Lagerbeholdning

For hvert fysisk produkt, som du vil handle med, skal du oprette et varekort af typen Lager. De varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører, kan du registrere som katalogvarer, som du kan konvertere til lagervarer, når det er nødvendigt. Du kan øge eller mindske antallet af en vare på lager ved at bogføre direkte til vareposterne, f.eks. efter en fysisk optælling eller hvis du ikke registrerer indkøb.

Lagerforøgelser og -reduktioner registreres naturligt også, når du bogfører købs- og salgsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere køb og Fremgangsmåde: Sælge produkter og Fremgangsmåde: Fakturere salg. Overførsler mellem lokationer ændrer lagerbeholdningen på tværs af virksomhedens lagersteder.

Hvis du vil øge dit overblik over varerne og lettere kunne finde dem, kan du kategorisere varer og give dem attributter, du kan søge og sortere efter.

Du skal sikre, at omkostningerne for varerne overføres til den relaterede udgående salgstransaktion, især i situationer, hvor du sælger varer, før du fakturerer købet af de pågældende varer. Dette kaldes kostregulering, som du kan udføre manuelt eller indstille til at ske automatisk, når du bogfører en varetransaktion.

Lagerafstemning

Når du bogfører lagertransaktioner, f.eks. salgsleverancer, købsfakturaer eller lagerreguleringer, registreres ændringen i varepriser i værdiposterne. For at afspejle ændringen af lagerværdien i dine finansielle regnskaber bogføres lagerværdien automatisk i de relaterede lagerkonti i finansbogholderiet. For hver lagertransaktion du bogfører, bogføres den relevante værdi på lagerkontoen, reguleringskontoen og vareforbrugskontoen i finansregnskabet.

Selvom lagerværdien automatisk bogføres i Finans, er det stadig nødvendigt at sikre, at værdien af varerne overføres til de relaterede udgående transaktioner, f.eks salg eller overflytninger. Dette er især vigtigt i de situationer, hvor du sælger varer, inden du fakturerer købet af varerne. Dette omtales som omkostningsregulering. Varepriser reguleres automatisk, når du bogfører transaktioner, men du kan også justere varepriser manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Regulere varepriser.

Til Se
Opret varekort for lagervarer, som du handler med. Fremgangsmåde: Registrere nye varer
Strukturer overordnede varer, du sælger som pakker, der består af den overordnede vares komponenter eller af montage til ordre- eller montage til lager-pakker. Fremgangsmåde: Arbejde med styklister
Hav altid overblik over varer, og få hjælp til at finde og sortere varer ved at arrangere dem i kategorier. Fremgangsmåde: Kategorisere varer
Tildel vareattributter af forskellige værdityper til dine varer for lettere at kunne sortere og finde varer. Fremgangsmåde: Arbejde med vareattributter
Opret særlige varekort for de varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører. Fremgangsmåde: Arbejde med katalogvarer
Foretag fysisk optælling, foretag negative eller positive reguleringer, og rediger oplysninger, f.eks. placering eller lotnummer, på vareposter. Fremgangsmåde: Tælle, justere og ompostere lager
Få vist tilgængeligheden af varer pr. lokation og pr. periode efter salgs- eller købshændelse eller efter deres brug i montagestyklister. Sådan gør du: Vise varedisponering
Overflyt lagervarer mellem lokationer med overflytningsordrer for at styre lageraktiviteter eller med vareomposteringskladden. Fremgangsmåde: Overflytte lagerbeholdning mellem lokationer
Op- eller nedskriv værdien af en eller flere varer på lageret ved at bogføre deres aktuelle, beregnede værdi. Fremgangsmåde: Regulere lagerbeholdningen
Reguler varepriser, enten automatisk eller manuelt, for at videresende kostprisændringer fra indgående poster til deres relaterede udgående poster. Fremgangsmåde: Regulere varepriser

Se også

Køb
Salg
Forsyningskæde
Arbejde med Dynamics 365 for Financials
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!