Aktivere virksomhedens data til Power BI

Du kan nemt få indsigt i dine Finance and Operations, Business edition-data med Power BI og Finance and Operations, Business edition-indholdspakker. Power BI henter dine data og opretter derefter et out-of-the-box dashboard og rapporter baseret på dataene.

Microsoft er udgivet følgende indholdspakker:

App Description
Microsoft Finance and Operations, Business edition Indeholder et dashboard med de vigtigste finansielle data over en periode, f.eks. indtægter og udgifter, driftsavance og kassebeholdningsproces.
Microsoft Finance and Operations, Business edition - CRM Indeholder et dashboard med vigtige oplysninger om salgsmuligheder og kontakter.
Microsoft Finance and Operations, Business edition - Sales Indeholder et dashboard med vigtige oplysninger om salg og lager.

Brug af dashboards

Hver indholdspakke indeholder rapporter, som du kan dykke ned i:

 • Vælg en visualisering på dashboardet for at få vist en af de underliggende rapporter.
 • Filtrer rapporten, eller tilføj felter, du vil overvåge.
 • Fastgør denne brugerdefinerede visning til dashboardet for fortsat sporing.
  Du kan opdatere dataene manuelt, og kan du oprette en tidsplan for opdatering. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af planlagt opdatering.

Indholdspakkerne er konfigureret til arbejde med data fra demonstrationsvirksomheden, som du får, når du tilmelder dig eksempelvisningen af Finance and Operations, Business edition. Når du installerer de pågældende apps i Power BI, og du opretter forbindelse til dine egne data, fungerer nogle rapporter ikke, fordi de skal bruge data, som virksomheden ikke har. I så fald kan du ganske enkelt fjerne rapporten fra dashboardet.

Note

Du kan også oprette dine egne rapporter og dashboards i Power BI baseret på dine Finance and Operations, Business edition-data. Du kan finde flere oplysninger under Forbinde dine virksomhedsdata med Power BI.

Adgang til Finance and Operations, Business edition i Power BI

Når du vil have vist dine Finance and Operations, Business edition-data i Power BI, skal du have følgende:

Du kan finde flere oplysninger på Power BI-webstedet om at oprette forbindelse til tjenester med indholdspakker til Power BI.

Når du vil have adgang til dine Finance and Operations, Business edition-data skal du på forbindelsessiden i Power BI angive følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse
URL-adresse til OData Feed OData URL-adressen så Power BI kan få adgang til din virksomhed f.eks. https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Godkendelsesmetode Vælg Basic.
Brugernavn Dit navn som det vises for kontoen i Finance and Operations, Business edition, f.eks. John Smith.
Adg.kode Dette er webtjenesteadgangsnøglen til din brugerkonto i Finance and Operations, Business edition.

Det betyder, at du skal have tre oplysninger fra Finance and Operations, Business edition: OData URL-adressen og webtjenesteadgangsnøglen til brugerkontoen.

Hente URL-adressen

Når du tilføjer Finance and Operations, Business edition til Power BI, skal du angive en URL-adresse, så Power BI kan få adgang til data fra din virksomhed. På forbindelsessiden omtales URL-adressen som URL-adresse til OData Feed, og den skal have følgende format:

   https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US') 

I dette eksempel er mybusiness navnet på Finance and Operations, Business edition-tjenesten, og CRONUS US er navnet på demonstrationsvirksomheden, hvor %20 repræsenterer området i navnet.
Du henter URL-adressen ved i Finance and Operations, Business edition at søge efter og åbne vinduet Webtjeneste. Dette vindue viser de webtjenester, der aktuelt er tilgængelige, og du kan kopiere linket fra feltet URL-adresse til OData til en af standard OData-webtjenesterne.

