Aktivere virksomhedens data til Power BI

Du kan nemt få indsigt i dine Finansielle oplysninger-data med Power BI og Finansielle oplysninger-indholdspakker. Power BI henter dine data og opretter derefter et out-of-the-box dashboard og rapporter baseret på dataene.

Indholdspakkerne er konfigureret til arbejde med salgstal og finansielle data fra demonstrationsvirksomheden, som du får, når du tilmelder dig eksempelvisningen af Dynamics 365 for Financials.

 • Vælg en visualisering på dashboardet for at få vist en af syv underliggende rapporter.
 • Filtrer rapporten, eller tilføj felter, du vil overvåge.
 • Fastgør denne brugerdefinerede visning til dashboardet for fortsat sporing.
  Dashboardet og de underliggende rapporter opdateres dagligt. Du kan kontrollere opdateringsplanen og ændre hyppigheden på datasættet.
Bemærk

Du kan også oprette dine egne rapporter og dashboards i Power BI baseret på dine Finansielle oplysninger-data. Du kan finde flere oplysninger under Forbinde dine virksomhedsdata med Power BI.

Adgang til Finansielle oplysninger i Power BI

Når du vil have vist dine Finansielle oplysninger-data i Power BI, skal du have følgende:

 • Adgang til Finansielle oplysninger. Du kan finde flere oplysninger under Financials.
 • Adgang til Power BI. Du kan finde flere oplysninger i Power BI.

Du kan finde flere oplysninger på Power BI-webstedet om at oprette forbindelse til tjenester med indholdspakker til Power BI.

Når du vil have adgang til dine Finansielle oplysninger-data skal du på forbindelsessiden i Power BI angive følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse
URL-adresse til OData Feed OData URL-adressen så Power BI kan få adgang til din virksomhed f.eks. https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Godkendelsesmetode Vælg Basic.
Brugernavn Dit navn som det vises for kontoen i Finansielle oplysninger, f.eks. John Smith.
Adg.kode Dette er webtjenesteadgangsnøglen til din brugerkonto i Finansielle oplysninger.

Det betyder, at du skal have tre oplysninger fra Financials: OData URL-adressen og webtjenesteadgangsnøglen til brugerkontoen.

Hente URL-adressen

Når du tilføjer Finansielle oplysninger til Power BI, skal du angive en URL-adresse, så Power BI kan få adgang til data fra din virksomhed. På forbindelsessiden omtales URL-adressen som URL-adresse til OData Feed, og den skal have følgende format:

   https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US') 

I dette eksempel er mybusiness navnet på Financials-tjenesten, og CRONUS US er navnet på demonstrationsvirksomheden, hvor % 20 repræsenterer området i navnet.
Du henter URL-adressen ved i Finansielle oplysninger at søge efter og åbne vinduet Webtjeneste. Dette vindue viser de webtjenester, der aktuelt er tilgængelige, og du kan kopiere linket fra feltet URL-adresse til OData til en af standard OData-webtjenesterne.

Få brugernavnet og adgangsnøglen til webtjenesten

Hvis du vil bruge data fra Finansielle oplysninger i Power BI skal du i vinduet Opret forbindelse til Financials angive et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet er dit navn som det vises for kontoen i Finansielle oplysninger, så Power BI kan logge det i Finansielle oplysninger. Adgangskoden er den webtjenesteadgangsnøgle, der er konfigureret til din brugerkonto i Finansielle oplysninger.

Du finder disse oplysninger ved i Finansielle oplysninger at søge efter vinduet Brugere og derefter åbne kortet for din brugerkonto. I oversigtspanelet Generelt skal du kopiere indholdet af feltet Brugernavn og i oversigtspanelet Webtjenesteadgang kopiere indholdet af feltet Webtjenesteadgangsnøgle. Hvis feltet Webtjenesteadgangsnøgle er tomt, skal du på båndet vælge Angiv webtjenesteadgangsnøgle, vælge feltet Nøglen udløber aldrig og derefter klikke på knappen OK. Derefter kan du kopiere nøglen.

Hente data fra Finansielle oplysninger

Finansielle oplysninger-dashboardet viser de mest almindelige rapporter, du kan bruge til at registrere din virksomhed. Dataene er hentet fra Finansielle oplysninger-virksomheden ved hjælp af webtjenester, der læser data direkte. I Finansielle oplysninger kan du i vinduet Webtjenester se webtjenester, der er konfigureret til dig, herunder følgende, der forbruges af indholdspakken i Power BI:

 • ItemSalesAndProfit
 • ItemSalesByCustomer
 • powerbifinance
 • SalesDashboard
 • SalesOpportunities
 • SalesOrdersBySalesPerson
 • TopCustomerOverview
Bemærk

Hvis du ændrer navnet på en af disse webtjenester, vises data ikke i Power BI.
Hvis du vil tilføje andre data i Power BI, skal du finde tabellerne i Finansielle oplysninger, vise dem som webtjenester og derefter føje dem til indholdspakken. Dette er et avanceret scenarie, og det anbefales, at du starter med de data, der allerede findes i Power BI.

Fejlfinding

Power BI-dashboardet er baseret på de publicerede webtjenester, der er anført ovenfor, og viser data fra demonstrationsvirksomheden eller din egen virksomhed, hvis du indlæser data fra dit aktuelle økonomisystem. Men hvis noget går galt indeholder dette afsnit en løsning til de mest almindelige problemer.

"Parametervalideringen mislykkedes, kontroller, at alle parametre er gyldige"
Hvis du får denne fejlmeddelelse, når du har angivet URL-adressen til Finansielle oplysninger, skal du kontrollere, at følgende krav opfyldt:

"Logon mislykkedes"
Hvis fejlmeddelelsen "Logon mislykkedes" vises, når du logger på dashboardet ved hjælp af dine legitimationsoplysninger til Finansielle oplysninger, kan det skyldes en af følgende situationer:

 • Den konto, du bruger, har ikke rettigheder til at læse Finansielle oplysninger-data fra din konto.

  Kontroller din brugerkonto i Finansielle oplysninger, og kontroller, at du har brugt den rigtige webtjenesteadgangsnøgle som adgangskode, og prøv derefter igen.

 • Den Finansielle oplysninger-forekomst, du prøver at oprette forbindelse til, har ikke et gyldigt SSL-certifikat. I dette tilfælde kan du se en mere detaljeret fejlmeddelelse ("kan ikke etablere SSL-tillidsrelation").

  Bemærk

  Selvsignerede certifikater understøttes ikke.

"UPS"
Hvis du får vist en "UPS"-fejlmeddelelse, når du er færdig med godkendelsesdialogboksen, skyldes dette oftest problemer med forbindelsen til dataene til indholdspakken.

Se også

Velkommen til Dynamics 365 for Financials
Overføre virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Bruge Dynamics 365 for Financials som Power BI-datakilde
Bruge Dynamics 365 for Financials som PowerApps-datakilde
Bruge Dynamics 365 for Financials i Microsoft Flow

Starte en gratis prøveversion!