Aktivere virksomhedens data til Power BI

Du kan nemt få indsigt i dine Dynamics 365-data med Power BI og Dynamics 365-indholdspakker. Power BI henter dine data og opretter derefter et out-of-the-box dashboard og rapporter baseret på dataene.

Microsoft er udgivet følgende indholdspakker:

App Beskrivelse
Microsoft Dynamics 365 for Financials Indeholder et dashboard med de vigtigste finansielle data over en periode, f.eks. indtægter og udgifter, driftsavance og kassebeholdningsproces.
Microsoft Dynamics 365 for Financials - CRM Indeholder et dashboard med vigtige oplysninger om salgsmuligheder og kontakter.
Microsoft Dynamics 365 for Financials - Sales Indeholder et dashboard med vigtige oplysninger om salg og lager.

Brug af dashboards

Hver indholdspakke indeholder rapporter, som du kan dykke ned i:

 • Vælg en visualisering på dashboardet for at få vist en af de underliggende rapporter.
 • Filtrer rapporten, eller tilføj felter, du vil overvåge.
 • Fastgør denne brugerdefinerede visning til dashboardet for fortsat sporing.
  Du kan opdatere dataene manuelt, og kan du oprette en tidsplan for opdatering. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af planlagt opdatering.

Indholdspakkerne er konfigureret til arbejde med data fra demonstrationsvirksomheden, som du får, når du tilmelder dig eksempelvisningen af Dynamics 365. Når du installerer de pågældende apps i Power BI, og du opretter forbindelse til dine egne data, fungerer nogle rapporter ikke, fordi de skal bruge data, som virksomheden ikke har. I så fald kan du ganske enkelt fjerne rapporten fra dashboardet.

Bemærk

Du kan også oprette dine egne rapporter og dashboards i Power BI baseret på dine Dynamics 365-data. Du kan finde flere oplysninger under Forbinde dine virksomhedsdata med Power BI.

Adgang til Dynamics 365 i Power BI

Når du vil have vist dine Dynamics 365-data i Power BI, skal du have følgende:

Du kan finde flere oplysninger på Power BI-webstedet om at oprette forbindelse til tjenester med indholdspakker til Power BI.

Når du vil have adgang til dine Dynamics 365-data skal du på forbindelsessiden i Power BI angive følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse
URL-adresse til OData Feed OData URL-adressen så Power BI kan få adgang til din virksomhed f.eks. https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Godkendelsesmetode Vælg Basic.
Brugernavn Dit navn som det vises for kontoen i Dynamics 365, f.eks. John Smith.
Adg.kode Dette er webtjenesteadgangsnøglen til din brugerkonto i Dynamics 365.

Det betyder, at du skal have tre oplysninger fra Dynamics 365: OData URL-adressen og webtjenesteadgangsnøglen til brugerkontoen.

Hente URL-adressen

Når du tilføjer Dynamics 365 til Power BI, skal du angive en URL-adresse, så Power BI kan få adgang til data fra din virksomhed. På forbindelsessiden omtales URL-adressen som URL-adresse til OData Feed, og den skal have følgende format:

   https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US') 

I dette eksempel er mybusiness navnet på Dynamics 365-tjenesten, og CRONUS US er navnet på demonstrationsvirksomheden, hvor %20 repræsenterer området i navnet.
Du henter URL-adressen ved i Dynamics 365 at søge efter og åbne vinduet Webtjeneste. Dette vindue viser de webtjenester, der aktuelt er tilgængelige, og du kan kopiere linket fra feltet URL-adresse til OData til en af standard OData-webtjenesterne.

Få brugernavnet og adgangsnøglen til webtjenesten

Hvis du vil bruge data fra Dynamics 365 i Power BI skal du i vinduet Opret forbindelse til Financials angive et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet er dit navn som det vises for kontoen i Dynamics 365, så Power BI kan logge det i Dynamics 365. Adgangskoden er den webtjenesteadgangsnøgle, der er konfigureret til din brugerkonto i Dynamics 365.

Du finder disse oplysninger ved i Dynamics 365 at søge efter vinduet Brugere og derefter åbne kortet for din brugerkonto. I oversigtspanelet Generelt skal du kopiere indholdet af feltet Brugernavn og i oversigtspanelet Webtjenesteadgang kopiere indholdet af feltet Webtjenesteadgangsnøgle. Hvis feltet Webtjenesteadgangsnøgle er tomt, skal du på båndet vælge Angiv webtjenesteadgangsnøgle, vælge feltet Nøglen udløber aldrig og derefter klikke på knappen OK. Derefter kan du kopiere nøglen.

Hente data fra Dynamics 365

Dynamics 365-dashboardet viser de mest almindelige rapporter, du kan bruge til at registrere din virksomhed. Dataene er hentet fra Dynamics 365-virksomheden ved hjælp af webtjenester, der læser data direkte. I Dynamics 365 indeholder vinduet Webtjenester de webtjenester, der er oprettet for dig.

Bemærk

Hvis du ændrer navnet på en af disse webtjenester, vises data ikke i Power BI.
Hvis du vil tilføje andre data i Power BI, skal du finde tabellerne i Dynamics 365, vise dem som webtjenester og derefter føje dem til indholdspakken. Dette er et avanceret scenarie, og det anbefales, at du starter med de data, der allerede findes i Power BI.

Fejlfinding

Power BI-dashboardet er baseret på de publicerede webtjenester, der er anført ovenfor, og viser data fra demonstrationsvirksomheden eller din egen virksomhed, hvis du indlæser data fra dit aktuelle økonomisystem. Men hvis noget går galt indeholder dette afsnit en løsning til de mest almindelige problemer.

"Parametervalideringen mislykkedes, kontroller, at alle parametre er gyldige"
Hvis du får denne fejlmeddelelse, når du har angivet URL-adressen til Dynamics 365, skal du kontrollere, at følgende krav opfyldt:

"Logon mislykkedes"
Hvis fejlmeddelelsen "Logon mislykkedes" vises, når du logger på dashboardet ved hjælp af dine legitimationsoplysninger til Dynamics 365, kan det skyldes en af følgende situationer:

 • Den konto, du bruger, har ikke rettigheder til at læse Dynamics 365-data fra din konto.

  Kontroller din brugerkonto i Dynamics 365, og kontroller, at du har brugt den rigtige webtjenesteadgangsnøgle som adgangskode, og prøv derefter igen.

 • Den Dynamics 365-forekomst, du prøver at oprette forbindelse til, har ikke et gyldigt SSL-certifikat. I dette tilfælde kan du se en mere detaljeret fejlmeddelelse ("kan ikke etablere SSL-tillidsrelation").

  Bemærk

  Selvsignerede certifikater understøttes ikke.

"UPS"
Hvis du får vist en "UPS"-fejlmeddelelse, når du er færdig med godkendelsesdialogboksen, skyldes dette oftest problemer med forbindelsen til dataene til indholdspakken.

 • Kontroller, at URL-adressen følger det mønster, der blev angivet tidligere:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')

 • En almindelig fejl er at angive hele URL-adressen til en bestemt webtjeneste:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')/powerbifinance

 • Eller du kan have glemt at angive firmanavnet:

  https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/

Se også

Business Intelligence
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Overføre virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Bruge Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition som Power BI-datakilde
Bruge Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition som PowerApps-datakilde
Bruge Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition i Microsoft Flow

Starte en gratis prøveversion!