Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads

Før du kan begynde at bruge salgsleads, skal du definere salgsprocesser og salgsprocesfaser. En salgsproces består af en række faser, der går fra den første kontakt til afslutningen af et salg. Hvert trin kan have bestemte krav, der skal opfyldes, f.eks kræve et salgstilbud, før et lead kan gå til næste fase. Du kan også angive, om en fase kan springes over. Du kan definere så mange salgsprocesser, der er behov for, og du kan definere så mange salgsprocesfaser, det er nødvendigt, i en salgsproces.

Implementering af salgsprocesser for leads kræver, at du konfigurerer salgsprocessen, definerer de forskellige faser i processen og derefter tildeler processen til leads. Tildeling af den pågældende aktivitet eller opgaver til et lead kan være en del af oprettelsen af en salgsproces.

I dette emne beskrives også opsætning af opgaver og aktiviteter, og hvordan du kan tildele opgaver til aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes aktiviteter til opgaver".

Sådan oprettes salgsproceskoder for leads

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Salgsprocesser, og vælg derefter det relaterede link. Vinduet Salgsprocesser åbnes og viser de eksisterende salgsprocesser.
 2. Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Gentag disse trin for hver salgsproces, du vil oprette. Når du har defineret salgsprocesser for leads, kan du definere de forskellige faser i hver proces.

Sådan defineres salgsprocesfaser for leads

 1. I vinduet Salgsprocesser skal du vælge den leadsalgsproces, som du vil definere faserne i, og derefter vælge handlingen Faser. Vinduet Salgsprocesfaser åbnes.
 2. Vælg handlingen Ny for at oprette en ny fase i salgsprocessen.

Gentag disse trin for hver fase, du vil definere i salgsproces.

Sådan tildeles faser i salgsprocesser til leads

Når du har tilføjet fasen i salgsprocessen for leads, kan du begynde at tilføje salgsprocesser og derefter tildele procesfasen til leads ved at angive feltet Salgsproceskode. Du kan finde flere oplysninger under Oprette salgsleads.

Sådan defineres aktiviteter til opgaver

Du kan samle flere opgaver, for eksempel opgaver, der hver repræsenterer et trin, i aktiviteter. Aktivitetsopgaver er forbundet med hinanden vha. en datoformel. Du kan tildele aktiviteter til leads, sælgere og kontaktpersoner.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Aktiviteter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov.
 3. I oversigtspanelet Linjer skal du udfylde felterne efter behov for at definere en eller flere opgaver i aktiviteten.

Sådan tildeles opgaver eller aktiviteter til leads

Når du har oprettet en opgave, kan du tildele den til et salgslead og dermed tildele aktiviteten, som opgaven tilhører.

Bemærk

Nedenfor beskrives, hvordan aktivitetsopgaver tildeles til leads. Trinene er de samme, når du tildeler opgaver til sælgere og kontaktpersoner.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Leads, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg et lead, og vælg derefter handlingen Opgaver.
 3. Vælg handlingen Opret opgave i vinduet Opgaveliste.
 4. I vinduet Opret opgave skal du udfylde felterne efter behov.

  Bemærk, at i feltet Lead tildeles det automatisk til det pågældende lead.

 5. Vælg knappen OK.
 6. I vinduet Opgaveliste skal du vælge den nye opgave og derefter vælge handlingen Tildel aktiviteter.
 7. I vinduet Tildel aktivitet skal du udfylde felterne efter behov, og derefter vælge knappen OK.

Se også

Behandling af salgsleads
Salg
Arbejde med Finance and Operations, Business edition