Advarsel! Lagerantallet for styklistekomponenter reguleres ikke, hvis du gør dette.

Se også

Fremgangsmåde: Registrere nye varer
Sådan gør du: Vise varedisponering
Lagerbeholdning
Arbejde med Dynamics 365 for Financials