Administrere salgsleads

Alle indgående leads kan anses for at være et salgslead. Du kan oprette leads og knytte dem til en sælger, så du kan holde styr på muligt salg.

Før du kan begynde at bruge leadadministration, skal du definere salgsprocesser og salgsprocesfaser. Efterhånden som du opretter leads, bør du angive oplysninger om kontaktperson, sælger, salgsproces og datoer samt dine anslåede værdier for salgsværdien af det pågældende lead og dit overslag over chancerne for vellykket gennemførelse.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Konfigurer de salgsprocesser, som du normalt følger, og de forskellige faser i hver salgsproces for leads. Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads
Oprette salgs-leads, som du har fra dine kontakter. Oprette salgsmuligheder
Flyt et salgslead via salgsprocessen til afslutning. Behandling af salgsleads

Se også

Salg
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Finance and Operations, Business edition