Definere alternative adresser for kontakter

Du kan tildele en alternativ adresse, som en kontaktperson i perioder får sendt post til, f.eks. et sommerhus. Du kan også tildele en eller flere datointervaller til hver af kontaktpersonens alternative adresser og på den måde angive, hvornår en bestemt adresse er gyldig.

Sådan tildeles alternative adresser

  1. Åbn kontakten.
  2. Vælg handlingen Alternativ adresse, og vælg derefter Kort. Vinduet Alt. adresser på kontakter åbnes.
  3. Indtast en ny alternativ adresse, og udfyld felterne i vinduet Kontaktens alternative adresse.

Gentag disse trin for hver alternativ adresse, du vil tildele. Du kan angive flere datointervaller til hver alternativ adresser.

Du kan også tildele alternative adresser fra vinduet Kontaktoversigt ved at udføre samme procedure.

Sådan tildeles et datointerval til en alternativ adresse

  1. Åbn kontakten.
  2. Vælg handlingen Alternativ adresse, og vælg derefter Datointerval. Vinduet Alt. adr.datointv. - kontakt åbnes.
  3. Vælg handlingen Ny.
  4. I feltet Kontaktens alt. adr.kode skal du vælge en alternativ adresse for kontakten og derefter udfylde felterne Startdato og Slutdato.

Gentag disse trin for hvert datointerval, du vil tildele.

Se også

Opret kontaktvirksomheder
Arbejde med Finance and Operations, Business edition