Fremgangsmåde: Behandle købsreturvarer eller annulleringer

Hvis du skal returnere varer til din kreditor eller annullere serviceydelser, som du har købt, kan du oprette og bogføre en købskreditnota, der angiver den ønskede ændring for den oprindelige købsfaktura. For at medtage de korrekte købsfakturaoplysninger kan du oprette købskreditnotaen fra den bogførte købsfaktura eller bruge funktionen Kopier.

Bemærk

Hvis en bogført købsfaktura endnu ikke er betalt, kan du bruge funktionen Ret eller Annuller på den bogførte købsfaktura, så du automatisk tilbagefører de pågældende transaktioner. Disse funktioner fungerer kun for ubetalte fakturaer, og de understøtter ikke delvise returneringer eller annulleringer. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer.

Du opretter typisk en købskreditnota som reaktion på en kreditnota, der er sendt til dig af en kreditor. Købskreditnotaen fungerer som din interne dokumentation i kreditnotaprocessen til regnskabsmæssigt formål.

Ændringen kan være relateret til alle produkterne på den oprindelige købsfaktura eller kun til nogle af produkterne. Tilsvarende kan du delvist returnere modtagne varer eller kræve delvis refusion af modtagne serviceydelser. I dette tilfælde skal du redigere de kopierede købsfakturaoplysninger.

Ud over den oprindelige bogførte købsfaktura kan du anvende købskreditnotaen på andre købsdokumenter, for eksempel en anden bogført købsfaktura, fordi du også returnerer varerne fra denne faktura.

Bogføringen af kreditnotaen gendanner også de varegebyrer, der er tildelt til det bogførte dokument, så varens værdiposter er de samme, som før varegebyret blev tildelt.

Sådan oprettes en købskreditnota fra en bogført købsfaktura

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bogførte købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Bogf. købsfakturaer skal du vælge den bogførte købsfaktura, der skal tilbageføres, og derefter vælge handlingen Opret rettelseskreditnota.

  De fleste felter i hovedet på købskreditnotaen er udfyldt med oplysninger fra den bogførte købsfaktura. Du kan redigere alle felterne f.eks med nye oplysninger, der afspejler returneringsaftalen.

 3. Rediger oplysningerne på linjerne i overensstemmelse med aftalen, f.eks antallet varer, der er returneret, eller beløbet der skal refunderes.
 4. Vælg handlingen Udlign.
 5. I vinduet Udlign kred.poster skal du vælge linjen med det bogførte købsdokument, du vil udligne købskreditnotaen til, og vælg derefter handlingen Udlignings-id. Købskreditnotaens nummer indsættes i feltet Udlignings-id.
 6. I feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne, hvis det er mindre end det oprindelige beløb.

  Nederst i vinduet Udlign kan du se det samlede beløb, der skal udlignes for at tilbageføre alle involverede poster, dvs. når værdien i feltet Saldo er nul.

 7. Vælg knappen OK. Når du bogfører købskreditnotaen, bliver den anvendt på de angivne bogførte købsdokumenter.

  Når du har oprettet eller redigeret de ønskede købskreditnotalinjer, og anvendelse på enkelt eller flere er angivet, kan du fortsætte med at bogføre købskreditnotaen.

 8. Vælg handlingen Bogfør.

De bogførte købsfakturaer, som du udligner kreditnotaen med, tilbageføres nu. Hvis du allerede har betalt den oprindelige faktura, skal leverandøren nu refundere betalingen til dig. Hvis kreditnotaen kun er for en del af produktet på den oprindelige faktura, kan du kun betale det resterende beløb på den originale købsfaktura for at lukke den.

Købskreditnotaen fjernes og erstattes med et nyt bilag i oversigten over bogførte købskreditnotaer.

Sådan oprettes en købskreditnota fra bunden

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købskreditnotaer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny for at åbne en ny tom købskreditnota.
 3. I feltet Kreditor skal du indtaste navnet på en eksisterende kreditor.
 4. Vælg handlingen Kopier linjer.
 5. I vinduet Kopier købsdokument skal du vælge Bogført faktura i feltet Dokumenttype.
 6. Vælg feltet Bilagsnr. for at åbne vinduet Bogførte købsfakturaer, og vælg derefter den bogførte købsfaktura, der skal tilbageføres.
 7. Marker afkrydsningsfeltet Genberegn linjer, hvis du vil opdatere de kopierede bogførte købsfakturalinjer med eventuelle ændringer i varepris og kostpris, siden fakturaen blev bogført.
 8. Vælg knappen OK. De kopierede fakturalinjer skal indsættes i købskreditnotaen.
 9. Udfyld købskreditnotaen, som beskrevet i afsnittet "Sådan oprettes en købskreditnota fra en bogført købsfaktura" i dette emne.

Se også

Køb
Fremgangsmåde: Registrere køb
Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte købsfakturaer
Arbejde med Financials