Forstå VIA -metoder

Finance and Operations, Business edition understøtter følgende metoder til beregning og registrering af værdien af igangværende arbejde.

VIA-metode Beregningsformel Beregningsbeskrivelse
Kostværdi Realiserede indtægter = Fakturerbar faktureret pris

Anslået kostbeløb = Fakturerbart salgsbeløb x Budgetomkostninger

VIA-omkostninger = (Færdiggørelsesgrad -faktureret % x Anslået kostbeløb

Færdiggørelsesgrad = Forbrug-kostbeløb/Budget-kostbeløb
Faktureret % = Fakturerbar faktureret pris

Fakturerbart salgsbeløb realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb - Igangværende arbejde
I beregninger af kostværdi startes der med at beregne værdien af det, der er leveret, idet der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på færdiggørelsesgrad. Fakturerede kostbeløb fratrækkes, ved at der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på faktureringsprocenten.

Denne beregning kræver, at fakturerbart salgsbeløb, budget-salgsbeløb og budget-kostbeløb angives korrekt for hele sagen.
Salgsomkostning Realiserede indtægter = Fakturerbar faktureret pris

Realiserede omkostninger = Budget-kostbeløb x faktureringsprocent

Faktureret % = Fakturerbart faktureret salgsbeløb / Fakturerbart salgsbeløb

(Faktureret % findes som kolonne i sagsopgavelinjer)

Igangv. arbejder køb = Forbrug-kostbeløb – realiserede omkostninger
Beregninger af salgsomkostninger starter med beregning af realiserede omkostninger. Omkostninger realiseres proportionalt baseret på budgetteret kostbeløb.

Denne beregning kræver, at det fakturerbare salgsbeløb og det budgetterede kostbeløb angives korrekt for hele sagen.
Salgsværdi Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb

Realiseret indtægt = Forbrug-salgsbeløb x Forventet faktureringsforhold

Omkostningsdækningspct. % = Fakturerbart salgsbeløb/Budgetteret salgsbeløb

Igangværende arbejde salg = Realiseret salg - Fakturerbart faktureret salgsbeløb
I beregninger af salgsværdi realiseres indtægter proportionalt baseret på Forbrug-kostbeløb og det forventede omkostningsdækningsforhold.

Denne beregning kræver, at det fakturerbare salgsbeløb og det budgetterede salgsbeløb angives korrekt for hele sagen.
Færdiggørelsesgrad Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb

Realiseret indtægt = Fakturerbar salgspris x Færdiggørelsesgrad

Færdiggørelsesgrad = Forbrug-kostbeløb/Budget-kostbeløb
(Kaldes “Fuldførelse af omkostning i % “ på sagsopgavelinjer)

Igangværende arbejde salg = Realiseret salg - Fakturerbart faktureret salgsbeløb
I beregninger af færdiggørelsesgrad realiseres indtægt proportionalt baseret på færdiggørelsesgraden, dvs. Forbrug-kostbeløb over for Budgetomkostninger.

Denne beregning kræver, at det fakturerbare salgsbeløb og det budgetterede kostbeløb angives korrekt for hele sagen.
Afsluttet kontrakt VIA-beløb = VIA-kostbeløb = Forbrug (kostbeløb)

Igangværende arbejde - salgsbeløb = Fakturerbar (faktureret salg)
Afsluttet kontrakt realiserer ikke indtægter og omkostninger, før sagen er afsluttet. Du kan vælge denne metode, hvis der er stor tvivl omkring de anslåede kostbeløb og sagens omsætning.

Alt forbrug bogføres til kontoen til VIA-omkostninger (aktiv), og alt faktureret salg bogføres til kontoen til faktureret VIA-salg (kreditorkonto), indtil sagen er afsluttet.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Finance and Operations, Business edition