Forretningsfunktioner

Finance and Operations, Business edition indeholder funktioner til almindelige forretningsprocesser i små og mellemstore virksomheder inden for engroshandel og professionelle services. Mere komplekse processer, f.eks. montage, produktion, service og styret logistik, understøttes imidlertid også.

Finance and Operations, Business edition indeholder standardkonfigurationer for de fleste forretningsprocesser, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din virksomheds behov. Fra dit rollecenter kan du åbne assisterede opsætningsvejledninger, som hjælper dig med at konfigurere bestemte scenarier, og tilføje funktioner til Finance and Operations, Business edition. Forskellige områder af forretningsfunktioner skal konfigureres manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Finance and Operations, Business edition.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Gennemføre og modtage betalinger, administrere pengestrømme, periodisere indtægter og omkostninger, opstille årsafslutning og administrere anlægsaktiver. Finans
Få indsigt til udførelsen af dine forretningsaktiviteter via budgetter, kontoskemaer og analyser. Business Intelligence
Administrere salgsprocesser og oplysninger, f.eks. tilbud, ordrer, returvareordrer og debitorkonti, og foretage direkte levering. Salg
Administrere indkøbsprocesser og oplysninger, f.eks. fakturaer, ordrer, returvareordrer og kreditorkonti og købe varer fra salgsdokumenter. Køb
Registrere ny lagerbeholdning eller varer af tjenestetypen, kategorisere varer med henblik på nem søgning, regulere lagerniveauer og udføre almindelige lageromkostningsopgaver. Lagerbeholdning
Oprette sager og planlægge ressourcer for projekter, administrere sagsbudgetter, overvåge status og spore maskin- og medarbejdertimer. Projektstyring
Organisere anlægsaktiverne, sikre korrekt periodisk afskrivning og holde styr på reparationsomkostninger. Anlægsaktiver
Styre og understøtte din salgsindsats og fokusere dine interaktioner på foretrukne kunder og kontakter. Relationsstyring
Føre detaljerede registre over medarbejderne og registrere fravær til analyseformål. Personale
Planlægge produktionsoperationer, der kræves for at omdanne tilgange til færdigvarer. Skabelon
Sammensætte salgbare elementer i enkle trin for at oprette en ny vare, f.eks en pakke. Montagestyring
Definere produktionsressourcer og deres kapacitet, planlægge operationer, fjerne produktionskomponenter og gennemføre produktionsoperationer. Produktion
Sørg for et effektivt flow af varer, der er modtaget og leveret. Logistik
Planlæg serviceopkald og opret serviceordrer, og spor reservedele og forsyninger. Service Management
Konfigurer og brug arbejdsgange, der forbinder opgaver udført af forskellige brugere eller af systemet, f.eks. automatisk bogføring. Anmodning om og tildeling af tilladelse til at oprette eller bogføre dokumenter er typisk arbejdsgangstrin. Workflow
Lad brugerne udveksle data med eksterne kilder i daglige opgaver, f.eks. afsendelse eller modtagelse af elektroniske dokumenter, import og eksport af bankfiler og opdatering af valutakurser. Udveksle data elektronisk
Registrer eksterne dokumenter i Finance and Operations, Business edition, herunder deres vedhæftede filer, og opret derefter relaterede dokumenter manuelt, eller konverter automatisk filerne til elektroniske dokumenter. Indgående bilag

Se også

Opsætning
Opsætning af Finance and Operations, Business edition
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition