Projektstyring

I Finance and Operations, Business edition kan du udføre almindelige projektstyringsopgaver, som f.eks. konfiguration af en sag og planlægning af en ressource samt anskaffelsen af de oplysninger, der er nødvendige til administration af budgetter og overvågning af status. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Som projektleder har du et godt overblik, ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter.

Før du kan bruge Finance and Operations, Business edition til at administrere projekter, skal du definere ressourcer, timesedler og sager. Der er flere oplysninger under Konfigurere projektstyring.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Opret sager, tildel sagsopgaver og forbered sagsplanlægningslinjer. Oprette sager
Alloker ressourcer til sager, og administrer ressourcepriser. Bruge ressourcer til sager
Opret en timeseddel med integreret sagsopgave og planlægningslinjer, og bogfør timeseddellinjer til en sagskladde. Bruge timesedler for sager
Læg budget for ressourcer, der skal bruges i sager, og sammenlign det faktiske og vare- og ressourceforbrug med det budgetterede forbrug for at forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten for fremtidige projekter. Administrere sagsbudgetter
Gennemse og registrer forbrug på forskellige dele af din sag, der automatisk opdateres, når du ændrer eller overfører oplysninger mellem sagsplanlægningslinjer og sagskladder eller sagsfakturaer til bogføring. Registrere forbrug for sager
Køb leveringer for en sag, enten på købsordrer eller fakturaer, og registrer varen og tidsforbruget. Administrere sagsforsyninger
Få mere at vide om Igangværende arbejde, en funktion, der sikrer korrekte regnskaber, og giver dig mulighed for at vurdere den økonomiske værdi af igangværende sager. Forstå VIA-metoder
Bogfør forbruget af materialer, ressourcer og andre udgifter ved igangværende arbejde for at overvåge arbejdets økonomiske værdi og føre korrekt regnskab, selvom du bogfører sagsudgifter, inden du fakturerer sagen. Overvåge jobstatus og -udførelse
Registrer løbende sagsomkostninger for ressourceforbrug, materialer og sagsrelaterede indkøb, og fakturer kunden, enten når sagen er afsluttet eller i henhold til en faktureringsplan. Fakturere sager

Se også

Konfigurere projektstyring
Tilpasse din Finance and Operations, Business edition-oplevelse
Køb
Salg
Finans
Arbejde med Finance and Operations, Business edition

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!