Arbejde med checks

Du kan udstede elektroniske og manuelle check Finance and Operations, Business edition. Udbetalingskladden bruges i begge tilfælde, når der udstedes checks til leverandører/kreditorer. Du kan også annullere checks og se checkposter.

Under proceduren til udstedelse af checks foreslås der betalinger, der oprettes poster, og der udskrives computerchecks.

Bemærk

Du kan kontrollere, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger. Du kan finde flere oplysninger under Eksportere en Positive Pay-fil.

Printeren skal være konfigureret korrekt med checkformater, og du skal definere hvilket checklayout, der skal bruges. Du kan finde flere oplysninger under Definere checklayouts

Sådan udsteder du checks

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld kladden med relevante betalinger, f.eks. ved hjælp af funktionen Lav kreditorbetalingsforslag. Du kan finde flere oplysninger i Lave kreditorbetalingsforslag.
 3. I feltet Bankbetalingstype på kladdelinjer til betaling, du vil foretage med check, skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Computercheck: Vælg denne mulighed, hvis du vil udskrive en check på beløbet fra udbetalingskladdelinjen. Du skal udskrive checkene, før du kan bogføre kladdelinjerne. Du kan kun vælge Computercheck, hvis Modkontotype eller Kontotype er Bankkonto.
  • Manuel check: Vælg denne mulighed, hvis du har oprettet en check manuelt og vil oprette en tilsvarende checkpost på beløbet. Du kan ikke udskrive check fra Finance and Operations, Business edition med denne indstilling. Du kan kun vælge Manuel check, hvis Modkontotype eller Kontotype er Bankkonto.

   Bemærk

   Du skal udskrive computerchecks, før du bogfører de relaterede kladdelinjer.

 4. I tilfælde af computercheck skal du vælge Udskriv check.
 5. I vinduet Check skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 6. Vælg knappen Udskriv.

Bemærk

Hvis du vil udskrive check i mere end én valuta fra forskellige bankkonti, skal du udføre kørslen Udskriv check separat for hver valuta og angive den korrekte bankkonto.

Sådan annulleres udskrevne checks, der ikke er blevet bogført

Du kan annullere ikke-bogførte checks, når de er blevet udskrevet, ved hjælp af handlingen Annuller check i vinduet Udbetalingskladde.

 1. I vinduet Udbetalingskladde skal du vælge Annuller Check, og vælg derefter hvilke checks der skal annulleres.

Sådan annulleres checks

Når checkbetalingen er blevet bogført, kan du kun annullere checks fra de resulterende bankposter.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den relevante bankkonto, vælg handlingen Rediger, og vælg derefter handlingen Checkposter.
 3. I vinduet Checkposter skal du vælge handlingen Annuller check.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Kun annulleringskontrol.
 5. Vælg knappen OK.

Se også

Administrere skyldige beløb
Konfigurere banktransaktioner
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbejde med Finance and Operations, Business edition