Få brugernavnet og adgangsnøglen til webtjenesten

Hvis du vil bruge data fra Finance and Operations, Business edition i Power BI skal du i vinduet Opret forbindelse til Financials angive et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet er dit navn som det vises for kontoen i Finance and Operations, Business edition, så Power BI kan logge det i Finance and Operations, Business edition. Adgangskoden er den webtjenesteadgangsnøgle, der er konfigureret til din brugerkonto i Finance and Operations, Business edition.

Du finder disse oplysninger ved i Finance and Operations, Business edition at søge efter vinduet Brugere og derefter åbne kortet for din brugerkonto. I oversigtspanelet Generelt skal du kopiere indholdet af feltet Brugernavn og i oversigtspanelet Webtjenesteadgang kopiere indholdet af feltet Webtjenesteadgangsnøgle. Hvis feltet Webtjenesteadgangsnøgle er tomt, skal du på båndet vælge Angiv webtjenesteadgangsnøgle, vælge feltet Nøglen udløber aldrig og derefter klikke på knappen OK. Derefter kan du kopiere nøglen.

Hente data fra Finance and Operations, Business edition

Finance and Operations, Business edition-dashboardet viser de mest almindelige rapporter, du kan bruge til at registrere din virksomhed. Dataene er hentet fra Finance and Operations, Business edition-virksomheden ved hjælp af webtjenester, der læser data direkte. I Finance and Operations, Business edition indeholder vinduet Webtjenester de webtjenester, der er oprettet for dig.

Note

Hvis du ændrer navnet på en af disse webtjenester, vises data ikke i Power BI.
Hvis du vil tilføje andre data i Power BI, skal du finde tabellerne i Finance and Operations, Business edition, vise dem som webtjenester og derefter føje dem til indholdspakken. Dette er et avanceret scenarie, og det anbefales, at du starter med de data, der allerede findes i Power BI.

Fejlfinding

Power BI-dashboardet er baseret på de publicerede webtjenester, der er anført ovenfor, og viser data fra demonstrationsvirksomheden eller din egen virksomhed, hvis du indlæser data fra dit aktuelle økonomisystem. Men hvis noget går galt indeholder dette afsnit en løsning til de mest almindelige problemer.

"Parametervalideringen mislykkedes, kontroller, at alle parametre er gyldige"
Hvis du får denne fejlmeddelelse, når du har angivet URL-adressen til Finance and Operations, Business edition, skal du kontrollere, at følgende krav opfyldt:

"Logon mislykkedes"
Hvis fejlmeddelelsen "Logon mislykkedes" vises, når du logger på dashboardet ved hjælp af dine legitimationsoplysninger til Finance and Operations, Business edition, kan det skyldes en af følgende situationer:

 • Den konto, du bruger, har ikke rettigheder til at læse Finance and Operations, Business edition-data fra din konto.

  Kontroller din brugerkonto i Finance and Operations, Business edition, og kontroller, at du har brugt den rigtige webtjenesteadgangsnøgle som adgangskode, og prøv derefter igen.

 • Den Finance and Operations, Business edition-forekomst, du prøver at oprette forbindelse til, har ikke et gyldigt SSL-certifikat. I dette tilfælde kan du se en mere detaljeret fejlmeddelelse ("kan ikke etablere SSL-tillidsrelation").

  Note

  Selvsignerede certifikater understøttes ikke.

"UPS"
Hvis du får vist en "UPS"-fejlmeddelelse, når du er færdig med godkendelsesdialogboksen, skyldes dette oftest problemer med forbindelsen til dataene til indholdspakken.

 • Kontroller, at URL-adressen følger det mønster, der blev angivet tidligere:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')

 • En almindelig fejl er at angive hele URL-adressen til en bestemt webtjeneste:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')/powerbifinance

 • Eller du kan have glemt at angive firmanavnet:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/

Se også

Business Intelligence
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Overføre virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Bruge Finance and Operations, Business edition som Power BI-datakilde
Bruge Finance and Operations, Business edition som PowerApps-datakilde
Bruge Finance and Operations, Business edition i Microsoft Flow

Starte en gratis prøveversion!

Get training!