Oversigt over forretningsfunktioner

Financials indeholder funktioner til almindelige forretningsprocesser i små og mellemstore virksomheder inden for engroshandel og professionelle services.

Funktionalitetsområderne Salg, Køb og Lager understøtter også almindelige forsyningskædeprocesser, som dog er begrænset til behovene hos engros- og distributionsvirksomheder uden styret lageradministration. Du kan finde flere oplysninger under Forsyningskæde.

Financials indeholder standardkonfigurationer for de fleste forretningsprocesser, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til din virksomheds behov. Fra din startside kan du åbne assisterede opsætningsvejledninger, som hjælper dig med at konfigurere bestemte scenarier, og tilføje funktioner til Financials. Forskellige områder af forretningsfunktioner skal konfigureres manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Financials.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Gennemføre og modtage betalinger, administrere pengestrømme, periodisere indtægter og omkostninger, opstille årsafslutning og administrere anlægsaktiver. Finans
Få indsigt til udførelsen af dine forretningsaktiviteter via budgetter, kontoskemaer og analyser. Business Intelligence
Administrere salgsprocesser og oplysninger, f.eks. tilbud, ordrer, returvareordrer og debitorkonti, og foretage direkte levering. Salg
Administrere indkøbsprocesser og oplysninger, f.eks. fakturaer, ordrer, returvareordrer og kreditorkonti og købe varer fra salgsdokumenter. Køb
Registrere ny lagerbeholdning eller varer af tjenestetypen, kategorisere varer med henblik på nem søgning, regulere lagerniveauer og udføre almindelige lageromkostningsopgaver. Lagerbeholdning
Styre og understøtte din salgsindsats og fokusere dine interaktioner på foretrukne kunder og kontakter. Relationsstyring
Oprette sager og planlægge ressourcer for projekter, administrere sagsbudgetter, overvåge status og spore maskin- og medarbejdertimer. Projektstyring
Organisere anlægsaktiverne, sikre korrekt periodisk afskrivning og holde styr på reparationsomkostninger. Anlægsaktiver
Føre detaljerede registre over medarbejderne og registrere fravær til analyseformål. Personale

Se også

Opsætning af Financials
Velkommen til Dynamics 365 for Financials
Arbejde med Financials