Oversigt over funktioner i forsyningskæden

Finansielle oplysninger understøtter almindelige forsyningskædeprocesser, som dog er begrænset til behovene hos engros- og distributionsvirksomheder uden styret lageradministration.

Ud over salgsfakturadokumenter kan du administrere din ordreopfyldelse for salgsordrer, hvilket f.eks giver dig mulighed for at levere dele af et ordreantal, fordi hele antallet ikke er tilgængeligt på én gang. Du kan få varer direkte leveret fra en leverandør til en kunde ved at linke salgsordren til den tilhørende købsordre.

Lagerbeholdningen opdateres dynamisk, når du sælger og køber varer, og tilgængelighedsoplysninger eller advarsler vises for sælgere på flere måder. Du kan justere lagerbeholdningen manuelt ved at bogføre direkte til vareposterne, f.eks, efter en fysisk optælling. Du kan tilbyde og sælge varer til kunderne uden at vedligeholde lagerbeholdningen for dem. Hvis du vil medtage sådanne katalogvarer til din forsyningskædeproces, skal du blot konvertere dem til almindelige varer.

Ud over købsfakturadokumenter kan du administrere din forsyningsside med indkøbsordrer, hvilket giver dig mulighed for at registrere delleveringer af et ordreantal. En enkel forsyningsplanlægningsfunktion giver dig mulighed for at initiere et køb direkte fra den salgsfaktura, der kræver varerne.

Både salgs- og købsdokumenter kan kun bogføres som leveret eller modtaget eller som leveret eller modtaget og faktureret, hvilket giver dig mulighed at opdele ansvaret hos ordrebehandlere og regnskabsroller.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Registrere nye kunder, give salgstilbud, sælge produkter på ordrer eller fakturaer, for eksempel som direkte levering, og administrere salgsreturvarer. Salg
Registrere nye kreditorer, købe varer på ordrer eller fakturaer, for eksempel initieret fra en salgsfaktura, og administrere købsreturvarer. Køb
Registrere nye fysiske produkter eller serviceprodukter, regulere lagerbeholdningen og administrere lagerværdien ved at bogføre reguleret kostpris i finansregnskabet. Lagerbeholdning

Se også

Konfigurere salg
Administrere tilgodehavender
Opsætning af indkøb
Administrere skyldige beløb
Arbejde med Finansielle oplysninger
Generelle forretningsfunktioner