Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti

I vinduet Tekst til kontotilknytning, som du kan åbne fra vinduet Betalingsudligningskladde, kan du oprette tilknytninger mellem tekst på betalinger og specifikke debet-, kredit- og modkonti, så disse betalinger bliver bogført på de angivne konti, når du bogfører kladden til betalingsafstemning.

Der findes lignende funktioner til afstemning af overskydende beløb på betalingsudligningskladdelinjer på ad hoc-basis. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger, der ikke kan udlignes automatisk.

Betalinger, der er bogført baseret på tekst-til-kontotilknytning, udlignes ikke på åbne poster, men bliver blot bogført på de angivne konti i tillæg til at oprette finansposter på bankkonti. Derfor er tekst til kontotilknytning velegnet til tilbagevendende indbetalinger eller udgifter såsom hyppige køb af benzin eller bankgebyrer og -renter, der regelmæssigt forekommer på bankens kontoudtog, og ikke behøver et relateret forretningsdokument. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Eksempel – Tekst-til kontotilknytning for udgift til benzin” i dette emne.

Bemærk

Betalinger på afstemningslinjerne i kladden er kun angivet til bogføring i overensstemmelse med tekst-til-kontotilknytning, hvis den automatiske udligningsfunktion kun kan give en udligningstillid af Lav eller Mellem. Hvis den automatiske udligningsfunktion indeholder matchtilliden Høj, bliver betalingen automatisk udlignet til en eller flere åbne poster, og betalingen bogføres ikke på de konti, der er angivet i vinduet Tekst til kontotilknytning. Med andre ord tilsidesætter udligningstilliden Høj en tekst-til-kontotilknytning.

På en betalingsudligningskladdelinje, hvor betalingen er angivet til bogføring i overensstemmelse med tekst-til-kontotilknytning, indeholder feltet Matchtillid Høj – Tekst-til-kontotilknytning, og felterne Kontotype og Kontonr. indeholder de tilknyttede konti.

Sådan knytter du tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Betalingsudbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbne en kladde til betalingsafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.
 3. Vælg handlingen Knyt tekst til konto. Vinduet Tekst til kontotilknytning åbnes.
 4. Brug feltet Koblingstekst til at angive tekst, der forekommer på betalinger, du vil bogføre på de angivne konti uden udligning til en åben post. Du kan angive op til 50 tegn.

  Bemærk

  Hvis der ikke findes andre betalinger med den pågældende tilknytningstekst, kan teksten til kontotilknytning optræde, selv om kun en del af teksten på betalingen findes som en tilknytningstekst.

 5. I feltet Kreditornummer skal du angive den kreditor, som betalingerne skal bogføres på.
 6. Brug feltet Modkontokildetype til at angive, om betalingen skal bogføres på en finanskonto eller en debitor- eller kreditorkonto.
 7. I feltet Modkontokildenr. skal du angive den konto, som betalingen vil blive bogført til, afhængig af valget i feltet Modkontokildetype.

  Bemærk

  Brug ikke felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr. i forbindelse med afstemning af betaling. De bruges kun til indgående dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Bruge OCR til at gøre PDF- og billedfiler til elektroniske dokumenter.

 8. Gentag trin 3 til 7 for al tekst på betalinger, du vil knytte til konti til direkte bogføring uden udligning.

Næste gang du importerer en bankkontofil eller vælge handlingen Udlign automatisk i vinduet Betalingsudligningskladde, vil kladdelinjerne til betalinger, der indeholder den angivne tilknytningstekst, indeholde tilknyttede konti i felterne Kontotype og Kontonr.. Feltet Matchtillid indeholder Høj - Tilknytning af tekst til konto. Det er på betingelse af, at den automatiske udligningsfunktion kun kan give en udligningstillid af Lav eller Mellem.

Eksempel: Tekst-til kontotilknytning for udgift til benzin

Hvis du altid vil bogføre brændstofudgifter på Shell-benzinstationer til finanskontoen for benzin (konto 8510), skal du udfylde en linje i vinduet Tekst til kontotilknytning på følgende måde.

Koblingstekst Debetkontonr. Kreditkontonr. Modkontokildetype Modkontokildenr.
Shell TOM 8510 Finanskonto TOM

Tip

I emnet Arbejde med Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition kan du finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med felter og kolonner. Se Søg for at få flere oplysninger om søgning efter bestemte sider.

Se også

Administrere tilgodehavender
Salg
Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Tilpasse Finance and Operations, Business edition ved hjælp af udvidelser
Arbejde med Finance and Operations, Business edition