Bruge ressourcer til sager

Du registrerer forbruget af ressourcer i jobkladden, for at holde styr på omkostninger, priser og de arbejdstyper, der er knyttet til sagerne. Du kan finde flere oplysninger under Registrere forbrug for sager.

Du kan også bogføre forbruget af en ressource i en ressourcekladde. Posteringer i en ressourcekladde har ingen indflydelse på finanskontiene.

Sådan tildeles ressourcer til sager

Du kan tildele ressourcer til sager ved at oprette sagsplanlægningslinjer for sagen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette sager.

Sådan registreres ressourceforbrug for en sag

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn en relevante sagskladde, og udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Når kladden er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør.

Sådan reguleres ressourcepriser

Hvis du vil ændre kost- eller salgspriser for et større antal ressourcer, kan du anvende en kørsel.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Reguler ressourcepriser, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne på linjen efter behov, og vælg derefter knappen OK.

Bemærk

Denne kørsel kan ikke bruges til at ændre eller oprette alternative salgs- eller købspriser for ressourcer. Den ændrer kun indholdet af feltet på ressourcekortet for feltet Reguler felt, som du har markeret i kørslen. Reguleringen træder i kraft med det samme for ressourcen, så du bør kontrollere reguleringsfaktorerne før kørslen.

Sådan hentes forslag til ændring af ressourcepriser ud fra eksisterende alternative priser

Hvis du allerede har angivet en alternativ ressourcepris for nogle ressourcer, kan du bruge en kørsel til at angive flere alternative ressourcepriser.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourceprisforslag, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Foreslå ress.salgspris (pris), og udfyld derefter felterne efter behov.
 3. Vælg knappen OK.
 4. Vinduet Ressourceprisforslag viser resultatet af kørslen, når den er færdig.

Sådan henter du forslag til ændring af ressourcepriser ud fra standardpriser

Hvis du vil angive flere alternative ressourcepriser ud fra standardpriserne på ressourcekortet, kan du anvende en kørsel.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourceprisforslag, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Foreslå ress.salgspris (ress.), og udfyld derefter felterne efter behov.
 3. Vælg knappen OK.
 4. Åbn vinduet Ressourceprisforslag for at se resultatet af kørslen, når den er færdig.

Sådan henter du forslag til ændring af ressourcepriser ud fra standardpriser

Hvis du allerede har angivet en alternativ ressourcepris for nogle ressourcer, kan du bruge en kørsel til at angive flere alternative ressourcepriser.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Foreslå ress.salgs&pris (ress.), og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Vælg knappen OK.
 4. Åbn vinduet Ressourceprisforslag for at se resultatet af kørslen, når den er færdig.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Finance and Operations, Business edition